Skip to main content

Aan: Pensioenfonds Horeca en Catering

Een fossielvrij pensioenfonds voor iedereen die ooit in de Horeca en/of Catering heeft gewerkt!

Na meer dan 1300 handtekeningen, vele posters en kroegentochten door het land en na anderhalf jaar lang het gesprek aangaan met het pensioenfonds is het eindelijk zover! Pensioenfonds Horeca en Catering is het eerste fonds van Nederland dat geheel uit de fossiele sector stapt. Dat betekent dat geld bedoeld voor onze veilige oude dag niet meer geïnvesteerd wordt in een sector die onze toekomst juist in gevaar brengt. Dat betekent ook dat ons pensioenfonds niet langer risicovolle investeringen doet in fossiele bedrijven met per definitie een onhoudbaar bedrijfsmodel.

Beste meneer/mevrouw,

Met deze brief doen we namens werkgevers en werknemers in de horecasector een oproep aan het Pensioenfonds Horeca en Catering om haar investeringen te staken in de fossiele sector. Klimaatverandering is een acute en existentiële crisis. Klimaatwetenschappers geven aan dat we nog maar korte tijd hebben om het passeren van gevaarlijke kantelpunten in het klimaatsysteem te voorkomen. Hoe langer we actie uitstellen hoe groter de gevolgen, zoals extreme weersomstandigheden, zeespiegelstijging, verlies aan biodiversiteit en voedselonveiligheid.

Uit door jullie gepubliceerde stukken blijkt dat jullie op dit moment meer dan 310 miljoen euro investeren in fossiele bedrijven. Wanneer je het beleid van al deze bedrijven bij elkaar op telt, zouden we uitkomen op een opwarming van meer dan 3,7°C, dit is ver boven de veilig-geachte 1,5°C. We voelen ons er niet goed bij dat het geld, dat juist bedoeld is om ons een veilige toekomst te garanderen, wordt ingezet in iets wat onze toekomst ondermijnt.

Het ledenbestand van PHenC bestaat uit overwegend jonge mensen, wat betekent dat tegen de tijd dat velen van ons van een pensioen mogen genieten de meest ernstige gevolgen van klimaatverandering al begonnen zouden zijn. Het veiligstellen van eenwaardige oude dag, de taak van een pensioenfonds, is daarom onlosmakelijk verbonden aan degelijk klimaatbeleid. Bovendien maken we ons ernstige zorgen over de financiële risico’s van fossiele investeringen. De waarde van deze bedrijven wordt voor een groot deel bepaald door de onontgonnen oliereserves die zij in haar bezit hebben. Indien de wereld zich houdt aan de reeds gemaakte internationale afspraken en werk gaat maken van klimaatbeleid, kunnen deze oliereserves helemaal niet opgepompt worden en zullen dus de waardes van deze bedrijven significant verminderen.

We begrijpen dat PHenC zich inzet op het gebied van actief aandeelhouderschap, door als aandeelhouder aan te dringen op verduurzaming. Wij zijn van mening dat dit bij de fossiele
sector, in tegenstelling tot andere sectoren, geen effectieve strategie is. Het winnen en verwerken van fossiele brandstoffen is hier namelijk het hoofd-verdienmodel en het is daarom niet realistisch is dat deze bedrijven op tijd omschakelen. We juichen dus actief aandeelhouderschap in andere sectoren toe, maar bij de fossiele sector is divesteren de enige realistische strategie.

Ook juichen we de reeds genomen stappen van het PHenC toe, zoals de recent toegenomen transparantie en de voornemens om de investeringen met een positieve maatschappelijke impact van 1 naar 4 procent te verhogen. We moeten helaas concluderen dat de genomen maatregelen nog lang niet genoeg zijn, gezien de grootte van het probleem van de klimaatcrisis. Daarom komen we met de volgende drie eisen:

1.Divesteer.
Voeg de fossiele industrie toe aan de uitsluitingslijst.

2.Maak je ambities meetbaar en kom ze na.
Wees concreet in hoe jullie de impact van jullie beleggingen meten en duidelijk in hoe jullie vermindering van de impact van jullie portefeuille willen bereiken.

3.Neem klimaatverandering serieus.
Neem naast vergrijzing en rente-ontwikkeling, klimaatverandering mee in alle belangrijke overwegingen van jullie beleggingsbeleid.

Met vriendelijke groeten,
Team 'Wij komen in actie voor een schoon pensioen'

Waarom is het belangrijk?

In de horeca wordt gelukkig steeds meer aandacht besteed aan duurzaamheid. Helaas geldt dit niet voor ons Pensioenfonds Horeca en Catering. Ons pensioenfonds beheert ongeveer 10 miljard euro! Van dit geld (ons geld!) wordt ongeveer €300 miljoen geïnvesteerd in de fossiele industrie; een industrie die onze toekomst op het spel zet en bovendien steeds minder winstgevend wordt.. Een pensioen is een investering in de toekomst, maar als de milieuvervuiling door de fossiele industrie zo doorgaat ziet deze toekomst er niet zo rooskleurig uit. Fossiele bedrijven zijn de drijvers achter de klimaatcrisis en hebben decennialang actie tegen klimaatverandering vertraagd. Het is tijd dat onze maatschappelijke instellingen een standpunt innemen en divesteren uit fossiele brandstoffen. Als het fout is om het klimaat te verwoesten, dan is het fout om geld te stoppen in die verwoesting.

Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

2021-09-03 14:37:27 +0200

Petitie is geslaagd met 1,336 handtekeningen