Skip to main content

Aan: Tweede Kamer der Staten Generaal

Een ambitieuzer klimaatbeleid is noodzakelijk!

Al twee weken lang zit in Den Haag een groep scholieren bij het gebouw van de Tweede Kamer om aandacht te vragen voor het klimaat. Zij raakten geïnspireerd door de Zweedse Greta die in aanloop naar de verkiezingen begon te staken voor het klimaat. Komende vrijdag eindigt de Nederlandse klimaatstaking. Onze oproep blijft echter staan: het Nederlandse klimaatbeleid moet ambitieuzer! Daarom roepen we iedereen op om onze actie te steunen.

Waarom is het belangrijk?

Op 22 februari 2017 ondertekenden 10 politieke jongerenorganisaties het Terlouw-manifest met daarin de volgende vijf punten:

1. Het beleid van het kabinet zal erop zijn gericht dat Nederland gaat behoren tot de koplopers op het gebied van duurzaamheid, met name als het gaat om concretisering van de Parijse akkoorden, die er op neerkomen dat de temperatuurstijging van de atmosfeer deze eeuw beperkt moet blijven tot minder dan twee graden Celsius. Het kabinet zal daarvoor concrete maatregelen nemen.

2. Het principe ‘de vervuiler betaalt’ zal uitgangspunt zijn van het kabinetsbeleid. Daardoor wordt een gelijk speelveld gecreëerd voor de industrie, wat een voorwaarde is voor succesvolle innovaties op het gebied van duurzame productie.

3. Het kabinet zal iedere maatregel toetsen aan het effect ervan op de kwaliteit van de aarde, nationaal en internationaal, nu en in de toekomst.

4. Het kabinet zal alles in het werk stellen om in internationaal verband te bevorderen dat multinationale ondernemingen niet minder belasting betalen dan het midden- en kleinbedrijf.

5. Bij het realiseren van bovenstaande maatregelen zal voor het kabinet de menselijke maat norm zijn in wetgeving, regelgeving en beleid.

Wij roepen de regering op om het klimaatbeleid aan te scherpen en het Terlouw-manifest te gebruiken als basis hiervoor. Er is geen tijd voor halfbakken maatregelen en uitstelgedrag. Er is nú actie nodig, voor deze planeet en voor onze toekomst! Ben je het hiermee eens? Teken dan onze oproep.

Categorie

Updates

2018-09-20 17:52:20 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2018-09-20 13:33:14 +0200

500 handtekeningen verzameld

2018-09-20 12:28:55 +0200

100 handtekeningen verzameld

2018-09-20 12:19:56 +0200

50 handtekeningen verzameld

2018-09-20 12:16:15 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-09-20 12:12:04 +0200

10 handtekeningen verzameld