Terug naar de petitie

Aan: Kwaliteitsraad van Zorginstituut Nederland

Open Brief - Voor het recht van ieder mens op goede zorg

Reden van ondertekenen

  • Ik zie als mijn missie mensen te helpen zo goed mogelijk in te burgen en dus ook de taal te leren.Maar soms lukt het niet en dan is een tolk meer dan belangrijk voor een optimaal hulpverlening!