Skip to main content

Aan: Kajsa Ollongren, Minister voor Wonen

Minister Ollongren, regel nu de huurstop!

Per 1 juli mogen verhuurders de huren weer verhogen. Woningbouwcorporaties verhogen de huren van hun sociale huurwoningen en in de vrije sector is er helemaal geen middel om dit te stoppen. Wie geen buffers heeft, komt onmiddellijk in de problemen. Minister Ollongren van Wonen laat dat toe, terwijl ze het ook zou kunnen verbieden, of corporaties op een andere manier zou kunnen steunen om huurverhogingen te voorkomen.

Ondertussen hebben door de coronacrisis steeds meer mensen überhaupt al moeite om hun huur te betalen. Omdat ze hun baan kwijt zijn, minder werk hebben en hun inkomsten teruglopen. Juist in deze onzekere tijd, met een economische crisis op de loer waardoor nog meer mensen in de financiële problemen zullen komen, is een huurverhoging onrechtvaardig.

Tot twee keer toe is nu een motie in de Eerste Kamer aangenomen die minister Ollongren oproept de huurverhogingen te stoppen. Tot twee keer toe zegt de minister hier niks mee te gaan doen. Behalve dat hiermee de Eerste Kamer wordt gepasseerd, laat het kabinet hiermee huurders in de kou staan die in juli een hogere rekening op de mat krijgen.

Daarom roepen we je samen met de Woonbond op om een brief te sturen naar minister Ollongren om de huurverhoging te stoppen, zoals een meerderheid van de Eerste Kamer haar vraagt. De moties die zij daarover aannamen legt Ollongren naast zich neer. De brief staat hiernaast al klaar: met één druk op de knop kun je de minister laten weten dat het onacceptabel is dat in deze onzekere tijden de huur omhoog gaat! Uiteraard kun je ook je eigen verhaal toevoegen over hoe de huurverhoging jou dit jaar extra raakt.

Waarom is het belangrijk?

Vorige maand nam de Eerste Kamer een motie aan die minister Ollongren opriep de huurverhoging te stoppen. Zij voert de motie niet uit: volgens haar is het genoeg als corporaties ‘maatwerk’ kunnen leveren als huurders in de problemen komen, en in de vrije sector huren niet meer dan 2,5% bovenop de inflatie mogen stijgen. Daarom steunde de Eerste Kamer op 9 juni opnieuw een motie die de minister oproept de huren alsnog te bevriezen. En dat kan ze doen: door de verhuurdersheffing, de hoge belasting die corporaties betalen aan de staatskas, te verlagen of af te schaffen. En door in de vrije sector de huurverhoging te verbieden.

Al te lang wordt de volkshuisvesting uitgehold. De sociale woningbouw staat al jaren onder druk, en in de vrije sector betalen huurders de hoofdprijs aan beleggers en pandjesbazen. Jaar na jaar zijn huurders een steeds groter deel van hun inkomen kwijt aan het betalen van de huur.

De wooncrisis grijpt hard om zich heen, waarvan vooral huurders de dupe zijn. Daarom is het tijd om in actie te komen voor het recht om fatsoenlijk te wonen. De eerste stap is wat ons betreft het stoppen van de huurverhogingen per 1 juli. Geen verhoging nu er zoveel onzekerheid is, niet nu zoveel mensen hun inkomen verliezen, niet nu de wooncrisis dieper en dieper wordt. Minister Ollongren, regel nu de huurstop!

Updates

2020-07-05 17:17:53 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2020-06-16 22:32:00 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2020-06-15 18:43:41 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-06-15 17:54:32 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-06-15 17:29:54 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-06-15 17:25:59 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-06-15 17:22:27 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-06-15 17:20:33 +0200

10 handtekeningen verzameld