• Mikael en Gohar blijven hier!
  Afgelopen jaren is Mikael zich steeds meer Nederlander en Amsterdammer gaan voelen, net als zijn vrienden en klasgenoten. Hij kan zich (net als zijn lotgenoten) geen ander leven voorstellen en wil er niet aan denken dat hij ineens kan worden weggestuurd naar een land dat hij helemaal niet kent. Want hij hoort in Nederland en wil gewoon na de zomer in de brugklas beginnen. Zonder die voortdurende onzekerheid en stress. Het is belachelijk dat er nog steeds kinderen die in Nederland zijn geboren en opgegroeid moeten leven met de onzekerheid of ze wel mogen blijven. Daarom komen we nu in actie en hopen we dat Mikael  en Gohar en alle gezinnen die nu al jaren in onzekerheid zitten nu duidelijkheid krijgen en aan hun toekomst in Nederland mogen bouwen. Mikael en zijn moeder moeten in Nederland blijven. Teken deze petitie en deel die met zoveel mogelijk mensen!
  20.436 van 25.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Cedrique Loyson
 • HKU has to disclose and divest all ties to institutes/brands that violate human rights
  Because of the ties the HKU has to Israeli institutions/companies, they are complicit in the atrocities happening to the Palestinians, and risk being complicit in a genocide if we do nothing to stop it. We ask the HKU to end their involvement and lay a foundation to prevent future complicity in human rights violations.
  602 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door HKU free Palestine
 • TU Delft: Commit To Your Own Code of Conduct and Values!
  Why is this important? The best way to address controversial topics and contribute to peace and justice is by following our own Code of Conduct. Currently, censorship and lack of academic space to discuss these topics contribute to a climate of misunderstanding, violence, and misinformation. It is crucial that we not only talk about, but also act in accordance with what is legal, possible, and necessary to maintain our university's integrity and ethical standards. Your signature matters! Together, we can start the conversation to ensure that TU Delft not only adheres to international standards but also fosters an environment where every scholar and student is respected and supported.
  629 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door TUDelft 4Palestine
 • Haal de muurschildering van Vaaf niet weg!
  De kunstenaars moeten volgens afspraak en vergunningsbesluit de schildering verwijderen omdat de boodschap politiek zou zijn (en op monumenten mogen geen politieke boodschappen staan). Maar het thema "vrouw, leven en vrijheid" moet natuurlijk helemaal niet politiek gemaakt worden. Het moet juist een vanzelfsprekendheid worden. Om te voorkomen dat dit soort belangrijke boodschappen uit de publieke ruimte verdwijnen moet daarom deze muurschildering blijven.
  1.513 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Wilbert van de Kamp
 • Stop gesleep vluchtelingen en red opvang Huis ter Heide
  De Afghaanse vluchtelingen hebben behoorlijk wat stress en angst achter de rug, voordat de Nederlandse overheid ze naar Nederland haalde. De overheid heeft hier al steken laten vallen, door in 2021 te laat in actie te komen, toen de Taliban de macht in Afghanistan overnam. De vluchtelingen zijn tolken en hun familieleden, die in dienst of opdracht van de Nederlandse overheid onze militairen hebben bijgestaan. Door dit werk is hun leven in Afghanistan in gevaar gekomen. Wij hebben dus een verantwoordelijkheid naar deze mensen toe. De vluchtelingen zijn zeer te spreken over de opvang in Huis ter Heide. Ze hebben per gezin een eigen kamer, krijgen taallessen van een grote groep vrijwilligers en mogen werken in de omgeving. Ze hebben veel steun aan elkaar. Ze maken zich nu al grote zorgen dat ze moeten verhuizen. Deze vluchtelingen hebben de verblijfsstatus en wachten nu op de toewijzing van een permanente woning in Nederland. Als ze vóór 1 juli 2024 het Walaardt Sacré Kamp moeten verlaten, krijgen ze verspreid over Nederland een andere tijdelijke opvanglocatie, wat opnieuw stress en onzekerheid geeft. Wij zijn een groep bezorgde burgers uit Zeist. Wij zijn er trots op dat onze gemeente zo gastvrij is naar deze gezinnen, die het zoveel moeilijker hebben in hun leven dan wij. Wij kunnen het dan ook niet aanzien, dat ze nu weer in onzekerheid verkeren en straks opnieuw tijdelijk worden overgeplaatst. Zij verdienen een veilige en rustige omgeving. Antoon Berentsen, Zeist Arieanne van Kalsbeek, Zeist Gerard van Vliet, Zeist Hans Snel, Den Dolder Maria Hoefnagels, Zeist Martine Folkersma, Zeist Silke Zwart, Zeist Bron foto: Adobe Stock
  2.811 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Hans Snel
 • Een oproep voor medemenselijkheid: het redden van familie in nood is niet crimineel!
  Letland heeft uiterst restrictieve wetgeving. Als hulpverleners kun je worden vervolgd voor hulp aan vluchtelingen op doorreis. Hierdoor worden kwetsbare vluchtelingen aan hun lot overgelaten, met alle gevolgen van dien. Je zou nooit vervolgd mogen worden omdat je mensen in nood hulp biedt. Al langer vragen hulporganisaties aandacht voor de bureaucratische en juridische beperkingen die zij krijgen opgelegd in het redden van mensen op de vlucht aan de Europese grenzen [2]. Nederland moet zowel de mensen op de vlucht als zij die hen hulp bieden beschermen. Teken daarom deze petitie aan de Minister van Buitenlandse Zaken om Appie en Martine te helpen! [1] https://www.investigate-europe.eu/posts/europe-migration-pact-child-detention-lobbying-france-netherlands-eu [2] https://www.nrc.nl/nieuws/2023/02/24/italie-legt-ngo-reddingsschip-aan-de-ketting-na-invoering-strengere-regels-voor-oppikken-migranten-a4157986
  14.044 van 15.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Vrienden van Appie en Martine Picture
 • ABP, Nederzettingvrij!
  Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen. Ondanks vele waarschuwingen doet het ABP dit toch door te investeren in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Wij streven ernaar dat ons pensioenfonds deze investeringen staakt en het beleid aanscherpt zodat dergelijke investeringen in de toekomst direct uitgesloten worden.  Vind jij ook dat ABP hiermee moeten stoppen? Onderteken dan deze petitie! Over ABP en de nederzettingen: Op 11 december 2023 verscheen het rapport Don’t Buy Into Occupation waaruit blijkt dat het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP) ca. US$2,85 miljard belegt in bedrijven – waaronder Cisco Systems, Motorola, Caterpillar en Booking Holdings – die economische activiteiten ontplooien in illegale Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Overeenkomstig de Vierde Conventie van Genève, is het onder het humanitair oorlogsrecht verboden om (delen van) de eigen bevolking te vestigen in bezet gebied en onder het Statuut van Rome, het oprichtingsverdrag van het Internationaal Strafhof, geldt dergelijke vestiging als een oorlogsmisdrijf. De VN Veiligheidsraad heeft sinds 1979 meermaals de illegaliteit van Israëlische nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden benadrukt en het Internationaal Gerechtshof oordeelde in 2004 dat dergelijke nederzettingen het internationaal recht schenden. Tenslotte oordeelde de Hoge Commissaris van de Verenigde Naties voor de Mensenrechten in 2023 nog dat nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden het internationaal recht schenden en resulteren in systematische schendingen van de mensenrechten van Palestijnen.
  3.351 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door ABP Nederzettingvrij
 • PFZW, Nederzettingvrij!
  Als deelnemers van het pensioenfonds PFZW, zijn wij ervan overtuigd dat duurzaam pensioensparen ook ethische en morele verantwoordelijkheden met zich meebrengt. Onze pensioenen mogen niet gebruikt worden om schendingen van het humanitaire oorlogsrecht, van internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen te ondersteunen. Ondanks vele waarschuwingen, investeert PFZW al jarenlang in bedrijven die betrokken zijn bij illegale nederzettingen in bezette Palestijnse Gebieden. Wij als deelnemers werken dag en nacht om anderen bij te staan, te helpen. Ons werk sluit alleen niet aan bij wat er met ons geld gebeurd. De investeringen van PFZW in de bedrijven die volgens de woorden van het Internationaal Strafhof (2004) illegaal zijn, maakt dat de deelnemers indirect medeplichtig zijn aan misdaden. Wij als deelnemers streven ernaar dat PFZW per direct zich terug trekt uit deze investeringen. Met daarbij een dringend verzoek niet alleen beleid, maar zeker ook praktijk aan te scherpen om andere investeringen elders volgens de Conventies van Geneve, het internationale mensenrechtenwetgeving en andere internationale wetten en verdragen uit te voeren. Vind jij ook dat PFZW hiermee moeten stoppen? Onderteken dan deze petitie! Over PFZW en de nederzettingen: In 2014 heeft de ethische commissie van PGGM, de moeder van PFZW het advies gegeven om zorgvuldiger om te gaan met Israëlische beleggingen. PFZW gaf toen aan hier gehoor te zullen geven. In de loop der jaren bleek dat PFZW het advies toch had genegeerd en tot op heden voor 1 miljard euro aan beleggingen kent in Israël en in de illegale Israëlische nederzettingen. Pensioenfonds Zorg en Welzijn, met veel deelnemers uit zorg en welzijn die nu (opnieuw) geconfronteerd worden met de kennis dat hun geld gebruikt wordt voor dat burgers elders hun bestaansrecht wordt ontnomen. Hun huis, hun voedsel, hun water en ook hun leven. Allen strijdig met de VN SDG die PFZW aangeeft te ondersteunen met de woorden: ‘Beleggen in een betere wereld. Goede oude dag vraagt om meer dan geld alleen en mensenrechten te respecteren.’ PFZW heeft aangegeven een onderzoeksrapport van Morningstar af te wachten. Alleen is recent een rapport over hen verschenen. Een rapport dat aangeeft dat het beleid van Morningstar meer komt vanuit aannames, dan de feiten. Feiten aangedragen door de VN, Internationale Gerechtshof, Human Right Watch en Amnesty Internationaal, dat Israël zich schuldig maakt aan vele schendingen [1]. [1]: https://www.morningstar.com/content/cs-assets/v3/assets/blt9415ea4cc4157833/blt4e8aba256cb91020/Expert_Report_Morningstar.pdf
  1.227 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door PFZW Nederzettingvrij
 • Bevries de relaties met Israël!
  Als burgers moeten wij kunnen vertrouwen op een regering die de eigen grondwet en het internationaal recht respecteert. Als de regering dat niet doet, dan worden niet alleen de Palestijnen daarvan het slachtoffer maar op de langere termijn ook de Nederlandse burgers zelf.
  4.446 van 5.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Ambtenaren en de Grondwet, Advocaten voor Vrede & Artsen voor Gaza
 • Mag ik ook gewoon veilig zijn? Tijd om ook trans mensen wettelijk te beschermen tegen haat!
  Het is noodzakelijk om ons uit te spreken vóór deze wetswijziging en vóór de veiligheid van trans personen online en op straat. Daarom roepen wij de Tweede Kamer op: stem vóór de uitbreiding van het verbod op groepsbelediging! Zodat iedereen in Nederland veilig zichzelf kan zijn. Bescherm iedereen tegen haat, ook trans mensen! Deze petitie is een initiatief van Transgender Netwerk. www.transgendernetwerk.nl
  16.500 van 20.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Transgender Netwerk Picture
 • AvroTros, boycot Eurovisie!
  Het is belangrijk dat wij vanuit Nederland het Eurovisiesongfestival boycotten omdat Israël zich profileert als Westers land wat zogenaamd 'vrijer' en ‘geciviliseerder’ zou zijn dan omliggende landen. Terwijl ze tegelijkertijd sinds 7 oktober meer dan 25.000 doden op hun geweten hebben, en sinds 1947 nog ontelbaar meer. Zolang we doen alsof dit een doorsnee land is dat gewoon mee mag doen aan 'niet-politieke' zangwedstrijden, kan Israël zich ook zo kan blijven profileren. Dit geeft op zijn beurt weer de indruk aan het publiek van het Eurovisiesongfestival dat Israël 'een land zoals dat van hen' is, en dus deze genocidale daden niet op hun geweten kan hebben. Daarnaast wekt deelname aan het Eurovisiesongfestival, wat breed gewaardeerd wordt binnen de LHBTQIA+ gemeenschap, de indruk dat Israël queervriendelijk is. Dit signaleert dat Israël progressieve waarden zou onderschrijven. Maar als queer koppel kun je niet trouwen in Israël, en de staat roeit nu alle queer personen in Palestina actief uit. Dat zijn geen progressieve waarden, dat is pinkwashing. We moeten stoppen met Israël legitimiteit verlenen. AvroTros moet hierin hun verantwoordelijkheid nemen door het Eurovisiesongfestival te boycotten, totdat Israël ervan wordt geweerd. Levens zijn toch zeker belangrijker dan kijkcijfers.
  3.019 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Saskia R
 • Staakt-het-Vuren: Teken voor vrede.
  Al meer dan 3 maanden wordt de menswaardigheid geweld aangedaan door wat er in Gaza (Palestina) en Israël gebeurt. We zijn er letterlijk en figuurlijk stil van. Uit onderzoek van RTL Nieuws en I&O research blijkt dat meer dan 2/3 van de Nederlanders voor een staakt-het-vuren is. Toch kiest onze regering/ minister-president dit naast zich neer te leggen. Als dit bericht jou heeft bereikt dan is het verzoek om de roep te ondersteunen voor een Staakt-het-Vuren en onze regering zo te helpen het juiste te doen. Daarnaast geloof je in dat eenieder vrijheid, veiligheid en gelijkwaardigheid verdient. En vraagt onze regering zich actief in te zetten voor de vrede en veiligheid van de Palestijnen en Israëli’s. We zijn pas vrij als we allemaal vrij zijn.
  13.579 van 15.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Abdelkader Nassiri