Skip to main content

Aan: De minister van Justitie en Veiligheid, mevr. D. Yeşilgöz-Zegerius

Tolken en vertalers in actie tegen beleid van ministerie van Justitie en Veiligheid

Registertolken op C1-niveau en registervertalers, vertegenwoordigd door de Orde van Registertolken en –vertalers, constateren dat de kwaliteit van de Nederlandse rechtsstaat steeds erger wordt uitgehold doordat commerciële bemiddelingsbureaus, die van de overheid een steeds grotere rol in het systeem toebedeeld hebben gekregen, de tolken en vertalers niet op kwaliteit, professionaliteit en kennis selecteren, maar op tarief.
Het ministerie zegt zelf wel waarde te hechten aan de kwaliteit, maar doelt daarmee op de kwaliteit van de dienstverlening door de bemiddelingsbureaus, en niet die van de tolken en vertalers.

Dit tij moet keren.

Wij zien dat er in de reeds aanbestede percelen steeds minder tolken op C1-niveau worden ingezet. In plaats daarvan zetten de bemiddelaars tolken in die op het lagere taalniveau B2 werken. Deze keuzes worden op weinig transparante wijze gemaakt, en zowel C1-tolken als klanten/tolkgebruikers worden hierdoor gedupeerd.
Daarnaast maken wij ons grote zorgen over de veiligheid van interceptietolken, aangezien er geen controle is op de manier waarop bemiddelaars met hun persoonsgegevens omgaan.

Wat moet er gebeuren?

● Het terugdraaien van de aanbestedingen van tolk- en vertaalwerkzaamheden.
● Een onafhankelijke en transparante monitoring van de reeds aanbestede percelen op zeer korte termijn.
● Verbetering van arbeidsomstandigheden en -voorwaarden passend bij de onmisbare functie van registertolk op C1-niveau en registervertaler.
● Tolktarieven naar Duits model, dat wil zeggen minimaal € 85,00 per uur.
● Een jaarlijkse indexering van de tarieven voor tolken en vertalers.
● Invoering van de normregel (tussen € 1,80 en € 2,10 per normregel) en afschaffing van doeltaaltelling op woordbasis bij vertalingen.
● Afzien van betaling per minuut en bewerkstelligen van betaling voor de gereserveerde tijd, en indien langer afronding op vol uur, voor tolken.
● Bescherming van de anonimiteit en veiligheid van tolken en vertalers die betrokken zijn bij gevoelige politiedossiers.

Waarom is het belangrijk?

De Orde van Registertolken en –vertalers ziet dat er steeds vaker tolken van het lagere taalniveau B2 worden ingezet, ook in de complexe juridische omgeving van de rechtbank, en dat ervaren beëdigde vertalers, gespecialiseerd op het gebied van straf- en vreemdelingenrecht, geen behoefte meer hebben om te werken voor een tarief dat sinds 1963 niet meer is verhoogd, en dat nu zelfs met gemiddeld 30% wordt verlaagd.

Dit is belangrijk, omdat ons werk grote juridische consequenties kan hebben. Een asielaanvraag die wordt afgewezen omdat de tolk de betrokkene niet goed heeft geïnterpreteerd, een woord dat verkeerd is verstaan tijdens een taponderzoek, of een hogere gevangenisstraf doordat de verdachte zijn verhaal niet goed heeft kunnen overbrengen. De voorbeelden zijn legio, en dit druist in tegen artikel 6 van het EVRM.

Met het oog op het voorstaande zullen we op 14 februari 2022 deze petitie aanbieden in Den Haag:
- bij het ministerie van Justitie en Veiligheid,
- aan de voorzitter van de Raad voor de Rechtspraak,
- en aan de Korpschef van de Nationale Politie.
Den Haag, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2022-02-05 11:38:28 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2022-02-03 23:12:13 +0100

500 handtekeningen verzameld

2022-02-03 15:55:50 +0100

100 handtekeningen verzameld

2022-02-03 13:36:07 +0100

50 handtekeningen verzameld

2022-02-03 12:41:49 +0100

25 handtekeningen verzameld

2022-02-03 12:16:39 +0100

10 handtekeningen verzameld