Skip to main content

Aan: Tweede Kamer der Staten-Generaal

Een basisinkomen voor iedereen

Onze manier van samenleven is niet voor eeuwig houdbaar. De kloof tussen arm en rijk is groot en groeit. We moeten zoeken naar andere manieren om de maatschappij vorm te geven. Te veel mensen in Nederland zijn afhankelijk van de voedselbank en te veel kinderen in Nederland groeien op in armoede. Bovendien laat de coronacrisis zien dat de groep ‘werkende armen’ alleen maar groter wordt.  Nog lang niet iedereen in Nederland groeit op met dezelfde kansen. Waar je geboren wordt, waar je opgroeit, hoeveel je ouders verdienen en naar welke school je gaat hebben nog steeds invloed op waar je later terecht komt. Dat zou niet mogen in een welvarend land als Nederland.

Het is tijd voor een basisinkomen. Zo kunnen we burgers een bestaansgarantie geven en creëren we meer keuzeruimte in ons leven. Het zorgt voor minder stress en meer ademruimte. Een basisinkomen zorgt voor minder armoede, lagere gezondheidskosten en meer levensgeluk. Het waardeert onbetaald werk, zoals mantelzorg en meer motivatie voor werk wat echt bij je past.

Bovendien is een basisinkomen met ons welvaartsniveau prima te betalen. De doorrekeningen laten zien dat we dit prima kunnen betalen. De noodfondsen die beschikbaar zijn gekomen in de coronacrisis gaan vooral naar bedrijven. Als we dit geld aan burgers geven door middel van een basisinkomen bepaalt de samenleving zelf waar dit geld terecht komt.

Samenleven moeten uitgaan van vertrouwen, gunnen, mededogen en samen doen. Daarom is het tijd voor een basisinkomen!

Waarom is het belangrijk?

De overheid kijkt vanuit wantrouwen naar haar burgers, in plaats van uit vertrouwen. Mensen die afhankelijk zijn van overheidsdiensten worden met wantrouwen behandeld. Ondertussen wordt de kloof tussen arm en rijk alleen maar groter. Veel mensen staan al vanaf het begin van hun leven met 3-0 achter zonder dat ze daar zelf voor gekozen hebben. Dat moet anders. De overheid moet weer met vertrouwen naar mensen gaan kijken. Een basisinkomen helpt daarbij. Zo creëren we een kwalitatief beter bestaan en een eerlijke samenleving.

Updates

2020-11-14 14:05:53 +0100

100 handtekeningen verzameld

2020-10-16 13:15:53 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-10-15 21:05:19 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-10-15 17:03:52 +0200

10 handtekeningen verzameld