Skip to main content

Aan: Provinciale Staten van Groningen

Geen Kerncentrale in de Eemshaven!

Wij, de ondertekenaars van deze petitie, zijn met Milieudefensie Groningen van mening dat er geen kerncentrale in de Eemshaven moet komen.

De Provinciale Staten van Groningen spreken over plannen voor de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven en gaan hier binnenkort over stemmen. Wij, Operatie Klimaat Groningen van Milieudefensie, vinden dat die kerncentrale er NIET moet komen. We hebben een brief met onze bezwaren gestuurd naar de Statenleden, de Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning. We gaan ook in gesprek met Statenleden. Natuurlijk maken bezwaren tegen de bouw van een kerncentrale meer impact als die door meer bezorgde burgers gedeeld worden. Daarom vragen we u om deze petitie te ondertekenen en zoveel mogelijk mensen te vragen om medeondertekenaar te worden. Wij bieden de petitie met alle handtekeningen dan aan bij Provinciale Staten Groningen.

Er moet geen kerncentrale in de Eemshaven komen omdat:
  1. Kerncentrales extreem duur zijn.
  2. Het erg lang duurt voordat een kerncentrale werkelijk elektriciteit gaat leveren. 
  3. Mede door de hoge kosten en de lange bouwtijd gaat kernenergie ten koste van oplossingen die nu werken. 
  4. Kernenergie kent grote gevaren en kwetsbaarheden. 
  5. Ten slotte is de locatie van de kerncentrale in de Eemshaven een bedreiging voor de Waddenzee.
 
In Groningen is al zoveel schade ontstaan door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning. De aardbevingen zullen niet stoppen na het beëindigen van de gaswinning. Laten we niet ook nog het risico lopen dat een kerncentrale beschadigd raakt.

Laat horen dat je ook geen kerncentrale wilt in onze provincie door deze petitie te ondertekenen!

Waarom is het belangrijk?

We lichten verder toe dat we tegen de bouw van een kerncentrale in de Eemshaven zijn, omdat: 
  1. Kerncentrales extreem duur zijn, mede door alle veiligheidsmaatregelen die moeten worden genomen om omwonenden en omgeving te beschermen tegen het vrijkomen van radioactieve straling en materiaal. Met de investeringsbedragen kunnen beter besparingsmaatregelen genomen worden en andere vormen van elektriciteitsopwekking worden gefinancierd. Leveringszekerheid valt of staat niet met kernenergie.
  2. Het erg lang duurt voordat een kerncentrale werkelijk elektriciteit gaat leveren. Het bouwproces alleen al duurt in de orde van 10 jaar. Die tijd hebben we niet, bovendien zijn er andere, veiliger vormen van opwekking die veel sneller te realiseren zijn.
  3. Mede door de hoge kosten en de lange bouwtijd gaat kernenergie ten koste van oplossingen voor nu. Liever bijdragen voor sneller te realiseren en kleinschaliger oplossingen dan een megacentrale.
  4. Kernenergie kent gevaren en kwetsbaarheden. We hebben bij Tsjernobyl en Fukushima gezien welke gevolgen het vrijkomen van straling kan hebben. Bij grote conflicten dreigt er gevaar, zoals nu bij de grote kerncentrale in Oekraïne. Bij regulier bedrijf is de kans op een ongeluk klein maar de gevolgen kunnen gigantisch zijn. Ook is er een zeer langdurige oplossing nodig gedurende duizenden jaren voor het kernafval dat tijdens het bedrijf ontstaat. Wie weet na zoveel tijd nog waar radioactief afval is opgeslagen en wat er gebeurt als na lange tijd toch materiaal vrijkomt en mogelijk verontreiniging van de omgeving veroorzaakt?
  5. Ten slotte is de locatie van de kerncentrale in de Eemshaven een bedreiging voor de Waddenzee. De centrale zal koelwater moeten lozen op het oppervlaktewater en hierdoor zal de zee rond de Eemshaven opwarmen. Daardoor zal het ecosysteem onder druk komen te staan. De status van Werelderfgoed van de Waddenzee brengt met zich mee dat dergelijke grootschalige activiteiten niet mogen worden uitgevoerd op straffe van het intrekken van dit predicaat.

Hoe het overhandigd gaat worden

We zullen de petitie aanbieden aan de Statenleden, de Gedeputeerden en de Commissaris van de Koning in Groningen.

Groningen, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Categorie

Updates

2024-05-18 20:25:02 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2024-05-17 13:06:54 +0200

500 handtekeningen verzameld

2024-05-07 18:46:52 +0200

100 handtekeningen verzameld

2024-05-07 10:56:05 +0200

50 handtekeningen verzameld

2024-05-07 09:49:34 +0200

25 handtekeningen verzameld

2024-05-07 09:12:28 +0200

10 handtekeningen verzameld