Terug naar de petitie

Aan: Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

Open Brief - Voor het recht van ieder mens op goede zorg

Reden van ondertekenen

  • Ter voorkoming van medische fouten. Uiteindelijk gaat alles sneller mét dan zonder tolk.