Skip to main content

Aan: gemeentebestuur Nijmegen

Weg met de wooncrisis, gemeentebestuur Nijmegen!

Het is wooncrisis, ook in onze gemeente. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn te lang en de huurprijzen in de vrije sector onbetaalbaar. Er is een groot tekort aan betaalbare huurwoningen ontstaan.

De landelijke overheid heeft gemeenten verantwoordelijk gemaakt voor wonen. Tegelijkertijd heeft de landelijke politiek de wooncrisis zelf in de hand gewerkt en staat nu een oplossing in de weg. Doordat het Kabinet woningcorporaties belast met de verhuurderheffing (een belasting op sociale huurwoningen) komen ze fors geld te kort om aan hun volkshuisvestingplicht te voldoen. Daardoor verkopen ze sociale huurwoningen, bouwen te weinig nieuwe bij en zijn de huurprijzen fors gestegen. Ook staan gemeenten machteloos tegenover de woekerprijzen in de vrije huursector, zo lang de landelijke overheid ingrijpen niet mogelijk maakt.

Daarom roepen wij onze gemeenteraad op om zich uit te spreken voor landelijk woonbeleid waarbij de lokale wooncrisis wél kan worden aangepakt. Zorg dat we eindelijk werk kunnen maken van voldoende betaalbare huurwoningen voor iedereen.

Wij willen:

* Voldoende en betaalbare sociale huurwoningen. Maak dit mogelijk door de verhuurderheffing af te schaffen. Zo kunnen er veel meer sociale huurwoningen worden gebouwd en betaalbaar worden verhuurd.
* Betaalbare huur voor de lage én de middeninkomens. Verhoog de inkomensgrens zodat ook de zorghelden, onderwijzers en andere onmisbaren een betaalbare huurwoning krijgen.
* Huurprijsbescherming voor huurders in de vrije sector. Leg de huurprijzen aan banden zodat de kwaliteit van een woning klopt met de prijs en huurders geen woekerprijzen betalen.

Weg met de Wooncrisis, een huis voor iedereen!

Waarom is het belangrijk?

Peperdure huurprijzen, lange wachttijden voor een sociale huurwoning of helemaal geen betaalbare huurwoning vinden. Wonen is een recht, maar in de praktijk wordt dit niet nageleefd. Volkshuisvesting is vervangen door markt. En dit raakt velen:

* Het aantal daklozen is in de laatste tien jaar verdubbeld.
* Steeds meer mensen mét baan raken dakloos: de “economisch daklozen”.
* De wachttijden voor sociale huur nemen al jaren toe. Meer dan tien jaar moeten wachten is geen uitzondering.
* Woningzoekenden vallen tussen wal en schip: Een sociale huurwoning is voor hen onbereikbaar door de lage inkomensgrens of lange wachttijd, maar ze verdienen te weinig voor de veel te dure vrije sector.
* Er is geen bescherming tegen woekerprijzen in de vrije sector.
* In 2019 konden al 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen.
* De sociale huursector is uitgehold, in vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen, terwijl de vraag naar woningen toeneemt.

Dat jíj, je kinderen of je vrienden geen betaalbare woning kunnen vinden, of moeite hebben met rondkomen, komt door het falen van het woonbeleid. Dat kan en moet anders. Daarom voeren wij actie. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!

Nijmegen, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2020-11-12 19:14:16 +0100

100 handtekeningen verzameld

2020-11-01 18:42:26 +0100

50 handtekeningen verzameld

2020-10-31 10:34:10 +0100

25 handtekeningen verzameld

2020-10-16 08:42:35 +0200

10 handtekeningen verzameld