Skip to main content

Aan: De Nederlandse Regering en het Nederlands Parlement

Bevries de relaties met Israël!

** English version: https://www.degoedezaak.org/wp-content/uploads/2024/04/Petition-international-law-english.pdf

Geïnspireerd door de recente oproepen van meer dan 70 Nederlandse oud-ambassadeurs [1], vele honderden ambtenaren, artsen en advocaten - allen professionals die zich met hart en ziel inzetten voor Nederland en voor een rechtvaardige wereld – pleiten wij, bezorgde burgers, voor het volgende:

Wij roepen de Nederlandse regering en het parlement op om de grondwet, die de basis is voor onze rechtsstaat, in alle ernst na te leven. Artikel 90 van de grondwet stelt dat de regering de ontwikkeling van de internationale rechtsorde moet bevorderen. De Nederlandse regering verzaakt deze plicht ten aanzien van de bescherming van de rechten van Palestijnse burgers die slachtoffer zijn van Israëlische oorlogsmisdaden in Gaza en de Westelijke Jordaanoever.

De Palestijnse bevolking wordt collectief gestraft voor het gruwelijke geweld van 7 oktober. Dat gebeurt door de bevolking van de Gazastrook doelbewust uit te hongeren en ziekenhuizen, civiele infrastructuur, kerken, moskeeën en onschuldige burgers te bombarderen. Deze collectieve bestraffing is een grove schending van het internationale recht.

De tijd van wegkijken is voorbij. De Israëlische regering dient niet alleen meer gewaarschuwd te worden maar er dienen ook consequenties verbonden te worden aan de voortdurende ernstige schendingen van het internationaal recht. Nederland dient de economische, culturele en militaire relaties met Israël te bevriezen en expliciete diplomatieke maatregelen te nemen zolang Israël weigert te handelen naar het internationaal recht.

Iedere dag wegkijken is een dag van medeplichtigheid. Actie is nú geboden!

[1]: https://www.volkskrant.nl/nieuws-achtergrond/druk-op-rutte-groeit-28-oud-ambassadeurs-roepen-op-tot-hardere-opstelling-tegenover-regering-netanyahu~ba61148f/

Waarom is het belangrijk?

Als burgers moeten wij kunnen vertrouwen op een regering die de eigen grondwet en het internationaal recht respecteert. Als de regering dat niet doet, dan worden niet alleen de Palestijnen daarvan het slachtoffer maar op de langere termijn ook de Nederlandse burgers zelf.

Den Haag, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2024-04-04 12:50:01 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2024-04-03 23:53:57 +0200

500 handtekeningen verzameld

2024-04-03 21:18:48 +0200

100 handtekeningen verzameld

2024-04-03 20:59:15 +0200

50 handtekeningen verzameld

2024-04-03 20:47:08 +0200

25 handtekeningen verzameld

2024-04-03 20:15:38 +0200

10 handtekeningen verzameld