Skip to main content

Aan: Staatssecretaris Eric van der Burg

Bescherm Palestijnse asielzoekers nu!

** For English click here: https://www.degoedezaak.org/wp-content/uploads/2023/12/Urgent-call-to-protect-Palestinian-asylum-seekers-now.pdf

De aanhoudende, gruwelijke bombardementen op Gaza en de aanvallen op onschuldige burgers op de Westelijke Jordaanoever maken pijnlijk duidelijk dat de omstandigheden in Palestina te gevaarlijk zijn voor burgers om naartoe terug te keren. Daarom maken wij ons ernstige zorgen over het besluit van de staatssecretaris om alle asielaanvragen van mensen afkomstig uit de Palestijnse gebieden de komende zes maanden niet te behandelen.

Wij vinden het onaanvaardbaar dat Palestijnse asielzoekers in Nederland op deze manier in onzekerheid worden gehouden, terwijl het juist nu duidelijker is dan ooit dat hun asielverzoek ingewilligd moet worden. Ook vrezen we dat de vorming van een nieuw kabinet over extreem rechts een groot risico vormt voor de verdere ontwikkeling van het asielbeleid ten aanzien van Palestijnen.

Gezien de voortdurende afgrijselijke omstandigheden in de Palestijnse gebieden, is het de plicht van de Nederlandse overheid om per direct bescherming te bieden aan mensen afkomstig uit die gebieden. Met deze petitie eisen wij dat Nederland verantwoordelijkheid neemt en aan Palestijnen de veiligheid biedt waar zij recht op hebben.

Onderteken onze oproep en deel deze met zoveel mogelijk mensen!

Waarom is het belangrijk?

Op 19 december 2023 besloot demissionair staatssecretaris Eric van der Burg een besluit- en vertrekmoratorium in te stellen voor Palestijnen uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever die asiel aanvragen in Nederland.* Dit moratorium houdt in dat de Nederlandse overheid de komende zes maanden geen formele besluiten neemt ten aanzien van individuele asielaanvragen van Palestijnen, en dat er geen gedwongen terugkeer naar de Palestijnse gebieden zal plaatsvinden. De Nederlandse regering gaat doorgaans over op zulk beleid als de situatie in een bepaald land "te onzeker" wordt geacht om asielaanvragen te beoordelen.

Deze beslissing zorgt niet alleen voor een verlengde periode van onzekerheid voor de personen in kwestie, maar toont ook pijnlijk aan dat de Nederlandse staat opnieuw tekortschiet in het erkennen van de ernst van de situatie in de Palestijnse gebieden.

Wij stellen dat de Nederlandse overheid verplicht is om per direct internationale bescherming te bieden aan Palestijnen afkomstig uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever. Een moratorium is niet bedoeld voor een situatie zoals in Palestina, waarbij het overduidelijk is dat de verwoesting permanent is en waardoor directe actie juist essentieel is. Bovendien kan de juridische mogelijkheid tot verlenging van een moratorium de onzekerheid nog langer laten voortduren dan de oorspronkelijke zes maanden.

In het licht hiervan roepen wij de Nederlandse regering op om Artikel 15c van de EU Kwalificatierichtlijn toe te passen. Deze bepaling schrijft voor dat asiel moet worden verleend aan alle asielzoekers afkomstig uit een land of gebied waarin sprake is van een ernstige en individuele bedreiging van het leven van een burger als gevolg van willekeurig geweld in het kader van een internationaal of binnenlands gewapend conflict. Voorbeelden van landen waarvoor de Nederlandse staat dit in het verleden heeft erkend zijn Syriƫ en Jemen.

Wij doen een beroep op de Nederlandse regering om de ernst en de structurele aard van het geweld in Palestina te erkennen en om een waardig beschermingsniveau te waarborgen voor alle asielzoekers uit de Palestijnse gebieden. Doe mee en teken de petitie!

* https://www.rijksoverheid.nl/documenten/kamerstukken/2023/12/19/tk-besluit-en-vertrekmoratorium-palestijnse-gebieden

Updates

2023-12-26 18:45:08 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2023-12-25 12:34:36 +0100

500 handtekeningen verzameld

2023-12-24 13:22:07 +0100

100 handtekeningen verzameld

2023-12-24 12:33:33 +0100

50 handtekeningen verzameld

2023-12-24 12:10:00 +0100

25 handtekeningen verzameld

2023-12-24 11:57:53 +0100

10 handtekeningen verzameld