Skip to main content

Aan: Minister Ollongren van Wonen

Noodpakket voor de wooncrisis

Veel huurders zien hun huur weer stijgen terwijl hun inkomen gelijk blijft of daalt. De vele pogingen van de oppositie in de Eerste en Tweede Kamer om de huurverhoging dit jaar wegens de coronacrisis te stoppen hebben niet geholpen. Dit kabinet wil er niet aan toegeven. Minister Ollongren stelt onder andere dat als woningcorporaties de huur zelf zouden bevriezen, ze dan te weinig geld zouden binnenkrijgen om nieuwe woningen te bouwen. Dat de corporaties hier vooral geen geld voor hebben doordat de staat jaarlijks corporaties de verhuurderheffing oplegt, bleef buiten beeld. Sterker nog, de verhuurderheffing wordt ook dit jaar gewoon weer binnengehaald.

Wij stellen een noodpakket voor. Een noodpakket dat huurders financieel ondersteunt. Een noodpakket dat ervoor zorgt dat er de komende jaren meer sociale huurwoningen worden gebouwd om de oneindige wachtlijsten terug te dringen. Een noodpakket dat ervoor zorgt dat bestaande woningen worden opgeknapt en klaar zijn voor de toekomst.

Dit zijn onze voorstellen:
· Een woningbouwimpuls van 2,5 miljard zodat gemeenten voor een langere periode kunnen blijven doorbouwen in de crisis, met als eis minimaal 30% sociale huur voor nieuwbouwprojecten;
· Een investeringsfonds van 3 miljard voor huurverlaging, nieuwbouw en verduurzaming van sociale huurwoningen;
· Tot de coronacrisis ten einde is gemeenten financieel volledig compenseren om voor voldoende maatschappelijke opvang te zorgen voor daklozen;
· De huurtoeslag te verhogen en breder beschikbaar maken.

De verkiezingen in maart 2021 naderen en dit is de laatste kans voor het kabinet om te kiezen voor de belangen van huurders en woningzoekenden. Goed en betaalbaar wonen is een grondrecht!

Waarom is het belangrijk?

Een gespannen woningmarkt hebben we al tijden. De wooncrisis is door de coronacrisis nog nijpender geworden. Het heilige geloof dat de markt alles zou oplossen en we niet flink moeten investeren in brede volkshuisvesting heeft er onder andere toe geleid dat betaalbare woningen in grote delen van het land niet meer te vinden zijn en de wachttijd in sommige gemeenten is opgelopen tot bijna 15 jaar. Studenten en starters blijven bij hun ouders omdat er geen betaalbare woonruimte te vinden is en kunnen geen studentenkamer vinden. Voor senioren zijn er ook veel te weinig woningen om prettig oud te worden. Mensen met een beperking of chronische ziekte moeten goed kunnen wonen, zoals iedereen. Het aanbod van passende, toegankelijke en betaalbare woonvormen en woningen dient daarom ook voor hen veel groter en diverser te zijn. De huren zijn voor veel huurders te hoog. Het aantal daklozen is in tien jaar tijd verdubbeld. Al voor de coronacrisis kon een kwart van de huurders niet rondkomen; deze groep is extra kwetsbaar voor de gevolgen van de coronacrisis. [1] En dat alles terwijl woningcorporaties enorme bedragen moeten overmaken voor de verhuurderheffing.

10 miljard, dat is het bedrag dat de staatskas de afgelopen jaren binnen gekregen heeft via de zogenaamde verhuurderheffing. Een heffing die alleen geheven wordt over sociale huurwoningen, en dure woningen overslaat. Een boete op het betaalbaar aanbieden van huurwoningen. 10 miljard staatswinst over de rug van huurders en woningzoekenden. Terwijl we midden in een wooncrisis zitten.

De wooncrisis komt voort uit jarenlang slecht beleid op wonen. [1] Dat lossen we niet in één jaar op. Wel heeft dit kabinet nog één kans om met oplossingen te komen: deze zomer wordt de begroting van 2021 gemaakt, die op Prinsjesdag wordt gepresenteerd. Onze oproep: neem binnen de begroting een noodpakket tegen de wooncrisis! Met 10 miljard opbrengst aan verhuurderheffing en ruime steunpakketten aan andere sectoren kan immers niemand stellen dat daar geen ruimte voor is.

De petitie is gezamenlijk initiatief van de Woonbond, DeGoedeZaak, KBO-PCOB, Ieder(in), de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) en de Landelijke Clientenraad. [2]

[1] Bekijk ook de video met Cody Hochstenbach bij VPRO Tegenlicht over het daklozenprobleem en ons woonbeleid: https://www.facebook.com/37586539901/posts/10157894300654902/

[2] Lees de brief die deze organisaties stuurden naar minister Ollongren:
https://www.woonbond.nl/publicatie/brief-noodpakket-huursector


Redenen om te tekenen

  • Omdat wij als ouderen geen loonsverhogingen krijgen en de Huurverhogingen ons boven het hoofd groeien. we moeten toch nog wel iets om te leven overhouden.
  • ook de lagere inkomens moeten in een goede en niet te dure woning kunnen wonen.
  • Wonen is een eerste noodzaak.

Updates

2020-07-02 17:48:54 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:55:50 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:33:41 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:13:37 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:09:56 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:07:42 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:05:26 +0200

10 handtekeningen verzameld