• Red de Afghaanse tolken en hun families
  Nu de Nederlandse troepen Afghanistan verlaten, lopen meer dan 50 tolken met hun gezinnen zeer groot gevaar om vermoord te worden door de Taliban. Deze gezinnen komen weliswaar in aanmerking voor asiel in Nederland, maar moeten hiervoor de procedure in Afghanistan doorlopen. Een behoorlijk bureaucratisch proces, in een land zonder goed functionerende infrastructuur. De oud-voorzitter van de militaire vakbond AFMP FNV, Anne-Marie Snels roept de regering op om deze gezinnen zo snel mogelijk naar Nederland te halen en de inburgering hier te laten plaatsvinden. Tot nu toe vindt zij geen gehoor bij onze regering. Als we niet snel in actie komen, is ons land straks verantwoordelijk voor de moord op gezinnen van dappere tolken die onze soldaten daar op allerlei manieren hebben ondersteund en zelfs levens hebben gered. Vrijdagmiddag 30 april werd Snels op Radio 1 geïnterviewd. Ook een Afghaanse tolk kwam aan het woord. Hun verhaal was zo schokkend dat wij ons diep schamen voor ons land en er bij de Tweede Kamer op aandringen om het kabinet met spoed te corrigeren. In de Volkskrant van zaterdag 1 mei roept Arnout Brouwers op tot politieke daadkracht. [1] Op NU.nl spreekt Vluchtelingenwerk Nederland zijn zorgen uit. [2] In december 2019 was Vluchtelingenwerk Nederland nog opgelucht omdat er in de Tweede Kamer met brede steun een motie was aangenomen om de tolken niet aan hun lot over te laten. [3] Wettelijk gezien zijn er dus geen belemmeringen, maar door vast te houden aan de strikte procedures brengt de Nederlandse regering de tolken en hun gezinnen alsnog in groot gevaar. [1] https://www.volkskrant.nl/columns-opinie/nederland-mag-niet-verzaken-tref-noodmaatregelen-voor-afghaanse-tolken~b19e83ad/ [2] https://www.nu.nl/binnenland/6130662/zorgen-over-vreselijk-lot-afghaanse-tolken-die-werkten-voor-defensie.html [3] https://www.vluchtelingenwerk.nl/nieuws/breaking-eindelijk-bescherming-voor-afghaanse-tolken
  1.869 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Hans Snel
 • Laat Ongehoord Nederland ongehoord (en ongezien) blijven!
  ON! heeft bij herhaling de geloofwaardigheid van NOS-journalisten in twijfel getrokken en de NOS beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. Zij brengt daarmee de onafhankelijke journalistiek in gevaar. ON! draagt met bijvoorbeeld het Zwartepietenjournaal bij aan de algehele sfeer van ongenoegen en ongefundeerde boosheid bij een deel van de Nederlandse bevolking. De zogenaamd patriottische en op blank superioriteitsgevoel gebaseerde berichtgeving van ON! mag geen algemeen erkend (en door de belastingbetaler gesubsidieerd) podium krijgen. Daarmee zouden hun opvattingen een vorm van toelaatbare rassenwaan krijgen. De Raad voor Cultuur draagt met dit advies bij aan de verdere versplintering van het medialandschap.
  108 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Ber Vergunst
 • Stop het Jagerslust van onze majesteit
  Jagen veroorzaakt dierenleed en dat moet stoppen. Daarnaast heeft de koning extra privileges die andere terreinbeheerders niet hebben. Dat is oneerlijk en onbegrijpelijk. Daarom roepen we op: stop het jagersrust van de koning!
  7 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door antonia pet
 • Geef een dertigtal Nederlanders met een Rwandese afkomst een eerlijk proces!
  Al bijna 10 jaar pleiten een dertigtal Nederlanders van Rwandese afkomst voor een Eerlijk Proces. Middels een dubieuze bureaucratische inhumane procedure, met anonieme getuigen en anonieme onderzoekers, heeft de IND deze mensen van genocide beschuldigd en de Nederlandse nationaliteit afgenomen. Getuigen van de verdediging werden niet gehoord en alle informatie over de beschuldigers (incl. hun motieven) werd geheim gehouden waardoor een effectieve verdediging onmogelijk was. Veel tekst in de documentatie was zwart gelakt, veel beschuldigingen zijn vaag en details ontbreken, WOB verzoeken van de beschuldigen werden geweigerd en zelfs het aantal beschuldigers werd geheim gehouden. Tevens heeft de Raad van State de weg naar het Hof van Justitie (middels een prejudiciële vraag) geblokkeerd waardoor zij hun recht als EU burgers zijnde niet kunnen gebruiken. De IND wil deze Nederlanders naar Rwanda uitzetten ondanks het feit dat vele Westerse overheden, academici, rechtbanken, NGO’s, journalisten en onderzoeken (waaronder een onderzoek in opdracht van IND zelf) aantonen dat het regime in Rwanda valse genocide getuigenissen afdwingt tegen critici van het regime. De IND heeft met haar handelen de levens en de gezinnen van deze Nederlanders geruïneerd. Dit beleid heeft bij deze dertigtal gezinnen emotionele (depressies), fysieke (lichamelijke klachten door stress), relationele (echtscheidingen) en financiële (hoge advocaat rekeningen etc.) ravage aangericht. NU is het de hoogste tijd dat de IND zich realiseert dat haar bevoegdheid om de Nederlandse nationaliteit af te pakken samengaat met de verantwoordelijkheid om deze Nederlanders een Eerlijk Proces te geven. Teken en deel AUB deze petitie en geef hoop op gerechtigheid aan deze wanhopige mensen!
  993 van 1.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Jean Charles Nyabusore
 • Noodopvang voor daklozen moet blijven!
  In elke grote en middelgrote stad in Nederland worden op dit moment dak- en thuisloze mensen opgevangen in het kader van de coronamaatregelen. Onder hen ook ongedocumenteerde mensen en EU-migranten. Vanaf 1 april worden de plaatsen voor deze groepen afgebouwd en worden zij niet meer toegelaten tot de opvang. De afbouw moet 1 mei voltooid zijn en dan wordt de opvang opgeheven. In zeer korte tijd komt dan een groep van ongeveer 1000 mensen op straat bovenop de mensen nu al op straat staan, terwijl we nog midden in een pandemie zitten. De overheid roept bij herhaling alle burgers op zich aan de coronamaatregelen te houden, maar ondertussen worden de deuren gesloten voor een kwetsbare groep, die vervolgens op straat mag proberen gezond te blijven. We vinden deze ontwikkelingen zeer verontrustend. Iedereen zou recht moeten hebben op basisvoorzieningen als bed, bad en brood. Het risico bestaat dat mensen volledig uit beeld raken, naast de gezondheidsrisico’s die de straat altijd al met zich meebrengt. Ieder plan om deze mensen te vaccineren is dan bij voorbaat gedoemd te mislukken, omdat het overzicht ontbreekt en zij niet meer te vinden zijn. Naast het directe risico voor de mensen zelf, betekent dat ook een risico voor de algemene volksgezondheid, omdat de vaccinatiegraad verminderd. Wat ons betreft, laat de corona-opvang zien dat het mogelijk is om deze mensen onderdak te bieden. Bovendien zijn er praktische voordelen: mensen zijn in beeld, waar nodig kan zorg geboden worden en vaccinatie gepland. Maar bovenal is het ook het juiste om te doen. Een fatsoenlijk land als Nederland zet toch geen kwetsbare mensen op straat midden in een pandemie? We vragen om permanente opvang voor iedereen die nu in de opvang verblijft en een stop op de sluiting per 1 mei.
  614 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door Jaap Meeuwsen
 • Jacob en Tina blijven hier!
  Simpel: zo gaan we niet met mensen om. Lees het hele verhaal van Jacob en Tina hier: https://www.groene.nl/artikel/tina-en-jacob-moeten-weg Samengevat: Tina (toen 26) vluchtte in 2015 met haar 8-jarige zoon Jacob uit Syrië, weg van de oorlog. Op Jacobs school ontplofte een bom. Een van de vriendjes met wie hij stond te praten overleed ter plekke. Jacob kreeg bomscherven in zijn rug en been. De angst liet hem niet meer los. Dat was voor Tina de druppel. Tina wilde de overtocht naar Europa niet op een gammele boot maken. Met een Armeens paspoort kon je een visum voor Europa krijgen, ging het gerucht in Syrië. Tina en haar familie zijn geboren en getogen in Syrië en hebben de Syrische nationaliteit. Hun voorouders zijn Armeense christenen die begin vorige eeuw uit Turkije vluchtten vanwege de Armeense genocide. Het lukt Tina een Armeens paspoort te bemachtigen voor haarzelf en Jacob. Ze is daarvoor – voor het eerst haar leven – vier dagen in Armenië geweest. Maar het Armeense paspoort blijkt geen escape. Tina krijgt geen visum voor Europa. Er rest haar en Jacob geen andere optie dan een gevaarlijke tocht op een propvolle vluchtelingenboot naar Griekenland. In november 2015 komen ze aan in Nederland, waar ze worden opgevangen in vluchtelingenkamp Heumensoord bij Nijmegen. In de zomer van 2016 – Jacob gaat dan al een paar maanden in Nijmegen naar school – wordt Tina voor de eerste keer gehoord door de IND. Het tweede gehoor volgt binnen enkele weken. De IND heeft ontdekt dat Tina met een Armeens paspoort een visum voor Europa wilde aanvragen. Hoe kan dat? Is ze nu Syrisch of toch Armeens? De IND is onverbiddelijk en wijst haar asielaanvraag in augustus 2016 af. Armenië geldt als een veilig land van herkomst. Tina gaat in beroep, gevolgd door een hoger beroep voor de Raad van State. Uitkomst: de rechters zijn het met de IND eens. Tina levert haar Armeense paspoort in, zodat ze alleen nog een Syrisch paspoort heeft en doet een hernieuwd asielverzoek. Ook dat wijst de IND af. Tina gaat weer in beroep. De Haarlemse rechtbank vindt het onredelijk dat Tina en Jacob naar Armenië worden gestuurd. Maar nu is het de IND weer die in beroep gaat, bij de Raad van State. Die oordeelt: Tina en Jacob mogen wél naar Armenië gestuurd worden. Zonder verblijfsvergunning hebben Tina en Jacob drie onmogelijke opties: 1) ze gaan terug naar Syrië (waar het nog altijd oorlog is), 2) ze gaan ‘terug’ naar Armenië (waar ze nog nooit geweest zijn en het nu ook oorlog is), 3) ze blijven in Nederland (illegaal, dus uitzichtloos). Ondertussen zit Jacob in 1-havo, met zicht op vwo. Hij zit op breakdance, heeft een leuke groep vrienden, het gaat goed met hem. De nachten dat hij en zijn moeder uit angst en onzekerheid wakker liggen, niet meegeteld. Kiezen uit drie kwaden, dat kan toch niet?! Onderteken de petitie ‘Jacob en Tina blijven hier!’
  167.778 van 200.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Team #JacobBlijftHier
 • Stop met beleggingen pensioengeld zorg in ziekmakende industrie.
  Het is paradoxaal en ongelooflijk dat pensioengeld van hardwerkende zorgverleners wordt belegd in: - De fossiele industrie die tegen alle klimaatwaarschuwingen in gewoon doorgaat met het bouwen van nog meer van kolen-, olie- en gasbedrijven. - De wapenindustrie die bijvoorbeeld het bombarderen van ziekenhuizen en scholen in oorlogsgebieden mogelijk maakt. - En soms zelfs nog in de tabaksindustrie die bewust veel mensen verslaafd maakt aan tabak met alle gevolgen van dien. Je kan deze petitie ook tekenen als je geen zorgverlener bent, hier houden we rekening mee in het aanbieden! Deze petitie is een initiatief van: Bram Zuur (MDL-arts, SPMS), Corinne Collette (gepensioneerd huisarts, SPH), Anna Westra (Kinderarts, PFZW) en Hugo Touw (Intensivist, ABP). En wordt onderschreven door de volgende personen, beroepsverenigingen, zorginstellingen en organisaties: Matthijs Botman (Plastisch chirurg, ABP), Naomi Stol (Verpleegkundige, PFZW), Ernst Kuipers (MDL arts, voorzitter RvB Erasmus MC, ABP), Diederik Gommers (Intensivist, voorzitter Vereniging Intensive Care, ABP), Raad van Bestuur Radboudumc, Serge Zweers (MDL-arts, SPMS), Wanda de Kanter (TabakNee), Raad van Bestuur Antoni van Leeuwenhoek - Nederlands Kanker Instituut, Annemiek van der Kraan (Verloskundige, SPV), Raad van Bestuur OLVG, Artsen voor Vrede (NVMP), Raad van Bestuur UMC Groningen, Joris Botman (Fysiotherapeut, SPF), Raad van Bestuur UMC Utrecht, Raad van Bestuur Spaarne Gasthuis, Johan Mackenbach (Emeritus hoogleraar Maatschappelijke gezondheidszorg, Erasmus MC), Shakib Sana (Huisarts, SPH), Wendy Jansen (Doktersassistente, PFZW), Vereniging Praktijkhoudende Huisartsen, Drs. Cathy C. van Beek MCM (Leading Sustainable Health Care), Iris Wichers (Huisarts en werkgroep Zorg voor Klimaat), Sander de Hosson (Longarts), Bert Keizer (Gepensioneerd specialist ouderengeneeskunde), Abdelmajid Ghalit (Apotheker, SPOA), René van der Luer (Dierenarts, SPD en Caring Vets), Lidwien Boons (Huisarts, aandachtsgebied duurzame zorg), Bob Brauwers (Ziekenhuis beleidsfunctionaris, PFZW), Anne Roosendaal (Specialist ouderengeneeskunde en De Klimaatdokter), Alex Burdorf (Erasmus MC), Hans in ’t Veen (Longarts, bestuurslid LAN), Hugo Sleegers (gepensioneerd tandarts, SPT), Anouk Remmelzwaal (Psychiater, PFZW), Harm Scholten (Intensivist, SPMS), Ronald Smit (Arts Maatschappij en Gezondheid, Straatdokter, ABP), Henk Jans (Voorzitter Nederlandse Vereniging van Medische Milieukunde), May-May Meijer (Ervaringsdeskundige afdeling Psychiatrie UMC Utrecht, voorzitter Peace SOS, ABP), Tibor Poelmann (Huisarts, SPH), Thijs de Vos (Arts onderzoeker LUMC en Sanquin, finalist Heel Holland Bakt). Ondersteun jij ook? Teken de petitie! Onze oproep is gericht aan de volgende pensioenfondsen:  Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW)    Algemeen burgerlijk pensioenfonds (ABP)    Pensioenfonds voor huisartsen (SPH)  Pensioenfonds voor fysiotherapeuten (SPF)  Pensioenfonds voor tandartsen (SPT)  Pensioenfonds voor verloskundigen bij (SPV)  Pensioenfonds voor dierenartsen (SPD)  Pensioenfonds voor apothekers (SPOA)  Pensioenfonds voor vrijgevestigde medisch specialisten (SPMS) Alle bovenstaande pensioenfondsen beleggen nog in fossiele bedrijven en in wapenbedrijven. Bij verschillende van bovenstaande fondsen is nog aannemelijk dat zij via derden in tabaksproducenten beleggen, transparantie hierover ontbreekt. Lees hier het onderzoek wat voor pensioendeelnemers is uitgevoerd naar deze fondsen: http://www.groen-pensioen.nl/ Geen van de bovengenoemde pensioenfondsen hebben eerder vóór klimaatresoluties gestemd van het initiatief Follow This die op aandeelhoudersvergaderingen worden ingediend om bedrijven zich te laten houden aan het Klimaatakkoord van Parijs. Op 18 mei 2021 is de vergadering van aandeelhouders van Shell, waar opnieuw zo’n klimaatresolutie in stemming wordt gebracht: https://follow-this.org/follow-this-climate-targets-resolutions-in-2021/. Herkansing voor al onze pensioenfondsen, wij roepen jullie op om vóór te stemmen! Meer achtergrondinformatie over deze oproep en de zorgpensioenfondsen is te vinden via http://www.groen-pensioen.nl/ of benader voor vragen: [email protected]
  3.413 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Bram, Corinne, Anna, Hugo .
 • Stuur de PvdA een brief om een belofte voor medemenselijkheid te doen!
  Hoe rijk ons land ook is, een grote groep mensen merkt daar de afgelopen jaren veel te weinig van. Daardoor lukt het kwaadwillenden om al die verschillende mensen (politiek) tegen elkaar op te zetten. De ene mens in nood tegen de andere. Volgens hen pakken kwetsbaren tijdens de Corona-crisis ‘onze’ vrijheid af. Vluchtelingen pakken onze huizen af, bijstandsgerechtigden ons geld. Maar wij geloven dat we beter zijn dan dat. De toeslagenaffaire, het snel groeiende aantal daklozen, het leed in de jeugdzorg en GGZ en het wegkijken van vluchtelingenkampen zijn allemaal gevolgen van hetzelfde kille beleid. We moeten niet met elkaar afrekenen, maar met die kilheid. Compassie, medemenselijkheid en zorg dragen voor elkaar zijn Nederlandse kernwaarden, ongeacht politieke voorkeur. Daarom zou elke politieke partij een belofte voor meer medemenselijkheid moeten doen!
  425 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door SOS Moria en DeGoedeZaak Picture
 • Stuur de Partij voor de Dieren een brief om een belofte voor medemenselijkheid te doen!
  Hoe rijk ons land ook is, een grote groep mensen merkt daar de afgelopen jaren veel te weinig van. Daardoor lukt het kwaadwillenden om al die verschillende mensen (politiek) tegen elkaar op te zetten. De ene mens in nood tegen de andere. Volgens hen pakken kwetsbaren tijdens de Corona-crisis ‘onze’ vrijheid af. Vluchtelingen pakken onze huizen af, bijstandsgerechtigden ons geld. Maar wij geloven dat we beter zijn dan dat. De toeslagenaffaire, het snel groeiende aantal daklozen, het leed in de jeugdzorg en GGZ en het wegkijken van vluchtelingenkampen zijn allemaal gevolgen van hetzelfde kille beleid. We moeten niet met elkaar afrekenen, maar met die kilheid. Compassie, medemenselijkheid en zorg dragen voor elkaar zijn Nederlandse kernwaarden, ongeacht politieke voorkeur. Daarom zou elke politieke partij een belofte voor meer medemenselijkheid moeten doen!
  278 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door SOS Moria en DeGoedeZaak Picture
 • Stuur D66 een brief om een belofte voor medemenselijkheid te doen!
  Hoe rijk ons land ook is, een grote groep mensen merkt daar de afgelopen jaren veel te weinig van. Daardoor lukt het kwaadwillenden om al die verschillende mensen (politiek) tegen elkaar op te zetten. De ene mens in nood tegen de andere. Volgens hen pakken kwetsbaren tijdens de Corona-crisis ‘onze’ vrijheid af. Vluchtelingen pakken onze huizen af, bijstandsgerechtigden ons geld. Maar wij geloven dat we beter zijn dan dat. De toeslagenaffaire, het snel groeiende aantal daklozen, het leed in de jeugdzorg en GGZ en het wegkijken van vluchtelingenkampen zijn allemaal gevolgen van hetzelfde kille beleid. We moeten niet met elkaar afrekenen, maar met die kilheid. Compassie, medemenselijkheid en zorg dragen voor elkaar zijn Nederlandse kernwaarden, ongeacht politieke voorkeur. Daarom zou elke politieke partij een belofte voor meer medemenselijkheid moeten doen!
  519 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door SOS Moria en DeGoedeZaak Picture
 • Stuur de ChristenUnie een brief om een belofte voor medemenselijkheid te doen!
  Hoe rijk ons land ook is, een grote groep mensen merkt daar de afgelopen jaren veel te weinig van. Daardoor lukt het kwaadwillenden om al die verschillende mensen (politiek) tegen elkaar op te zetten. De ene mens in nood tegen de andere. Volgens hen pakken kwetsbaren tijdens de Corona-crisis ‘onze’ vrijheid af. Vluchtelingen pakken onze huizen af, bijstandsgerechtigden ons geld. Maar wij geloven dat we beter zijn dan dat. De toeslagenaffaire, het snel groeiende aantal daklozen, het leed in de jeugdzorg en GGZ en het wegkijken van vluchtelingenkampen zijn allemaal gevolgen van hetzelfde kille beleid. We moeten niet met elkaar afrekenen, maar met die kilheid. Compassie, medemenselijkheid en zorg dragen voor elkaar zijn Nederlandse kernwaarden, ongeacht politieke voorkeur. Daarom zou elke politieke partij een belofte voor meer medemenselijkheid moeten doen!
  295 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door SOS Moria en DeGoedeZaak Picture
 • Stuur de SP een brief om een belofte voor medemenselijkheid te doen!
  Hoe rijk ons land ook is, een grote groep mensen merkt daar de afgelopen jaren veel te weinig van. Daardoor lukt het kwaadwillenden om al die verschillende mensen (politiek) tegen elkaar op te zetten. De ene mens in nood tegen de andere. Volgens hen pakken kwetsbaren tijdens de Corona-crisis ‘onze’ vrijheid af. Vluchtelingen pakken onze huizen af, bijstandsgerechtigden ons geld. Maar wij geloven dat we beter zijn dan dat. De toeslagenaffaire, het snel groeiende aantal daklozen, het leed in de jeugdzorg en GGZ en het wegkijken van vluchtelingenkampen zijn allemaal gevolgen van hetzelfde kille beleid. We moeten niet met elkaar afrekenen, maar met die kilheid. Compassie, medemenselijkheid en zorg dragen voor elkaar zijn Nederlandse kernwaarden, ongeacht politieke voorkeur. Daarom zou elke politieke partij een belofte voor meer medemenselijkheid moeten doen!
  233 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door SOS Moria en DeGoedeZaak Picture