Skip to main content

Aan: Marc Verbraak, Patricia Esveld

Houd het Centrum voor Psychotherapie open!

1,8 miljoen Nederlanders hebben een persoonlijkheidsstoornis: een psychische aandoening in je persoonlijkheid ontstaan door o.a. traumatische ervaringen en erfelijkheid. Een persoonlijkheidsstoornis uit zich in gedrag en hardnekkige patronen die je in het dagelijks leven en in contact met anderen belemmeren. Om het gedrag en de hardnekkige patronen in het dagelijks leven positief te veranderen, is er baat bij een klinische behandeling. Op dit moment is deze klinische behandeling maar op een zeer beperkt aantal plekken beschikbaar, waardoor de wachtlijsten erg lang zijn. Een van die plekken waar de behandeling wordt aangeboden is Pro Persona’s Centrum voor Psychotherapie (het CvP), in Lunteren. Dit is een kliniek van Pro Persona waar cliënten vier nachten per week verblijven en groepstherapie krijgen. De dag bestaat uit sessies als psychotherapie, beeldende therapie en psychomotorische therapie.

Helaas heeft Pro Persona besloten om deze kliniek per 1 juli te sluiten. Dit is een onbegrijpelijke beslissing die keihard aankomt en desastreuze gevolgen heeft. Voor een flink aantal van die 1,8 miljoen mensen met persoonlijkheidsproblematiek is het zelfs letterlijk van levensbelang dat deze Lunterse kliniek open blijft. Als het CvP dicht gaat verdwijnen er 117 klinische behandelplekken per jaar en zal voor de resterende plekken – allen ver buiten deze regio – de wachtlijst behoorlijk toenemen. Terwijl de wachtlijsten nu al veel te lang zijn en het een bekend gegeven is dat als mensen niet de benodigde hulp krijgen, ze juist veel langer hulpverlening nodig blijven houden en er nog maar moeilijk uit komen. Wij eisen daarom dat het Centrum voor Psychotherapie open blijft.

Waarom is het belangrijk?

Het CvP redt vanwege de klinische behandelsetting levens. Door de manier waarop een persoonlijkheidsstoornis zich uit is een ambulante behandeling (wekelijkse afspraken van 40-45 minuten) lang niet altijd voldoende. Daarbij biedt de klinische setting een veilige omgeving om te werken aan deze klachten. Vaak gaan persoonlijkheidsproblemen samen met heftig wisselende emoties (emotieregulatieproblemen) en depressieve klachten; medecliënten en de staf zorgen samen voor een veilig vangnet en kunnen zo letterlijk levensreddend zijn. Door dag en nacht met lotgenoten te zijn voel je dat je er niet alleen voor staat, je doet het samen. Uitzichtloosheid verandert voorzichtig in een beetje perspectief en vervolgens in vertrouwen en in hoop.

Die hoop dreigt te worden weggenomen vanwege geld. Het hogere management van Pro Persona gaf aan dat het niet meer te bekostigen is en dat zorgverzekeraars niet overtuigd konden worden om het zorgplafond (het bedrag wat zorgverzekeraars maximaal willen vergoeden) te verhogen. Het geld is op en de wachtlijsten zijn te lang. Hierin is het CvP helaas niet uniek. Steeds meer GGZ instanties vallen om door de jarenlange bezuinigingen in de GGZ en de macht van zorgverzekeraars om te bepalen waar geld aan mag worden uitgegeven.

Door het Centrum voor Psychotherapie te sluiten zouden andere mensen, die goedkoper te behandelen zijn, eerder aan de beurt komen. Het mag echter niet zo zijn dat cliënten, die al zo vaak tussen wal en schip vallen in de GGZ vanwege de te lange wachtlijsten, nóg meer moeten lijden. Meerdere mensen zouden er zonder deze prachtige plek in Gelderland niet meer zijn geweest. Laat deze bijzondere plek bestaan en geef toekomstige cliënten ook de kans op nieuw levensgeluk. Teken en deel deze petitie! #HoudCvPOpen!

Updates

2022-03-29 16:10:25 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2022-03-22 21:00:02 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2022-03-22 18:47:43 +0100

500 handtekeningen verzameld

2022-03-22 14:20:19 +0100

100 handtekeningen verzameld

2022-03-22 13:54:02 +0100

50 handtekeningen verzameld

2022-03-22 13:28:44 +0100

25 handtekeningen verzameld

2022-03-22 13:15:02 +0100

10 handtekeningen verzameld