Skip to main content

Aan: De fractievoorzitters van de Tweede Kamer

Miljardensteun voor KLM - Dit Kabinet Ziet Ze Vliegen

Miljardensteun voor KLM - Dit Kabinet Ziet Ze Vliegen

Het kan niet zo zijn dat vervuilende multinationals zoals KLM, die jarenlang van belastingvoordelen hebben geprofiteerd en keer op keer op keer hun reserves hebben uitgekeerd aan aandeelhouders, in zwaar weer opeens op onvoorwaardelijke staatssteun kunnen rekenen. Geen poen zonder plan! Daarom hebben we onderstaande brief klaargezet die je kunt versturen naar de fractievoorzitters in de Tweede Kamer.

***

Geachte fractievoorzitter,

De coronacrisis zet onze economie onder enorme druk. Terwijl Nederland het zwaar heeft met de noodzakelijke maatregelen tegen de pandemie stapelen ook de gevolgen van de klimaatontwrichting en biodiversiteitsverlies zich wereldwijd op. Tegelijkertijd wordt er in Den Haag onderhandeld over staatssteun, zodat bedrijven het hoofd boven water kunnen houden. Ik wil daarom specifiek aandacht vragen voor de gang van zaken bij de steun aan KLM.

Op dit moment zie ik lobbyisten en CEO’s overuren draaien zodat hun bedrijf optimaal kan profiteren van aanstaande noodhulp. Grote bedrijven als KLM praten in achterkamers met het kabinet over extra steun. Waarom is er geen publiek debat over miljardeninvesteringen met gemeenschapsgeld? Het zijn grote beslissingen met grote gevolgen voor onze levens en toekomst, maar onze stem wordt niet meegenomen. Dat voelt ondemocratisch en onverantwoord! Ik maak me zorgen dat we met onze reactie op de huidige crisis de klimaat-en ecologische crisis verergeren.

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht. U zult de komende maanden grote beslissingen moeten maken over investeringen, die ook invloed hebben op mijn toekomst. Daarom vraag ik om inspraak van burgers, in plaats van achterkamertjes lobby. Gewone mensen hebben recht op transparante besluitvorming. Het is vervolgens uw taak toe te zien op overheidsinvesteringen in een schone, veilige toekomst in plaats van in een fossiel verleden. Daarom roep ik u en uw fractie op:

- KLM enkel te steunen als zij met een ambitieus plan komt om werkgelegenheid en bestaanszekerheid te beschermen en te investeren in een groene economie;
- KLM enkel te steunen als zij zich toelegt op de inperking van uitstoot en luchtvervuiling en korte vliegbewegingen ingrijpend vermindert;
- KLM enkel te steunen op voorwaarde van een stop op terugkoop van aandelen, dividenduitkeringen en bonussen medewerkers tot de schulden zijn afgelost;
- De noodzaak van de steun aan KLM te beoordelen op basis van haar werkelijke bijdrage aan de werkgelegenheid in Nederland [1];
- Te staan op een openbaar, parlementair debat over voorwaarden voor staatssteun aan KLM.

De huidige crisis is ernstig, maar het zou een enorme blunder zijn als we nu miljarden aan belastinggeld uitgeven zonder na te denken over de grootste crisis van de komende decennia.

[1] https://www.ftm.nl/artikelen/werkgelegenheid-klm-en-schiphol-veel-minder-dan-gedacht

Waarom is het belangrijk?

Terwijl onze scholen en kroegen nog open waren, klopten KLM en Schiphol al aan om over overheidssteun te praten bij minister Cora van Nieuwenhuizen. Afgelopen week werd bekend dat Air France-KLM hoopt op 10 miljard aan steun van de belastingbetaler, ongeveer 230 euro per Nederlander als het op een lening van 4 miljard uitdraait.

De luchtvaartsector is een bedreiging voor onze veilige en gezonde leefomgeving. En dat terwijl de luchtvaart in goede tijden geen accijns of belastingen betaalt over kerosine, geen btw over vliegtickets en belastingbetalers grotendeels opdraait voor de infrastructuur van Schiphol. Door onverantwoorde terugkoop van aandelen om aandeelhouders te spekken heeft de luchtvaartsector bovendien geen spaarpot om slechte tijden het hoofd te bieden.

Deze crisis maakt duidelijk dat een goedkope, vervuilende luchtvaartsector alleen kan bestaan dankzij steun van belastingbetalers, of ze nou vliegen of niet. Maar diezelfde belastingbetaler heeft op dit moment geen enkele invloed. Geen inspraak, niet eens een publiek debat. Bovendien is er vooralsnog geen discussie over hoe ver we hierna moeten gaan om KLM te redden. Betekent staatssteun dat we over 6 maanden KLM weer 10 miljard moeten overmaken, nu deze crisis voorlopig niet ten einde lijkt?

Vraag daarom aan de fractievoorzitters van de Tweede Kamer om KLM niet onvoorwaardelijk te steunen, en het debat hierover in het openbaar te voeren. Op deze pagina staat een brief klaar die je naar de voorzitters van de Tweede Kamer fracties kunt sturen. Jouw stem is belangrijk om ervoor te zorgen dat het klimaat nu niet vergeten wordt!

Updates

2020-04-21 09:43:14 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2020-04-20 18:45:14 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-04-20 18:24:42 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-04-17 16:44:39 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-04-17 14:20:42 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-04-17 13:36:19 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-04-17 13:21:50 +0200

10 handtekeningen verzameld