• Achmea, sluit op 27 september de deuren voor de klimaatstaking!
  Over de hele wereld staken mensen voor het klimaat. Van 20 t/m 27 september vragen zij onze solidariteit om mee te doen. Teken daarom deze petitie om jouw werkgever op te roepen de deuren te sluiten. Start het gesprek met je collega's, leg op 27 september massaal je werk neer, en toon je solidair met volgende generaties. Samen blijven we strijden voor een echte aanpak van klimaatverandering en het redden van onze aarde!
  17 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Annemarie Spruijt
 • Geen bedrijvenpand op de grens met vreden
  Omdat de co2 opgenomen wordt door bomen en als je veel bomen in de directe omgeving gaat weghalen om d'r een bedrijvenpand neer te zetten met op nog geen kilometer de grens over het industriegebied van vreden (gaxel) stijgt de co2 uitstoot explosief en helpen we mee aan de opwarming van de aarde en het buitengebied van Winterswijk is rijk aan natuur en dieren, ik vind dat je het niet kunt maken om daar 1000m2 voor om te leggen, vindt u dat ook? Teken dan deze petitie en zorg ervoor dat de natuur gespaard blijft
  14 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door Hidde Kremer
 • Het redden van mensenlevens is geen misdaad!
  Het debat over vluchtelingen wordt in Nederland steeds extremer. We laten al maanden willens en wetens vluchtelingen in de drek op Lesbos zitten. De Moriadeal die er ligt is cynisch en nu wil een meerderheid van de kamer ook nog eens het redden van mensenlevens criminaliseren. Sinds de nieuwe staatssecretaris Broekers-Knol is aangetreden, onttrekt Nederland zich helemaal aan de verantwoordelijkheid om vluchtelingen te redden en op te vangen. Terwijl zij slachtoffers zijn van het disfunctionerende gezamenlijke Europese vluchtelingenbeleid. De motie waar CDA en VVD nu voor hebben gestemd is ronduit gevaarlijk. Wij, Nederlanders, willen laten zien dat dit niet namens ons gebeurt. Als mensenlevens in gevaar komen, zijn niet hun redders de criminelen. Nederland moet het voortouw nemen in het oplossen van de jarenlange impasse in het Middellandse Zee-gebied en met de Europese Commissie en het Europees Parlement aan de slag met menswaardige oplossingen voor mensen op de vlucht voor honger en geweld. Deze verandering begint met het niet verder criminaliseren van noodzakelijke hulp aan mensen in levensgevaar. [1] https://www.parool.nl/nieuws/vvd-zwakt-plan-tegen-redding-immigranten-af~b8a1eca9/
  3.691 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • De Wet maatschappelijke ondersteuning
  De Wet maatschappelijke ondersteuning is bedoeld om mensen met een hulpvraag van passende zorg en ondersteuning te voorzien. Zodat deze mensen hun leven zo zelfstandig mogelijk kunnen inrichten, kunnen meedoen in de samenleving en langer thuis kunnen blijven wonen. Omdat mensen dat zelf willen en omdat de overheid dat van hen vraagt. In de kranten verschijnen steeds vaker berichten over misstanden wat betreft de zorg en ondersteuning die mensen krijgen. Mensen krijgen niet de zorg die ze nodig hebben. Zo kreeg iemand die recht had op 6 uur begeleiding, slechts 2 uur begeleiding omdat het budget van het bureau dat de begeleiding bood niet meer uren toestond. Bij een ander bureau wilde degene die begeleiding bood alleen maar met de hulpvrager gamen, terwijl de hulpvrager hier geen behoefte aan had. In andere gevallen wordt gezocht naar de goedkoopste oplossing voor dagbesteding, hulpmiddelen of huishoudelijke hulp. Oplossingen die goed zijn voor de financiën van de gemeente, maar niet passend voor de hulpvrager. Bij de Wmo zou het moeten gaan over de mensen die zorg en ondersteuning nodig hebben en hun participatie. Daarom roepen wij u op:
  44 van 100 Handtekeningen
  Gemaakt door ruben kleine
 • Huisvesting alleenstaande ouders: #geengezinopstraat
  Er is een concentratie van eenoudergezinnen in sociaal zwakkere wijken. Het is noodzakelijk dat er meer mogelijkheden zijn voor alleenstaande ouders om aan geschikte en betaalbare huisvesting te komen. Veel woningen staan op naam van één partner. Bij een scheiding betekent dit dat er een ouder op straat komt te staan. De opvang is voor hen nu het enige aanbod. Veel ouders verblijven noodgedwongen met hun kinderen veel te lang in de opvang omdat er geen sociale huurwoningen beschikbaar zijn. Of ze komen in de schulden doordat de huur te hoog is of moeten bij hun ouders blijven wonen. Zolang de huisvestingsproblematiek niet wordt opgelost, kan een ouder niet werken aan economische zelfstandigheid. Er is een directe relatie tussen het welzijn van de kinderen en dat van hun ouder. Wanneer ouders gebukt gaan onder te veel stress, depressies , angst voor schulden en angst voor ingrijpen door de jeugdzorg omdat ze hun kinderen geen ‘stabiele’ situatie kunnen bieden, zijn zij niet in staat hun kinderen de beste zorg te geven. De kinderen zijn daarbij letterlijk het kind van de rekening. Ook hun toekomst staat op het spel. Alleenstaande ouders hebben een lager resterend inkomen. De eisen van de sociale huurvoorraad en de markthuur knellen voor hen harder dan bij alleenstaanden en tweeoudergezinnen. Gemeenten hebben hier geen afdoende beleid voor ontwikkeld. Wij roepen u op om werk te maken van bescherming van alleenstaande ouders in een kwetsbare woonsituatie en mee te doen aan het formuleren van afdoende oplossingen.
  461 van 500 Handtekeningen
  Gemaakt door Pieter Augustijn
 • Geacht CVB: Spreek u uit tegen de verdachtmaking van academici!
  De universiteit is geen politieke organisatie. Haar doel is vooral de ruimte te bieden aan academici en studenten om zich kritisch te verhouden tot – en, waar nodig, zich te mengen in – het wetenschappelijke en maatschappelijke debat. Maar nu liggen de universiteit en haar belangrijkste kernwaarden zélf onder vuur. Niet alleen de publieke legitimiteit van de universiteit staat op het spel, maar ook het welzijn en veiligheidsgevoel van haar medewerkers en studenten. Dit betekent dat we als academisch gemeenschap een debat moeten aangaan over de waarborging van onze academische vrijheid en integriteit. Hoe bieden we, ook binnen onze universiteiten, tegenwicht tegen de normalisering van racisme, misogynie, en autoritarisme? Hoe beschermen wij onze academische kernwaarden tegen de politieke waan van de dag, en voorkomen we dat publiek en universiteit tegen elkaar worden uitgespeeld? En hoeveel ruimte moeten of willen wij eigenlijk bieden aan politici die onze instellingen “ondermijnend” noemen? Ook de bestuurders van onze universiteiten en hogescholen zullen zich actief moeten mengen in het publieke debat. Zij dienen zich uit te spreken tegen deze verdachtmaking van hun medewerkers, en pal te gaan staan voor hun academische vrijheid en onafhankelijkheid. Wij roepen het CvB van de Radboud Universiteit daarom op om hier openlijk stelling in te nemen.
  514 van 600 Handtekeningen
  Gemaakt door Diverse RU docenten en hoogleraren
 • Democraat Tegen Haat
  Diezelfde strijdbaarheid blijkt nu harder nodig dan ooit! Want de afgelopen dagen werd gedebatteerd over stellingen als 'De islam hoort niet bij Nederland' en menig politicus maakte van het schietincident op het 24 Oktoberplein een politieke stunt. Xenofobe boodschappen nestelen zich gevaarlijk dicht bij het centrum van de macht en islamofobie lijkt helemaal genormaliseerd te zijn. Het laat zien wat er gebeurt als wij niet zelf het debat domineren en uitspreken wat we zelf belangrijk vinden. Dus is nu het moment om als verdraagzame meerderheid samen in actie te komen voor een inclusieve, duurzame en rechtvaardige samenleving. Wij als samenleving staan op, om het voortouw te nemen. Opkomen tegen racisme, klimaatontkenning, ondermijning van de journalistiek en wetenschap, islamofobie en haat vereist moed en een rechte rug. We moeten ons laten zien en ons nog harder en gezamenlijker uitspreken. Laat ons het voorbeeld geven aan onze politici. Door ons actief uit te spreken en te weren tegen onrecht, de straat op te gaan, en te vragen om politieke verandering. Als democraat tegen haat ben ik tegen onverdraagzaamheid, en sta ik pal voor mensenrechten, eerlijke kansen voor iedereen, voor een eerlijk klimaatbeleid en voor een betere verdeling van de welvaart. Wij zijn niet alleen voorvechters van een eerlijke economie, een groene toekomst, een inclusieve samenleving óf een rechtvaardige democratie. Wij zijn het allemaal tegelijk. Wij laten ons niet verdelen. Wij zijn met meer!
  3.758 van 4.000 Handtekeningen
  Gemaakt door Team DeGoedeZaak Picture
 • Stop de buitenlandse interventie in Venezuela
  * Omdat de Venezolaanse bevolking, noch de bevolking van de buurlanden (waaronder Aruba, Bonaire en Curacao, die deel uitmaken van het koninkrijk der Nederlanden) iets te winnen hebben bij een versterkte buitenlandse interventie in Venezuela. * Het belangrijk is de internationale rechtsorde en het beginsel van soevereiniteit te verdedigen tegen die krachten die onder het motto van humanitaire bezorgdheid hun machtsbelangen door willen zetten. * We niet moeten buigen voor de gevestigde politiek en media die krachten die zich tegen de buitenlandse interventie keren proberen weg te zetten als 'vrienden van Maduro'.
  251 van 300 Handtekeningen
  Gemaakt door Hans van Heijningen
 • Geen VIP-rechten voor multinationals: Kies voor mens en milieu!
  Mens, dier en milieu zijn belangrijker dan de winsten van multinationals. Daarom willen we definitief afrekenen met ISDS en ervoor zorgen dat er een VN-verdrag komt dat multinationals verplicht wél de rechten van mens, dier en milieu te respecteren. Want wie slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen door multinationals heeft nu de grootste moeite om z’n recht te halen. Wij vragen de EU en de lidstaten een einde te maken aan verdragen die de winst van bedrijven boven mens en milieu stellen. En zich terug te trekken uit bestaande verdragen die dat nu wel doen. Bovendien moeten de EU en de lidstaten in hun wetgeving de plichten van bedrijven opnemen om bij al hun bedrijfsactiviteiten wereldwijd mensenrechten en het milieu te respecteren. Ook roepen wij hen op om zich actief in te zetten voor het juridisch bindende VN-verdrag dat nu in de maak is. Dat verdrag moet een einde maken aan de huidige straffeloosheid waarmee multinationals mensenrechten schenden, en zorgt dat ze daarvoor aansprakelijk kunnen worden gesteld. Iedereen die slachtoffer wordt van mensenrechtenschendingen door multinationals, moet zijn recht kunnen halen. Dit VN-verdrag voor mensenrechten en bedrijfsleven is al in de maak en wij roepen Nederlandse en Europese politici op zich hier actief voor in te zetten. In heel Europa is de strijd tegen ISDS begonnen! Dutch Dairymen Board UDAPT Milieudefensie Nederlandse Akkerbouw Vakbond Action Aid FNV SOMO Platform Aarde Boer Consument Transnational Institute Ondernemers van Nu Vrijschrift BothENDS Voor meer informatie over deze coalitie, check www.handelanders.nl.
  8.629 van 9.000 Handtekeningen
 • Veroordeel ondubbelzinnig het geweld tegen vreedzame demonstranten
  De vrijheid van meningsuiting en vrijheid om te demonstreren zijn essentiële onderdelen van onze rechtsstaat. Wij, burgers van Nederland, willen dat dit een land is waar iedereen kan demonstreren. Daarom is het nodig dat zoveel mogelijk Nederlanders laten horen dat het recht op demonstreren beschermd moet worden en we niet bereid zijn daar ook maar iets op in te leveren. Afgelopen weekend heeft aangetoond dat leiderschap nodig is, en dat de premier in zijn uitspraken het recht op demonstratie beter dient te beschermen. Teken de petitie en laat zien dat veel meer Nederlanders pal staan voor de vrijheid van demonstratie. Laat niet de indruk ontstaan dat het oké is demonstraties te blokkeren, of met geweld demonstraties tegen te houden. We accepteren niet dat onze politici dit grondrecht relativeren. De vrijheid van demonstreren is een essentiële pijler van onze democratie. Onder anderen Amnesty International [1] en het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten [2] spraken zich al eerder uit voor de bescherming van het demonstratierecht. Roep minister president Rutte op pal te staan voor dit grondrecht en eenieder die vreedzame demonstraties verstoort ondubbelzinnig te veroordelen. [1] https://nos.nl/artikel/2259772-amnesty-rutte-moet-geweld-tijdens-sinterklaasintocht-veroordelen.html [2] https://njcm.nl/actueel/rapport-nationale-ombudsman-demonstratierecht-onder-druk/
  3.656 van 4.000 Handtekeningen
 • Stop de humanitaire ramp op de Griekse eilanden
  De vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden zijn compleet overbevolkt, waardoor mensen in verschrikkelijke omstandigheden leven. In het kamp Vathi op Samos zitten nu 3.939 mensen vast, veel meer dan waar het kamp voor gebouwd is [2]. En in het kamp Moria op Lesbos verblijven op dit moment 5.784 mensen [2], terwijl het berekend is op maximaal 3.100 mensen. Seksueel en fysiek geweld nemen toe en de psychische nood is zeer hoog. Artsen zonder Grenzen gaf onlangs aan dat één op de vier kinderen die naar hun kliniek kwamen zichzelf beschadigt, geprobeerd heeft zelfmoord te plegen of hierover heeft nagedacht. [3] Ook slapen mensen onder een doek dat gespannen wordt tussen twee tentjes in, ze moeten een wc delen met zeventig anderen, het rioolwater stroomt de tenten in en mensen moeten uren in de rij staan voor eten. Met de winter in aantocht wordt de noodsituatie alleen maar nijpender. Wij kijken niet weg terwijl deze humanitaire ramp gaande is. Er moet nu een oplossing komen. Europa moet de mensen van de eilanden weghalen, zodat de kampen weer menswaardige opvang kunnen bieden, de asielprocedure gaat functioneren en mensen snel duidelijkheid over hun toekomst krijgen. Portugal zegde einde oktober 2018 al toe 1.000 mensen over te nemen en gaf hiermee het goede voorbeeld. Wij roepen de Nederlandse regering op dit voorbeeld te volgen. Breng 1.000 mensen van de Griekse eilanden naar Nederland over. Steun ook onze oproep! Amnesty International Interculturele Stichting Salaam PAX Protestantse Diaconie Amsterdam Stichting Bootvluchteling Stichting Vluchteling Tear The Present Movement Tosti Creative – creatief bureau VluchtelingenWerk Nederland We Gaan Ze Halen Gert-Jan van den Bergh - advocaat Veerle Goudswaard - advocaat Adriaan Stoop - advocaat Martha Visser - advocaat [1] https://www.msf.org/confinement-violence-and-chaos-how-european-refugee-camp-traumatising-people-lesbos [2] http://mindigital.gr/index.php/%CF%80%CF%81%CE%BF%CF%83%CF%86%CF%85%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%B6%CE%AE%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1-refugee-crisis/3257-national-situational-picture-regarding-the-islands-at-eastern-aegean-sea-02-12-2018 [3] http://www.doctorswithoutborders.ca/article/msf-pulse-suicide-attempts-and-self-harming-among-child-refugees-moria-greece https://www.youtube.com/watch?v=NAVHZN1CaAo&feature=youtu.be
  53.232 van 55.000 Handtekeningen
 • Open brief: Room for Discussion, zet een extra gast naast Jordan Peterson
  Peterson verspreidt talloze opvattingen die zowel stuitende voorbeelden van pseudowetenschap als ronduit schadelijk zijn: van samenzweringstheorieën tot ontkenning van klimaatverandering. Voor mensen bij wie fundamentele academische normen en waarden hoog in het vaandel staan, is het volgende glashelder: Room for Discussion heeft Peterson eenvoudigweg uitgenodigd omdat hij populair en ‘omstreden’ is, niet vanwege zijn deskundigheid. Deze uitnodiging schaadt de wetenschappelijke standaard waaraan wij in onze dagelijkse, academische praktijk proberen te voldoen. De komst van Peterson is puur entertainment en allesbehalve onschuldig. Het is entertainment dat naadloos past in een hedendaagse, internationale dynamiek waarin wetenschap en deskundigheid worden gerelativeerd als ‘slechts een mening’. De open brief is een initiatief van het netwerk Bezorgde Amsterdammers dat zich zorgen maakt over de opkomst van extreem-rechts en normalisering van zijn gedachtegoed. Ondertekenaars: Dr. Donya Alinejad Dr. Miriyam Aouragh PhD Josien Arts Dr. Rowan Arundel Dr. Sruti Bala PhD Selçuk Balamir Dr. Marija Bartl Prof. Dr. Niko Besnier Esther de Boer, Student Assistent Dr. Sarah Bracke PhD Laura Burgers Dr. Liberty Chee PhD Marci Cottingham PhD Robert J. Davidson Dr. Ursula Daxecker Sherilyn Deen, Junior Lecturer Sociology at UvA PhD Daniel DeRock Dr. Jeff Diamanti PhD Clément Dréano Drs. Brian Droop Leonie Dronkert, Junior Researcher at VUmc PhD Mirjam Fischer Dr. Joyce Goggin Dr. Erella Grassiani Dr. Julian Gruin Dr. Lucy Hall, lecturer PhD Eline Hansen Dr. Joke Hermes PhD Bram Hogendoorn PhD Roos Hopman PhD Peyman Jafari PhD Mirthe Jiwa PhD Mariska Jung Dr. Artemy Kalinovsky Prof. dr. ir. Jeroen de Kloet Dr. Javier Koole Yoren Lausberg, Jr Docent at the Sociology Department PhD Justine Laurent PhD Candida Leone Dr. Mieke Lopes Cardozo Prof. Dr. Chantal Mak Dr. Eef Masson Dr Vivienne Matthies-Boon Prof. dr. Amade M’charek Dr. Julie McBrien Dr. Esther Miedema PhD Peter Miller Eva Mos, Junior Lecturer Sociology at UvA PhD Gabriel Otero Dr. Merijn Oudenampsen Dr. Toni Pape Prof. dr. Esther Peeren dr. Jasper van de Pol PhD Phie van Rompu Dr. Enzo Rossi David Rypel PhD Inez Blanca van der Scheer PhD Heleen Schols Dr. Patricia Schor Dr. Itamar Shachar PhD Fenna Smits Dr. Rachel Spronk Dr. Abbey Steele Dr. Stephanie Steinmetz Dr. Luisa Steur PhD Dragana Stojmenovska Dino Suhonic Dr. Jan Teurlings PhD Marina Tulin PhD Diliara Valeeva Prof. dr. Olav Velthuis Noa Visser, teaching assistent PhD Laura Vonk Dr. Julienne Weegels PhD Natalie Welfens Prof. Dr. Saskia E. Wieringa PhD Lisanne Wichgers Dr. Timothy Yaczo Studentengroepen Amsterdam United ASVA studentenunie Diversity Forum Humanities Rally ISSO NU! ReThink Red UvA ROOD Amsterdam, jong in de SP Sophie Visser - lid Student Disability Platform Susanne Salari - lid Student Disability Platform Sociologisch Mokum University of Colour
  126 van 200 Handtekeningen
  Gemaakt door Bezorgde Amsterdammers Picture