Terug naar de petitie

Aan: De minister van Justitie & Veiligheid - dhr. F. Grapperhaus

Resolutie van de Actiegroep Registertolken en -vertalers

Reden van ondertekenen

  • Ik ben zelf tapporteur Pro Justitia en weet maar al te goed hoe ongelooflijk belangtijk een goede tolk kan zijn!