Terug naar de petitie

Aan: Staatssecretaris Harbers & Leden Tweede Kamer der Staten Generaal

Afghanistan is onveilig: #stuurzenietterug

Reden van ondertekenen

  • Eerst veiligheid! Dan pas terug sturen! Niemand wil in angst leven! Iedereen heeft recht op een veilig leven!