Terug naar de petitie

Aan: Burgemeester H. Ubachs (waarnemer)

Kinderpardongemeente Best

Reden van ondertekenen

  • In de media worden we overspoeld met nieuws over het kinderpardon. Pas wanneer je in contact komt met mensen in deze situatie zie je hoe schrijnend hun situatie is en hoe belangrijk het is dat deze 400 kinderen en hun families werkelijk na zoveel jaren hun verblijfsvergunning krijgen. Teken ook om te laten zien dat we wel degelijk ons hart willen openen voor deze kinderen.