Skip to main content

Aan: Hypotheekverstrekkers, AFM

Een gelijkwaardige hypotheek voor mensen met een WGA-uitkering

Zonder hypotheek is het haast onmogelijk om een huis te kunnen kopen. Mensen met een aanvullende WGA-uitkering krijgen nu een oneerlijk lage hypotheek, ondanks dat ze een redelijk inkomen hebben. Hier moet een einde aankomen, wij roepen de AFM en hypotheekverstrekkers op een gelijkwaardige hypotheek te verlenen!

Stel je voor: je wordt ziek of krijgt een ongeluk en tijdens het revalideren blijkt dat je niet meer volledig kunt werken. Je gaat in deeltijd weer aan de slag en omdat je inkomen nu lager is vanwege je arbeidsbeperking, krijg je een aanvullende WGA-uitkering. Je doet je best om je leven weer op te pakken en weer zo goed mogelijk mee te draaien in de maatschappij.

Na een aantal jaren wil je gaan verhuizen. Je neemt contact op met je hypotheekadviseur en krijgt te horen dat je de hypotheek niet rond kunt krijgen, omdat alleen je inkomen uit loondienst meetelt en niet je WGA-uitkering.

Iets wat je jaren geleden is overkomen, beperkt je voor de rest van je leven in je mogelijkheden, niet alleen fysiek en op het gebied van werk, maar ook op het gebied van wonen en daarmee levenskwaliteit, alleen omdat de regels niet eerlijk zijn. Dat is onaanvaardbaar.

Wij roepen daarom de hypotheekverstrekkers en de AFM op om mensen met een WGA-uitkering gelijkwaardig te behandelen bij de hypotheekverstrekking.

Waarom is het belangrijk?

De WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) kent twee opties:

1. Kun je 20% of minder van je oude loon verdienen en blijft dat in de toekomst bijna zeker zo, dan kom je in aanmerking voor een IVA-uitkering die volledig meetelt voor je hypotheekaanvraag.

2. Kun je 65% of minder van je oude loon verdienen en kun je (in de toekomst) weer (meer) werken, dan kom je in aanmerking voor een WGA-uitkering die in geen enkel geval meetelt voor je hypotheekaanvraag.

Ben je dus in de situatie dat je blijvend arbeidsbeperkt bent en je de rest van je werkzame leven recht houdt op een WGA-uitkering, dan telt al die tijd deze uitkering niet mee voor een hypotheekaanvraag, terwijl het al die tijd wel deel uitmaakt van je inkomen.

De wet bepaalt dat een inkomen ‘vast en bestendig' moet zijn om mee te tellen bij een hypotheekaanvraag. Met een blijvende arbeidsbeperking, blijft het recht op de WGA-uitkering bestaan en is het dus ‘vast en bestendig'.

De wet bepaalt dat voor mensen zónder vast inkomen, zoals ZZP’ers, gerekend mag worden met het gemiddelde inkomen van de afgelopen drie jaar. Als diezelfde regel niet geldt voor mensen met een arbeidsbeperking, wordt daar een discriminerend onderscheid gemaakt op basis van handicap of chronische ziekte.

De wet bepaalt dat mensen met een handicap of chronische ziekte niet mogen worden gediscrimineerd.

Om mensen die blijvend arbeidsbeperkt zijn een eerlijke kans te geven op de woningmarkt, moet de WGA-uitkering daarom meegenomen worden bij een hypotheekaanvraag. Geef mensen met een WGA-uitkering een gelijkwaardige hypotheek!

Updates

2023-09-23 20:25:54 +0200

50 handtekeningen verzameld

2023-09-01 20:09:05 +0200

25 handtekeningen verzameld

2023-08-31 17:44:40 +0200

10 handtekeningen verzameld