Skip to main content

Aan: Burgemeester ir. C.L. Visser

Kinderpardongemeente Katwijk

Goed nieuws! Jouw gemeenteraad heeft een motie aangenomen en is nu kinderpardongemeente. Je kunt je burgemeester nog steeds een bericht sturen, om hem of haar te laten weten dat je de oproep aan het kabinet steunt.

Kinderpardongemeente Katwijk

Wij roepen onze gemeente op: laat je hart spreken en word kinderpardongemeente!

Waarom is het belangrijk?

Ruim 400 kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet.

De afgelopen maanden hebben al ruim 75.000 mensen via www.zezijnalthuis.nl hun steun gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Nu roepen wij u op zich ook achter hen te scharen. Steun de kinderen en uw collega burgemeesters en gemeenteraden. We willen niet dat kinderen die hier thuis zijn, worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in Nederland.

De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. Maak onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Uw stem is belangrijk om het verschil te kunnen maken voor deze kinderen, want #zezijnalthuis.

Hoe het overhandigd gaat worden

Al uw handtekeningen zal ik persoonlijk aan de burgemeester overhandigen en hem uw betrokkenheid laten zien, dus zorg voor veel handtekeningen

Katwijk, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2018-09-04 16:27:22 +0200

500 handtekeningen verzameld

2018-05-18 11:26:48 +0200

Petitie is geslaagd met 483 handtekeningen

2018-04-16 11:08:57 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-03-28 21:57:23 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-03-25 13:53:02 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-03-25 12:32:34 +0200

In het AZC van Katwijk leven een aantal gezinnen die vanwege oorlog en geweld moesten vluchten uit hun land. Deze mensen leven al jaren lang vlak bij ons in kleine kamertjes elke dag in de angst om te worden teruggestuurd. Voor deze Kinderen Is Nederland hun thuis geworden. Uitzetting naar hun land zal een ramp voor ze betekenen. Taal, gewoonte, discriminatie en er niet meer bij te horen , kortom een rot leven staat ze te wachten. Laten we ons inzetten om DIT niet te laten gebeuren en onze stem laten horen. Het gaat voor heel Nederland maar om 400 kinderen dus echt geen massaal aantal, maar zelfs dit vindt onze regering teveel.

2018-03-23 21:26:02 +0100

10 handtekeningen verzameld