Skip to main content

Aan: Klimaatwoordvoerders van de Tweede Kamer

De klimaatcrisis wacht niet

De klimaatcrisis wacht niet. Juist nu is het belangrijk dat Den Haag het klimaat niet uit het oog verliest. Daarom hebben we onderstaande brief klaargezet die je kunt versturen naar de klimaatwoordvoerders in de Tweede Kamer!

***

Geachte leden van de vaste Kamercommissie Economische Zaken en Klimaat,

Door de coronacrisis staat ons land voor grote uitdagingen, en ik heb er begrip voor dat de aandacht daar nu vooral naar uit gaat in uw werk. Toch wil ik aandacht vragen voor de klimaatcrisis. Op 28 maart bleek dat minister Wiebes voorlopig niet met nieuwe maatregelen komt om de CO2-uitstoot te verminderen. Ik maak me zorgen dat daardoor de uitvoering van het Urgenda vonnis, voor een CO2-reductie van 25% ten opzichte van de uitstoot in 1990, voorlopig op losse schroeven staat.

Ik onderstreep de eisen die Extinction Rebellion stelde aan steun tijdens deze crisis, in hun petitie ‘Geen poen zonder plan.’ Belastingbetalers hebben recht op verantwoordelijk, klimaatvriendelijk gedrag van bedrijven in ruil voor overheidssteun. We moeten niet met gemeenschapsgeld strooien zonder heldere toezeggingen over milieu- en klimaatdoelen.

Daarom roepen wij het kabinet op alleen staatssteun te verlenen aan grote bedrijven die:

- Werkgelegenheid en bestaanszekerheid beschermen en investeren in een groene economie.
- Per direct stoppen met investeringen in fossiele economie en investeringen die leiden tot biodiversiteitsverlies en ontbossing.
- Een klimaatplan opstellen om de uitstoot van broeikasgassen op korte termijn significant te verminderen, met als ultiem doel netto nul.

Juist nu moeten we voorkomen dat we straks van crisis naar crisis struikelen. Juist nu zouden we oog moeten houden voor het klimaat en groene werkgelegenheid. Juist nu moet de klimaatcrisis hoog op de agenda blijven staan.

Dat geldt ook voor de economische maatregelen die het kabinet nu neemt. Ik maak mij er zorgen over dat er mogelijk staatssteun wordt verleend aan fossiele bedrijven, zonder dat daar harde afspraken tegenover staan om te verduurzamen en over te stappen naar groene banen.

Daarom roep ik u op het klimaat juist nu niet uit het oog te verliezen en hoog op de agenda te houden.

Waarom is het belangrijk?

Op 1 april verliep de deadline van het Urgenda vonnis: dat was het moment dat ons kabinet met vergaande maatregelen moest komen om CO2 uitstoot nog in 2020 ver genoeg terug te dringen. Deze week lekten plannen van het kabinet om toch kolencentrales af te schalen, en er wellicht één te sluiten uit. De rest van de maatregelen wordt in de loop van de maand verwacht. Deze maatregelen in stilte zijn hoopgevend, maar wij hebben behoefte aan duidelijkheid. Dus vragen wij de Tweede Kamer: zet het klimaatbeleid niet on hold tijdens deze crisis, maar maak vergroening een voorwaarde voor steun.

Als we nu geen oog hebben voor onze toekomst, struikelen we straks van crisis naar crisis. Ook met de economische maatregelen die nu door het kabinet in sneltreinvaart worden genomen, zoals mogelijke staatssteun aan Schiphol en andere fossiele bedrijven, moeten we ervoor zorgen dat het klimaat en de inzet op groene werkgelegenheid niet het kind van de rekening wordt. Deze crisis biedt juist kansen om eerlijker, groener en socialer voor de dag te komen.

Vraag daarom aan de Tweede Kamerleden in de vaste Kamercommissie Economische Zaken & Klimaat om het klimaat hoog op de agenda te houden. Op deze pagina staat een brief klaar die je naar de Kamercommissie kunt sturen. Jouw stem is belangrijk om ervoor te zorgen dat het klimaat nu niet vergeten wordt!

Categorie

Updates

2020-04-03 16:05:50 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-04-03 13:36:02 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-04-03 12:43:00 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-04-03 12:38:48 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-04-03 12:36:11 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-04-03 12:29:30 +0200

10 handtekeningen verzameld