Terug naar de petitie

Aan: gemeentebestuur Bernheze

Sta op Voor 14, gemeentebestuur Bernheze!

Reden van ondertekenen

  • Ik wil dat iedereen ongeacht achtergrond een redelijk leven kan leven.