Terug naar de petitie

Aan: De Tweede Kamer der Staten-Generaal

Red de Afghaanse tolken en hun families

Reden van ondertekenen

  • Nederland kijkt véél te makkelijk weg van onze verantwoordelijkheden. Voorkom een discussie over 20 30 jaar over wel of geen nietszeggend excuus, maar leer eindelijk eens uit wat we in het verleden fout deden.