Skip to main content

Aan: Gemeente Almere

Stop uitzetting sociaal eco-woonproject Diamondiaal

Stop uitzetting sociaal eco-woonproject Diamondiaal

Binnen één week zullen bewoners van sociaal inclusief eco-dorp Diamondiaal ontruimd worden uit hun woningen door eigenaar Meerwonen, als gevolg van een financieel geschil met verhuurder Diamondiaal. Dit zonder verhuiskosten of enige compensatie aan bewoners voor het financieel verlies aan investeringen in deze woningen.

Bewoners hebben 2 weken de tijd gekregen om uit hun sociale huurwoning te vertrekken en zélf een andere oplossing te vinden. Bewoners vinden het ronduit schandalig hoe ze op deze wijze uit hun woning worden gezet en hoe gemeente Almere hen in de steek laat. Met dit bericht willen wij gemeente Almere wijzen op haar verantwoordelijkheden om al haar burgers op te vangen.

Waarom is het belangrijk?

De bewoners van Diamondiaal vragen om jouw steun door deze petitie te ondertekenen. Daarnaast doen we een verzoek om financiële steun in onze rechtszaken om zo het innovatieve eco-wereld dorp Diamondiaal te redden in Almere-Oosterwold. Diamondiaal is door Harvard, National Geographic en andere internationale universiteiten en ondernemers geprezen voor hun werk in het oplossen van dakloosheid en werkloosheid onder kwetsbare groepen.

Diamondiaal is opgericht om veilige, inclusieve en duurzame woningen te bieden voor vluchtelingen, kwetsbare kinderen en laag-midden inkomens groepen. Diamondiaal biedt cruciale hulp voor 90 individuen met allerlei achtergronden in steun met kinderopvang, legale zaken, taal- en andere vaardigheiden en artistieke ontwikkeling. Wij, de bewoner en vrijwilligers met 40 verschillende nationaliteiten, zijn betrokken geweest sinds 2014 bij het bedenken van dit concept tot het handmatig mixen van de laatste baksteen in 2018. Wij zijn volledig toegewijd aan dit project.

De hoofdinvesteerder, Meerwonen, heeft een rechtszaak gewonnen tegen Diamondiaal gebaseerd op onvolledige informatie. Met het winnen van de zaak wil de investeerder de huurder eruit hebben tegen 16 April! Zonder waardig alternatief, verhuiskosten of compensatie voor alle investeringen in hun woningen. Deze rechtszaak verkiest commercieel gewin over de levens van deze 90 bewoners. In een paar maanden tijd is de grondprijs een half miljoen gestegen in Almere Oosterwold. Appartementen gebouwd voor sociale woningen zullen nu voor dubbele prijs commercieel verhuurd worden.

De afgelopen maanden hebben bewoners hinder gehad vanuit de gemeente: maandenlang niet ingeschreven worden, en bij sommigen van ons agressieve, beschamende huisbezoeken ondergaan op zoek naar “illegalen.” Het werk van Diamondiaal wordt systematisch negatief in beeld gebracht bij gemeente en in media waarbij de waarde van dit project wordt ondermijnd. Dit kunnen we niet zomaar toelaten.

Ja, wij weten, hoe waardevol Diamondiaal is. Maar dit is niet puur financieel. Dit gaat om de sociale en duurzame aspecten voor de gemeenschap, zeker omdat de helft van de bewoners kinderen zijn. De plannen die zijn gemaakt, werden net gerealiseerd en die kunnen we niet zomaar laten gaan.

NOS verslag:
https://nos.nl/artikel/2279456-sociaal-experiment-voor-huisvesting-van-statushouders-loopt-uit-op-drama.html?fbclid=IwAR2hNW6MhIlim6Gevk50KTa-FSEfqrQrIyFd0pM9yZ4pHrBFjqKihNBwk_w

We hebben jullie hulp hierbij nodig. In Afrika zegt men: “It takes a village a raise a child,” en daarom roepen we jullie hulp in. We kunnen financieel gewin niet laten winnen van mensen levens. En wij geloven dat in de kracht van community. Gentrificatie is een wereldwijd probleem en schaadt mensenlevens.

Met de donaties zullen we de rechtszaken betalen voor de 90 huurders. Jullie hulp zal volwassenen en hun kinderen helpen in hun strijd om hun woningen te behouden. Jullie hulp staat niet alleen voor ons, maar voor een grotere globale actie tegen de onrechtvaardigheden van kapitalisme. Allen die bijdragen zullen geëerde leden zijn van onze gemeenschap, en altijd met warm welkom onthaald worden bij ons. Wij zullen daarentegen ook onze steun bieden in soortgelijke gevallen want dit is een globaal probleem.

Crowdfunding:
https://nl.dreamordonate.com/dromen/stop-ontruiming-ecodorp-diamondiaal/

Donaties per Paypal: Shishani.music@gmail.com
Ik sta geheel verantwoordelijk voor het overmaken van bedragen die op mijn persoonlijke paypal rekening binnen komen voor deze zaak naar de gezamenlijke crowdfunding.


Redenen om te tekenen

  • Dit is nou een mooi voorbeeld van een in binnen- en buitenland geprezen burgerinitiatief, in samenwerking met woningcorporatie en gemeente Almere. Hoe kon dit gebeuren? En hoezo worden mensen hier in feite bestolen? Daar verzet ik mij tegen.
  • Het gaat om mensenlevens en NIET alles draait om geld
  • zo belangrijk, zo nodig, zo mooi, dit mag niet weg

Updates

2019-04-14 21:03:29 +0200

500 handtekeningen verzameld

2019-04-09 17:14:54 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-04-09 15:07:25 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-04-09 12:41:14 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-04-09 12:07:28 +0200

10 handtekeningen verzameld