Terug naar de petitie

Aan: Aan de lijsttrekkers van de fracties van het Europees Parlement

EU-geld voor klimaat niet voor de wapenindustrie!

Reden van ondertekenen

  • omdat de wapenindustrie een van de grote drijvende krachten is waardoor ons huidig, perverse economisch systeem in stand kan blijven. Lees bv 'Technocracy rising' van Patrick M. Wood.