Terug naar de petitie

Aan: Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

Open Brief - Voor het recht van ieder mens op goede zorg

Reden van ondertekenen

  • Dit is een basisvoorziening voor iedereen die het Nederlands (nog) onvoldoende machtig is.