Skip to main content

Aan: Lijsttrekkers van politieke partijen

Geef dieren een Minister

Een Minister aanstellen die de belangen gaat behandelen van dieren, ook de landbouwdieren. De mishandelingen in de intensieve veehouderij kunnen alleen stoppen als er een Minister aangesteld wordt die echt alleen over het welzijn van dieren gaat.

Waarom is het belangrijk?

Omdat er jaarlijks 650 miljoen dieren een kort en gruwelijk leven leiden in donkere stallen zonder het daglicht te zien. Omdat er 1.8 miljoen dieren per dag in Nederland geslacht worden, waarvan, door de massaliteit, 120.000 onverdoofd. Omdat kalfjes direct na de geboorte bij hun moeder weggehaald worden en na een paar dagen op lange transporten gaan om elders vetgemest te worden. Hun moeders leven geen 22 jaar zoals vroeger maar moeten met 5 jaar geslacht worden omdat ze volledig uitgemolken en gebaard zijn. Kippen mogen maar 6 weken leven in grote schuren met 50.000 tot 200.000 boven op elkaar. Dit is maar een greep uit de structurele lijdensweg van de dieren in de veehouderij. Dit moet stoppen.

Door dierenwelzijnsorganisaties, middelbare scholieren en bedrijven die zich bezighouden met plantaardig voedsel te mobiliseren, kunnen we de boodschap breed uitdragen. Zo zorgen we dat we zo veel mogelijk handtekeningen kunnen aanbieden aan de lijsttrekkers van politieke partijen die na de verkiezingen in maart een coalitie gaan vormen. Met jouw steun kunnen we ze ervan overtuigen dat er een Minister van Dierenwelzijn moet komen!
Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2021-01-03 11:02:51 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2020-12-22 14:06:50 +0100

500 handtekeningen verzameld

2020-12-20 21:28:57 +0100

100 handtekeningen verzameld

2020-12-20 13:59:19 +0100

50 handtekeningen verzameld

2020-12-19 19:42:13 +0100

25 handtekeningen verzameld

2020-12-17 19:59:21 +0100

10 handtekeningen verzameld