• Zorg voor Aardebeschermer Castricum
  Om te voorkomen dat vreedzame demonstranten gecriminaliseerd worden.
  426 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Cora Schipma
 • Laat Shell niet wegkomen met een corruptieschandaal!
  Shell en andere verdachten, waaronder de Italiaanse oliemultinational Eni, werden in Italië al vervolgd omdat zij 1,1 miljard aan steekpenningen zouden hebben betaald om het olieveld aan de Nigeriaanse kust in handen te krijgen. Maar in 2021 werden alle verdachten vrijgesproken in een zeer controversieel vonnis. Nog vreemder is dat de Italiaanse aanklager die de zaak in eerste instantie had geopend niet meer de kans kreeg om in hoger beroep te gaan tegen Shell. Hij werd vervangen. Het beroep is hierna ingetrokken. Door regels tegen dubbele vervolging is vervolging van Shell in Nederland voor het verschaffen van 1,1 miljard dollar aan steekpenningen onmogelijk. Het OM wilde Shell vervolgen, maar omdat Italiaans bedrijf ENI waarmee zij samenwerkte al (zonder consequenties) is vervolgd, kan dit nu niet. Er zijn ook andere misdrijven, zoals witwassen van geld, bedrog en diefstal, die nu helemaal niet vervolgd worden. Dat is een probleem! Het OM kan kiezen om deze misdrijven alsnog te vervolgen en een rechtvaardig vonnis af te dwingen. Shell komt al decennia weg met het vervuilen van de planeet op gigantische schaal. Doormiddel van ontkenning, greenwashing en corruptie pompt het al sinds begin vorige eeuw tonnen aan CO2 in de lucht. Daarom moeten we Shell aanpakken op alle mogelijke manieren. Laten we iedereen eraan herinneren dat zelfs Shell gerechtigheid niet kan ontlopen en teken de brief! Wil je meer weten? Kijk dan hier: https://www.degoedezaak.org/shells-corruptieschandaal-opl245 BONDGENOTEN: Extinction Rebellion ASEED Fossielvrij NL Transnational Institute ShellMustFall Fridays for Future NL
  343 van 400 Handtekeningen
  Gemaakt door DeGoedeZaak Picture
 • Voer jij met ons het komende jaar campagne op de 'Klimaatmiljarden'?
  De urgentie om de klimaatcrisis aan te pakken is groot. Zowel in Nederland als daarbuiten worden er miljarden vrijgemaakt om die crisis te bestrijden. Maar veel oplossingen waarin wordt geïnvesteerd zijn helemaal niet groen. Keer op keer moeten we concluderen dat onze volksvertegenwoordigers kiezen voor oplossingen die niet ver genoeg gaan en die bovendien het huidige systeem in stand houden. Geld pompen naar vergroening van grote vervuilers, zonder ze een klimaatplicht op te leggen #IsNietGroen. Inzetten op het uit de lucht halen van CO2 in plaats van nu de uitstoot radicaal terugdringen #IsNietGroen. Gas en kernenergie als duurzaam aanmerken in de Europese Taxonomie #IsNietGroen. Zo kunnen we nog wel even doorgaan. En helaas werkt de strategie van deze rechtse politici. Steeds meer Nederlandse kiezers vinden bijvoorbeeld dat ons kabinet met het meest recente regeerakkoord op de juiste klimaat-koers ligt. Dat is heel slecht nieuws. Daar moeten we iets tegenover stellen. Met de Klimaatmiljarden-campagne vertellen we daarom een alternatief verhaal. Via onze eigen klimaatcampagnes, en die van onze burgerscampaigners en bondgenoten, ontkrachten we de valse oplossingen en proberen we de steun voor échte antwoorden op de klimaatcrisis te verhogen. En daar hebben we jouw hulp hard bij nodig!
  489 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Jesse van DeGoedeZaak Picture
 • Ik ga in gesprek over extreemrechts
  De publieke steun van Thierry Baudet voor de Russische inval in Oekraïne heeft een nieuwe groep mensen de ogen geopend voor de gevaren van extreemrechts. We spreken ons daarom niet alleen uit tegen extreemrechts, maar gaan ook het gesprek aan met mensen in onze persoonlijke omgeving die overwegen op extreemrechtse partijen te stemmen. Zo kunnen we de politiek van haat en uitsluiting een halt toeroepen. Ik ga het gesprek aan en teken daarom deze petitie!
  89 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Geef jongeren de stem die ze verdienen, stemrecht vanaf 16!
  Zowel de politiek als de samenleving roepen om nieuw leiderschap en een nieuwe bestuurscultuur. Zoals Albert Einstein zou hebben gezegd: we kunnen een probleem niet oplossen met de denkwijze die het heeft veroorzaakt. Juist jongeren kunnen met frisse ideeën een essentiële rol vervullen in het vormgeven van deze cultuuromslag. Deze generatie 16- en 17-jarigen verdient het dan ook om van zich te kunnen laten horen en inspraak te hebben op de politiek. Tijdens de afgelopen verkiezingen bracht al 80% van de jongeren tussen en 18 en 24 jaar hun stem uit. Jongeren doen dus niet onder voor de betrokkenheid van oudere generaties. Laten we hen dan ook zien als verrijking in plaats van een bedreiging. Laten we hen een stem geven! Terwijl jongeren het hardst geraakt worden door de keuzes van nu, is door de vergrijzing een machts onbalans ontstaan. Ouderen, welke de gevolgen van klimaatverandering of de huizenmarkt in mindere mate mee zullen maken, beslissen nu over de toekomst van de volgende generaties. Met het stemrecht vanaf 16 jaar herstellen we de machtsbalans en beslissen we samen over de toekomst van ons land. Een bijkomend voordeel is dat, wanneer jongeren stemrecht hebben, politieke partijen jongeren serieus gaan nemen en hun belangen gaan vertegenwoordigen. Wie echt werk wil maken van een nieuwe bestuurscultuur, tekent voor stemrecht vanaf 16 jaar!
  687 van 800 Handtekeningen
  Gemaakt door JongVolwassen Picture
 • Laat Ongehoord Nederland ongehoord (en ongezien) blijven!
  ON! heeft bij herhaling de geloofwaardigheid van NOS-journalisten in twijfel getrokken en de NOS beschuldigd van het verspreiden van nepnieuws. Zij brengt daarmee de onafhankelijke journalistiek in gevaar. ON! draagt met bijvoorbeeld het Zwartepietenjournaal bij aan de algehele sfeer van ongenoegen en ongefundeerde boosheid bij een deel van de Nederlandse bevolking. De zogenaamd patriottische en op blank superioriteitsgevoel gebaseerde berichtgeving van ON! mag geen algemeen erkend (en door de belastingbetaler gesubsidieerd) podium krijgen. Daarmee zouden hun opvattingen een vorm van toelaatbare rassenwaan krijgen. De Raad voor Cultuur draagt met dit advies bij aan de verdere versplintering van het medialandschap.
  262 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Ber Vergunst
 • ERKEN DE OEIGOERSE GENOCIDE
  Misschien heb je al gehoord over de situatie van de Oeigoeren in China. Misschien zag je de reportage die Arjen Lubach vorig jaar maakte, of hoorde je erover op de radio, las je het in de krant of hoorde je erover via andere kanalen. Even een opfrisser: Miljoenen mensen zitten op dit moment in Oost-Turkestan, Xingjiang is een koloniale term, in China opgesloten in kampen en worden op onmenselijke manier behandeld, alleen op grond van hun etniciteit en religieuze voorkeur. Duizenden Oeigoeren is het gelukt om naar Europa te vluchten, maar hun familieleden zijn in China verdwenen. Keer op keer wordt er aan Chinese ambassades informatie gevraagd, maar er wordt geen gehoor aan gegeven. Genocide Watch luidde in november 2020 de noodklok: “De Chinese overheid beperkt decennialang op systematische wijze de religieuze, culturele en sociale praktijken van de Oeigoeren en andere minderheden in Xinjiang”. Meer dan een miljoen Oeigoeren en andere moslims zitten opgesloten in strafkampen. Zij worden onderworpen aan de meest ernstige vormen van mensenrechtenschendingen: dwangarbeid, marteling, verkrachting, mishandeling, gedwongen abortussen en sterilisaties, culturele heropvoeding en andere verschrikkingen. De wereld heeft gezworen ‘nooit meer genocide.’ Maar nu gebeurt het weer, onder onze ogen. Daar mogen we niet voor wegkijken. Onlangs hebben de VS de misdaden in China als genocide erkend. Als zij het kunnen, kunnen wij het ook! Teken en deel deze petitie, wees solidair met de slachtoffers van deze genocide die nu plaatsvindt. Lubach: https://www.youtube.com/watch?v=4MnRC8_ux3Q Radio 1: https://www.nporadio1.nl/nos-radio-1-journaal/onderwerpen/61750-2020-07-14-bijzondere-ontmoeting-tussen-in-nederland-wonende-oeigoeren-en-de-amerikaanse-ambassadeur NOS: https://nos.nl/artikel/2325412-tienduizenden-oeigoeren-slachtoffer-van-dwangarbeid-voor-bekende-merken.html Genocide Watch: https://www.genocidewatch.com/single-post/genocide-emergency-alert-for-xinjiang-china Persoonlijk verhaal van een kampoverlevende: https://www.hln.be/buitenland/ze-hebben-mijn-lichaam-gekweld-en-mijn-geest-op-de-rand-van-waanzin-gebracht-hoe-deze-vrouw-chinees-heropvoedingskamp-overleefde~a288f990/?referrer=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F Fashion Action: https://www.xrnlfashionaction.net/news/uyghur-solidarity-action-at-campa Kijk voor meer informatie op: https://freeuyghur.org/nl/ https://www.uyghurcongress.org/en/ https://uyghurtribunal.com/ ----- You may have already heard about the situation of the Uyghurs in China. Maybe you saw the report that Arjen Lubach made last year, read about it in the newspaper, heard about it on the radio or through other channels. In case you haven't, or as a refresher: Millions of people are currently detained in camps in East-Turkestan, Xinjiang is a colonial name, China and are treated inhumanely based solely on their ethnicity and religious affiliation. Thousands of Uyghurs have managed to flee to Europe, but their relatives have disappeared in China. Time and time again Chinese embassies are asked for information, but the requests are not heeded. Genocide Watch sounded the alarm in November 2020: "The Chinese government has systematically restricted the religious, cultural and social practices of the Uyghurs and other minorities in Xinjiang for decades." More than a million Uyghurs and other Muslims are held in penal camps. They are subject to the most serious forms of human rights violations: forced labor, torture, rape, beatings, forced abortions and sterilizations, and cultural re-education, as well as many other horrors. The world has sworn: "no more genocide." But it is happening again, right now, in front of our eyes. We cannot turn our backs on this! Recently, the US has recognized the situation in East-Turkestan as a genocide. If they can do it, we can too! Sign and share this petition and show solidarity with the victims of this genocide that is taking place at this very moment!
  1.589 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door XR Nederland Fashion Action Picture
 • Standbeelden voor Maria Liberia Peters & Juancho Evertsz
  Het is belangrijk om erkenning te geven aan kleurrijke Nederlanders die een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan ons Koninkrijk. Mede geïnspireerd door de inauguratie van Joe Biden en Kamala Harris willen wij aandacht vragen voor de veelzijdigheid van de Nederlandse samenleving. Een eerbetoon aan twee grootse voormalig-premiers van de Nederlandse Antillen, Maria Liberia Peters en Juancho Evertsz, hoort hierbij.
  279 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Jaap Jonkers & Gwendell Mercelina Picture
 • Kabinet, stap op n.a.v. de toeslagenaffaire!
  Institutioneel racisme is een wijdverbreid probleem. Het toeslagenschandaal is maar één van de excessen die de media haalt. Het is belangrijk dat alle getroffen gezinnen zo snel mogelijk worden gecompenseerd en de hulpverlening krijgen die zij zo hard nodig hebben. Dat is een ereschuld die nog moet worden ingelost door de politiek. [7] Het opstappen van het kabinet geeft een extra signaal, aan de slachtoffers en de rest van Nederland, dat artikel 1 van de Grondwet - het recht om niet gediscrimineerd te worden - ondanks deze grove schending, er toch nog toe doet. Verder zou het betekenen dat de overheid erkent grove fouten te hebben gemaakt en zich schuldig te hebben gemaakt aan institutioneel racisme, met ernstige schade aan de rechtsstaat tot gevolg. Het mag niet zo zijn dat de coronacrisis als excuus of als afleiding gebruikt wordt door het kabinet om haar politieke verantwoordelijkheid te ontlopen. Ook met een demissionair kabinet zullen de geplande vaccinaties doorgaan. Zowel het toeslagenschandaal als de coronacrisis zijn symptomen van systeemfalen, die gemarginaliseerde mensen het meest raken. Burgers worden door het kabinet met wantrouwen bejegend en uitvoerig gecontroleerd om maar “fraude” op te sporen, terwijl grote bedrijven belasting ontwijken om vervolgens hun hand op te houden. Kabinet Rutte III mag een voorbeeld nemen aan kabinet Kok II, die wel haar verantwoordelijkheid nam (naar aanleiding van het Srebrenica-rapport). Kabinet, neem uw verantwoordelijkheid, ga naar de koning en stap op! [1] Verslag - Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag – Ongekend Onrecht: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf [2] ‘Snel erkent zoeken naar dubbele nationaliteit bij fraude-opsporing toeslagen’ (Trouw, 25 november 2020): https://www.trouw.nl/politiek/snel-erkent-zoeken-naar-dubbele-nationaliteit-bij-fraude-opsporing-toeslagen~b2e109eb/ [3] “Andere elementen van de harde fraudeaanpak, zoals het gebruik van ‘zwarte lijsten’ en van risicoprofielen waarvan nationaliteit deel uitmaakte zijn niet in de onderzoeksopdracht opgenomen.” Verslag - Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag – Ongekend Onrecht. Pagina 11: https://www.tweedekamer.nl/sites/default/files/atoms/files/20201217_eindverslag_parlementaire_ondervragingscommissie_kinderopvangtoeslag.pdf [4] ‘Gedupeerde ouders: Dit kabinet zal onze schade niet herstellen. Vertrek en kom niet terug’ (Trouw, 12 januari 2021) https://www.trouw.nl/cs-b750e336 [5] ‘Gedupeerde ouders toeslagenaffaire: kabinet moet aftreden’ (RTL Nieuws, 12 januari 2021) https://www.rtlnieuws.nl/nieuws/politiek/artikel/5208127/gedupeerde-ouders-toeslagenaffaire-kabinet-moet-aftreden [6] ‘Ouders naar rechter om vervolging in toeslagenaffaire kinderopvang’ (Volkskrant, 8 januari 2021): https://www.volkskrant.nl/cs-be36b221 [7] Spreek je uit voor een Frisse Start voor de getroffen gezinnen: https://campagnes.degoedezaak.org/campaigns/frissestart
  1.015 van 2.000 Handtekeningen
  Gemaakt door groep verontwaardigde burgers
 • Geef dieren een Minister
  Omdat er jaarlijks 650 miljoen dieren een kort en gruwelijk leven leiden in donkere stallen zonder het daglicht te zien. Omdat er 1.8 miljoen dieren per dag in Nederland geslacht worden, waarvan, door de massaliteit, 120.000 onverdoofd. Omdat kalfjes direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald worden en na een paar dagen op lange transporten gaan om elders vetgemest te worden. Hun moeders leven geen 22 jaar zoals vroeger maar moeten met 5 jaar geslacht worden omdat ze volledig uitgemolken en gebaard zijn. Kippen mogen maar 6 weken leven in grote schuren met 50.000 tot 200.000 boven op elkaar. Dit is maar een greep uit de structurele lijdensweg van de dieren in de veehouderij. Dit moet stoppen. Door dierenwelzijnsorganisaties, middelbare scholieren en bedrijven die zich bezighouden met plantaardig voedsel te mobiliseren, kunnen we de boodschap breed uitdragen. Zo zorgen we dat we zo veel mogelijk handtekeningen kunnen aanbieden aan de lijsttrekkers van politieke partijen die na de verkiezingen in maart een coalitie gaan vormen. Met jouw steun kunnen we ze ervan overtuigen dat er een Minister van Dierenwelzijn moet komen!
  2.210 van 3.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Nancy de Heer de Heer
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Hoeksche Waard!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  95 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Fija de Baat
 • Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Krimpenerwaard!
  Peperdure huizen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door de markt. En dit raakt velen: * Het aantal daklozen is in de laatste 10 jaar verdubbeld. * Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de zogenoemde “economisch dakloze”. * Mensen moeten jarenlang wachten voordat ze een sociale huurwoning krijgen. * Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector. * Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector. * In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. * De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt. Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!
  25 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Huurdersbelangenvereniging Gouderak HBVGouderak