Skip to main content

Aan: Andreas Blühm, algemeen directeur Groninger Museum

Groninger Museum: stop Artwashing!

Hoewel de Gasunie nu is gestopt met het vervoeren van Gronings gas is het bedrijf niet opgehouden met bestaan… Het is een van de drie staatsbedrijven betrokken bij Porthos, het project voor CO2 vervoer en opslag in het havengebied van Rotterdam. Deze CO2 (slechts 10% van het totaal) wordt afgevangen door Shell, Air Products, ExxonMobil en Air Liquide.Omdat afvangen duurder is dan uitstoten en daar emissierechten voor kopen, worden ze daarvoor gecompenseerd door het rijk. De lasten van dit hele project worden dus door de belastingbetaler gedragen. Deze fossiele subsidies bedragen in totaal minstens 4 miljard!

Daarnaast wordt nog steeds aardgas en LNG vervoerd door de Gasunie. Zij zijn verantwoordelijk voor de de LNG-terminal in de Eemshaven en de Gate-terminal op de Maasvlakte. LNG is niet groen, in tegenstelling tot wat iedereen ons wil doen geloven. Het belast mens en milieu in andere delen van de wereld zwaar, door de uitstoot van o.a. methaan en CO2, fracking en de aanleg van pijpleidingen. 

Onze cultuursector is er niet om bedrijven een beter imago te geven. Het Groninger Museum heeft een goede reputatie tot ver buiten Groningen. Het gebouw is iconisch en niet te missen voor bezoekers die met de trein naar Groningen komen. Hoe kan het Groninger Museum verantwoorden dat het zich in de klimaatcrisis door fossiele bedrijven laat financieren? Dit moet stoppen!

Teken de petitie en roep het Groninger Museum op, om zich niet meer door fossiele bedrijven laten financieren.
Wij vragen de directeur van het Groninger museum Andreas Blühm: ‘Verbreek jullie banden met de fossiele industrie en dus met de Gasunie. Red de ijsbeer, red onze kinderen, red de aarde.’

Waarom is het belangrijk?

Voor een eerlijke en duurzame energietransitie is het van belang dat maatregelen effectief zijn, en worden betaald door de vervuilers zelf, en niet worden afgeschoven op belastingbetalers. 
Daarnaast is het van belang dat bedrijven zich niet verschuilen achter green- of art-washing zodat het grote publiek ook eerlijk geïnformeerd wordt. 
Daarom vragen we van het Groninger Museum om niet mee te werken aan art-washing maar zich in te zetten voor een eerlijke en duurzame transitie.
Museumeiland 1, 9711 ME Groningen, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2024-07-03 13:27:37 +0200

50 handtekeningen verzameld

2024-06-29 19:56:27 +0200

25 handtekeningen verzameld

2024-06-29 12:12:09 +0200

10 handtekeningen verzameld