Skip to main content

Aan: De Tweede Kamer

Alleen met een keurmerk bestrijd je Racisme & Discriminatie!

Stel een keurmerk tegen discriminatie en racisme verplicht! Accrediteren betekent letterlijk: vertrouwen geven. Door onafhankelijke derde partijen. Daartoe start Fyjas dit burgerinitiatief, gesteund door Artikel 1 van de Grondwet.

Bonden, overheden, spelers, clubs, publiek, onderwijsinstellingen, zorgmedewerkers, werkgevers etc. moeten er op kunnen vertrouwen dat binnen alle instituties, bijvoorbeeld in het betaald voetbal, alles aan gedaan wordt om die racisme-, en discriminatievrij te maken. Zodat spelers, studenten, werknemers, ouders, trainers en andere betrokken in een racisme en discriminatie veilige omgeving vertoeven. Dat kan alleen als die instituties geaccrediteerd of gecertificeerd zijn en de certificaten & rapporten waarmaken wat ze beloven. Neutraal en objectief vastgesteld vanuit onafhankelijkheid.

Verwijzingen:
Op weg naar een discriminatievrije arbeidsmarkt - VNG
Vooroordelen en discriminatie voorkomen in werving en selectie (KIS.nl)
Discriminatie in de kunst- en cultuursector (Movisie)
Rapport landelijke discriminatiecijfers 2022 - RVO

Artikel 1 Gelijke behandeling en discriminatieverbod, Nederlandse Grondwet.

Allen die zich in Nederland bevinden, worden in gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, handicap, seksuele gerichtheid of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.

** For the English text, open this page: https://www.degoedezaak.org/wp-content/uploads/2023/08/Fyjas-petition-text-English62.pdf

Waarom is het belangrijk?

Racisme en discriminatie is een groot probleem zowel nationaal en internationaal. Niets doen is geen optie, niet of onvoldoende effectief handelen ook niet. De charter diversiteit bijvoorbeeld werkt niet omdat het te vrijblijvend is. Nu is het van belang om erg consequent en systematisch het discriminatie en racisme probleem op te lossen, nadat jarenlang onderzoeksrapporten dit hebben aangetoond. De overheid streeft een sterkere aanpak na, de aanstelling van de Nationaal Coördinator Discriminatie en Racisme en de Regeringscommissaris seksueel grensoverschrijdend gedrag en seksueel geweld, een minister voor Armoedebestrijding en Rechtsbescherming zijn daarvan enkele voorbeelden.

Discriminatie en racisme en hebben geleid tot toeslagenaffaire, etnisch profileren, antisemitisme, seksisme en racisme in de sport, media, onderwijs, overheid en semi-publieke organen, gebedshuizen (onderzoek ANBI-status en Nashville verklaring), politie (zie documentaire de blauwe familie), stagediscriminatie, onderwijsdiscriminatie, arbeidsdiscriminatie, discriminatie bij wonen en ga zo maar door. Discriminatie, racisme en uitsluiting dienen we met wortel en tak te verbannen. Laten we dat vervangen door een meer inclusieve samenleving, waar menselijkheid, rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid hoog in het vaandel staan.

Teken, deel en support onze petitie, zodat we dit burgerinitiatief rond de verkiezingen van 22 november 2023 naar de Tweede Kamer kunnen brengen!

Updates

2023-08-08 19:35:58 +0200

100 handtekeningen verzameld

2023-08-08 14:44:03 +0200

50 handtekeningen verzameld

2023-08-08 13:36:25 +0200

25 handtekeningen verzameld

2023-08-08 12:48:52 +0200

10 handtekeningen verzameld