Skip to main content

Aan: dhr. J. Hamming, gemeentebestuur Zaanstad

Maak de Sinterklaasviering een feest voor alle kinderen gemeentebestuur Zaanstad!

Ik roep gemeentebestuur Zaanstad op om te zorgen dat het Sinterklaasfeest een feest wordt voor alle kinderen en dus zonder Zwarte Piet gevierd wordt!

We bevinden ons op een kantelpunt, 2020 wordt hét jaar waar het Sinterklaasfeest een feest wordt voor álle kinderen. Veel mensen hebben de afgelopen jaren gezegd dat het een kwestie van tijd is dat het Sinterklaasfeest van ons allemaal wordt. Dat moment is nu gekomen.

Deze verandering is overal voelbaar. Al jaren brokkelt het maatschappelijke draagvlak voor Zwarte Piet af. De steun voor Zwarte Piet is onder de Nederlandse bevolking inmiddels gedaald naar 47%. [1] Meer en meer bedrijven en organisaties spreken zich publiekelijk uit voor een Sinterklaasviering zonder Zwarte Piet. [2] Zelfs de (lokale) politiek lijkt, door de toenemende druk vanuit de samenleving, eindelijk bereid tot het zetten van substantiële stappen richting een inclusief Sinterklaasfeest.

Iedereen in Nederland verdient het in een veilige omgeving op te groeien. Een inclusieve Sinterklaasviering hoort daarbij. Dit jaar kunnen we dat samen voor elkaar krijgen. Daarom is het belangrijk dat ook gemeentebestuur Zaanstad zich hard maakt voor het organiseren van een inclusieve Sinterklaasviering zonder raciale karikatuur. Laten we 2020 het jaar maken waarin Sinterklaas nu écht een feest voor alle kinderen wordt!

Waarom is het belangrijk?

De figuur Zwarte Piet draagt bij aan stereotypering, discriminatie en racisme tegen zwarte mensen. Al in 2014 sprak Het College voor de Rechten van de Mens zich om die reden uit tegen Zwarte Piet.

In 2016 stelde de Nederlandse Kinderombudsman vast dat ‘de figuur van Zwarte Piet kan bijdragen aan pesten, uitsluiting of discriminatie en daarmee in strijd is met het Kinderrechtenverdrag’. De ombudsman pleit dan ook voor een aanpassing zodat kinderen ‘geen negatieve effecten meer ervaren door het Sinterklaasfeest’. [3]

Na alle positieve inzet de afgelopen tijd van mensen, bedrijven en organisaties die zich in Nederland voor een inclusieve samenleving hebben ingespannen wil Feest voor Alle Kinderen dit jaar iedereen bij elkaar brengen die van Sinterklaas echt een feest voor alle kinderen wil maken. Kijk voor meer informatie op https://feestvoorallekinderen.nl/.

[1] Hier vind je het opinieonderzoek over het afbrokkelende draagvlak voor Zwarte Piet: https://eenvandaag.avrotros.nl/panels/opiniepanel/alle-uitslagen/item/niet-alleen-rutte-is-van-mening-veranderd-de-steun-voor-traditionele-zwarte-piet-is-gedaald-weblo/

[2] Recentelijk deden o.a. Facebook en Bol.com Zwarte Piet in de ban:
https://www.nu.nl/tech/6070157/facebook-en-instagram-verbieden-afbeeldingen-van-zwarte-piet.html & https://nos.nl/artikel/2344644-bol-com-weert-boeken-en-spullen-waar-zwarte-piet-op-staat.html

[3] Hier vind je het hele statement van de Nederlandse Kinderombudsman: https://www.dekinderombudsman.nl/nieuws/kinderombudsman-zwarte-piet-vraagt-om-aanpassing

Zaandam, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2020-10-29 20:59:15 +0100

50 handtekeningen verzameld

2020-10-01 21:15:58 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-09-30 10:44:49 +0200

10 handtekeningen verzameld