Skip to main content

Aan: Burgemeester J. Rijpstra

Kinderpardongemeente Noordwijk

Het is gelukt! De gemeenteraad heeft besloten dat Noordwijk zich moet uitspreken voor een ruimer Kinderpardon. De gemeente zal een brief schrijven aan de staatssecretaris om hem te vragen de regelgeving aan te passen, en het belang van kinderen voorop te stellen in politiek en beleid.

Dat komt mede dankzij jou inzet! De actie die jij mee hebt ondertekend, liet de raadsleden zien hoe zeer het onderwerp leeft in Noordwijk. In totaal steunden 127 inwoners van Noordwijk de actie. Van de 120 gemeenten in Nederland waar inwoners actie voeren, staat Noordwijk daarmee op plaats nummer 7!

Ook het betoog van Leo Kruithof, lid van het bestuur van vv Noordwijk en oud-directeur van Wakersduin, in de raadszaal maakte grote indruk. Het is zeker de moeite deze eens na te lezen.

Dank aan ieder die bijdroeg met het ondertekenen, adviezen en het inzetten van zijn of haar eigen netwerk. Onzettend fijn dat we dit samen hebben weten te bereiken.

De lijst met ondertekenaars zal ik volgende week aan de gemeenteraad sturen. Deze actie komt daarmee ten einde. Hopelijk draagt dit eraan bij dat de Nederlandse regering gaat inzien dat kinderen die meer dan 5 jaar in Nederland zijn, hier moeten kunnen blijven. Ze zijn al thuis.

Groet,
Barbara Bosma

p.s. Wil je meer doen? Laat via social media weten dat Noordwijk pleit voor een ruimer Kinderpardon, zodat andere gemeenten gemotiveerd worden om zich aan te sluiten. En blijf mensen oproepen de landelijke petitie te ondertekenen via www.zezijnalthuis.nl.

Kinderpardongemeente Noordwijk

Wij roepen onze gemeente op: laat je hart spreken en word kinderpardongemeente!

Waarom is het belangrijk?

Ruim 400 kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet.

De afgelopen maanden hebben al ruim 75.000 mensen via www.zezijnalthuis.nl hun steun gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Nu roepen wij u op zich ook achter hen te scharen. Steun de kinderen en uw collega burgemeesters en gemeenteraden. We willen niet dat kinderen die hier thuis zijn, worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in Nederland.

De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. Maak onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Uw stem is belangrijk om het verschil te kunnen maken voor deze kinderen, want #zezijnalthuis.

Hoe het overhandigd gaat worden

Zodra we genoeg handtekeningen hebben, bieden we die aan de gemeente aan.

Noordwijk, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2018-04-16 11:30:46 +0200

Petitie is geslaagd met 129 handtekeningen

2018-04-13 13:13:07 +0200

Geweldig nieuws: gisteravond heeft de gemeenteraad de motie aangenomen waarin zij uitspreken dat zij de staatssecretaris gaan oproepen het Kinderpardon te verruimen. Noordwijk laat zien dat het belang van kinderen voorop staat. Dat zoveel mensen uit Noordwijk via deze actiepagina hun stem lieten horen, speelde daarin een belangrijke rol. De speech van Leo Kruithof over waarom hij mee tekende, maakte bovendien veel indruk. Alle ondertekenaars: dank voor de inzet en gefeliciteerd met het resultaat!

2018-04-12 09:41:15 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-04-12 07:38:53 +0200

Leo Kruithof, van het bestuur van voetbalvereniging vv Noordwijk, spreekt vanavond (donderdag 12 april) de gemeenteraad toe over verruiming van het Kinderpardon.

2018-04-11 14:08:21 +0200

Fantastisch: Fractie PvdA-GroenLinks Noordwijk heeft een motie ingediend voor bespreking in de gemeenteraad morgenavond (donderdag). Hopelijk zijn genoeg raadsleden bereid deze te steunen. Zie: https://noordwijk.notubiz.nl/document/6370584/1/180412_Motie_vreemd_aan_de_orde_PvdAGL_over_Kinderpardon

2018-04-09 10:14:25 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-04-07 10:26:57 +0200

Eén van de ondertekenaars uit Noordwijk vroeg mij: kunnen we de kinderen zelf een gezicht en een stem geven? Wat een goed idee! In deze video komen de kinderen zelf aan het woord: https://www.youtube.com/watch?v=-Kw_HiJ6pNA.

2018-03-28 16:22:58 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-03-21 11:00:01 +0100

10 handtekeningen verzameld