Skip to main content

Aan: Gemeenteraad en College van B&W

Deventer steunt Afghaanse vluchtelingen

Geachte Gemeenteraad en College van B&W,

Wij verzoeken de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Deventer dringend niet mee te werken aan eventuele toekomstige uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen, zo lang de situatie niet drastisch verbeterd is. Diverse gemeentes hebben al het goede voorbeeld gegeven door het aannemen van een motie “vreemd” (voorbeeld Zeist 10 april 2018). Tevens verzoeken wij de huidige BedBadBrood-regeling naar behoefte uit te breiden zodat er geen vluchtelingen op straat belanden.

De initiatiefnemers van dit verzoek zijn:
Amnesty International Afd. Deventer
Humanistisch Verbond Afd. Deventer
Kerk in Actie Deventer
PKN Lebuinus
Protestantse Gemeente Schalkhaar/Colmschate
Socialistische Partij Afd. Deventer
Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Waarom is het belangrijk?

Ondanks alle kritiek op het hardvochtige asielbeleid voor Afghaanse vluchtelingen weigert de Nederlandse regering Afghanen meer bescherming te bieden. Uit een onderzoeksrapport van 15 juni van het ministerie van BZ (Ambtsbericht Afghanistan 2018) blijkt de situatie weer verslechterd ten opzichte van het vorige rapport uit november 2017. Ondanks maandenlang protest van kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties heeft staatssecretaris Harbers half juli toch weer aangegeven het huidige beleid zonder noemenswaardige veranderingen voort te zetten. Dit betekent dat uitzettingen naar Afghanistan onverminderd door zullen gaan en vluchtelingen hierdoor in levensgevaar zullen worden gebracht. 12 kinderrechten- en mensenrechtenorganisaties zijn 'verbijsterd' over de 'onrechtvaardige opstelling van de regering'.
Afghanistan is, volgens de Global Peace Index, na Syrië het meest gewelddadige land ter wereld. De VN-Veiligheidsraad betitelt Afghanistan sinds eind 2017 ook als ‘een land in oorlog'. Verschillende gewapende groeperingen zijn actief in grote delen van het land. Vanuit alle delen van het land zijn mensen op de vlucht. De kranten staan bol van berichtgeving over bloedige bomaanslagen en ernstige mensen- en kinderrechtenschendingen zijn aan de orde van de dag.
In het nieuwe asielbeleid blijft uitgangspunt dat Afghanen terug kunnen worden gestuurd naar deze levensgevaarlijke situatie. In het nieuwe beleid belooft de staatssecretaris wel gezinnen met minderjarige kinderen bescherming te bieden. Maar de Kinder- en mensenrechtenorganisaties verwachten dat het aantal gezinnen voor wie dit in de praktijk iets kan betekenen 'op twee handen te tellen is'. Dit geldt met name voor gezinnen waarvan de Nederlandse overheid zegt dat ze uit een onveilig gebied komen, maar zich wel kunnen vestigen in de hoofdstad Kabul. Omdat Nederland geen Afghaans gebied te onveilig vindt, zijn er nauwelijks gezinnen voor wie dit een nieuw aanknopingspunt kan zijn. Ondanks de belofte heeft Nederland begin augustus een gezin met minderjarig kind uitgezet naar Afghanistan.
Nederland blijft in verhouding tot andere Europese landen ontzettend streng in de beoordeling van asielaanvragen van Afghaanse vluchtelingen. Zo krijgen Afghaanse vluchtelingen in Italië in 92% en in Frankrijk in 84% van de gevallen bescherming. In Nederland is dat slechts 35%.
Parallel aan de landelijke protesten richten wij ons, in eerste instantie, op de situatie in Deventer. Wij verzoeken de gemeenteraad en het college van burgemeester en wethouders van Deventer dringend niet mee te werken aan eventuele toekomstige uitzettingen van Afghaanse vluchtelingen, zo lang de situatie niet drastisch verbeterd is. Diverse gemeentes hebben al het goede voorbeeld gegeven door het aannemen van een motie “vreemd” (voorbeeld Zeist 10 april 2018). Tevens verzoeken wij de huidige BedBadBrood-regeling naar behoefte uit te breiden zodat er geen vluchtelingen op straat belanden.
In navolging van onze vliegeractie van afgelopen 26 mei organiseren wij 6 oktober weer een actie met inloop vanaf 13.30 in de Fermerie. Om 14.00 een informatiebijeenkomst met sprekers en aansluitend om 14.45 een flyeractie in de binnenstad gevolgd door weer een vliegeractie aan de IJssel.
Amnesty International Afd. Deventer
Humanistisch Verbond Afd. Deventer
Kerk in Actie Deventer
PKN Lebuinus
Protestantse Gemeente Schalkhaar/Colmschate
Socialistische Partij Afd. Deventer
Vluchtelingenwerk Oost Nederland

Hoe het overhandigd gaat worden

De handtekeningen zullen door ons persoonlijk worden aangeboden aan het College van B&W.

Deventer, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2018-10-01 21:52:40 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-09-29 12:04:23 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-09-28 22:18:40 +0200

10 handtekeningen verzameld

2018-09-25 21:43:40 +0200

Actiebijeenkomst Deventer Steunt Afghaanse Vluchtelingen
Zaterdag 6 oktober 14.00 – 16.00 (Inloop 13.30)
Fermerie, Muggeplein 9, 7411NW Deventer
14.00 Sprekers, videobeelden en vraagmomenten
14.45 Korte rondgang door deel binnenstad met uitdelen flyers
15.30 Vliegeractie aan de IJsselkade
16.00 Afsluiting