Skip to main content

Aan: Pensioenfonds ABP

Amsterdamse ambtenaren willen een schoon pensioen

Op dinsdag 24 november 2020 is de petitie online overhandigd aan het ABP. Dankzij de petitie hebben we een krachtig signaal kunnen geven aan het ABP om te stoppen met investeren in de fossiele industrie. Dank voor je steun!

Deze actie is een initiatief van een groep bezorgde Amsterdamse ambtenaren. We bouwen allemaal verplicht pensioen op bij ABP. Per pensioendeelnemer worden duizenden euro’s van ons eigen pensioengeld (alles bij elkaar zeker €17,4 miljard) geïnvesteerd in de fossiele industrie: gas, olie en kolen. We hebben daar grote moeite mee en roepen als deelnemers ons pensioenfonds ABP op om hiermee te stoppen.

Waarom is het belangrijk?

De fossiele industrie is extreem vervuilend. Vervuilde lucht door uitlaatgassen en kolencentrales schaden onze gezondheid. Bovendien vormt de uitstoot van fossiele brandstoffen de kern van de klimaatcrisis. In het wereldwijde Parijsakkoord van 2015 is afgesproken de opwarming van de aarde tot 1,5 en maximaal 2 graden Celsius te beperken. Om deze doelen te halen moeten olie-, kolen- en gasbedrijven hun geplande productie verminderen en stoppen met investeren in nieuwe kolencentrales en nieuwe olie- en gasvelden.

Wat doet het ABP?
Ons pensioenfonds, het ABP, stelt de klimaatdoelen van het Parijsakkoord te onderschrijven. Het belegt echter – namens ons – minstens 17,4 miljard euro in de fossiele industrie. Uit ABP’s nieuwste cijfers blijkt zelfs dat hun directe beleggingen in fossiel nu hoger zijn dan in 2015. Het pensioenfonds heeft weliswaar aangekondigd dat het in 2025 zijn investeringen in teerzandolie en kolenmijnen wil hebben afgebouwd, maar het heeft nieuwe investeringen gedaan in extreem vervuilende kolenbedrijven. Ook blijft het ABP investeren in grote vervuilers als BP, Exxon en Shell.

Financiële risico’s
Behalve met onze gezondheid en het klimaat, neemt het ABP hiermee ook grote financiële risico’s. Al jaren dalen de rendementen van de fossiele industrie. Nu met de coronacrisis is de waarde van ABP’s fossiele investeringen sinds eind 2019 gekelderd met 44% (onderzoek april 2020), terwijl niet-fossiele investeringen ‘slechts’ 26% minder waard werden.

Mede door de fossiele investeringen heeft de dekkingsgraad van het pensioenfonds een historisch laagterecord bereikt van 82%. Het zou zomaar kunnen dat pensioenuitkeringen gekort worden.

Onze eisen
Het ABP is een van de grootste pensioenfondsen ter wereld. Met een belegd vermogen van ruim 420 miljard euro kan het een enorme rol spelen in de overgang naar een schonere economie. Als deelnemers vragen wij het ABP dringend om de investeringen in de fossiele industrie per direct terug te trekken en het vrijgekomen geld (ons geld!) te investeren in duurzame bedrijven.

Voor meer informatie over deze campagne, bezoek onze website:
www.ikwileenschoonpensioen.amsterdam

Een actie van Lucas, Jet, Anne, Max, Susan, Laurie, Let en vele medestanders!

Je kan deze petitie ook ondersteunen als je niet bij de Gemeente Amsterdam werkt of geen deelnemer bent van het ABP. Wij zullen hier een onderverdeling in maken bij het aanbieden van de petitie.

Amsterdam, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2020-11-27 10:04:49 +0100

Petitie is geslaagd met 2,879 handtekeningen

2020-06-18 08:29:49 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-06-16 16:05:56 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-06-16 10:24:48 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-06-16 09:51:43 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-06-16 09:23:57 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-06-16 08:12:51 +0200

10 handtekeningen verzameld