Skip to main content

Aan: Het Ministerie van Financiën

Geen manszaak maar een menszaak

Geen manszaak maar een menszaak

De rechtsvorm 'eenmanszaak' heeft een naam die onnodig uitsluitend is voor niet-mannen. Voor een werkelijk gelijkwaardige samenleving is het belangrijk deze rechtsvorm zo aan te passen dat het niet slechts mannen betreft. Dit kan door bijvoorbeeld de term te veranderen in 'eenmenszaak

Waarom is het belangrijk?

De meeste ondernemingen in Nederland zijn eenmanszaken. De ondernemers die hier achter zitten zijn inmiddels echter lang niet altijd meer mannen. Toch is deze rechtsvorm nooit van naam veranderd.

Hoewel dit op de schaal van wereldproblemen wellicht een klein detail is, vormt het een compleet onnodige maar dagelijkse uitwissing van vrouwen en andere niet-mannen. De belastingdienst en de Kamer van Koophandel drukken deze term jaar in jaar uit op hun formulieren, hetgeen keer op keer de wezenlijke realiteit van niet-mannelijke ondernemers ontkent.

Aangezien zowel de belastingdienst als de Kamer van Koophandel uiteindelijk onder de regelgeving van de overheid vallen, is het aan deze laatste om haar verantwoordelijkheid te nemen en deze vorm van rechtspersoon te wijzigen in, bijvoorbeeld, Eenmenszaak, solozaak, eenpersoonszaak, etc. Dat zijn termen die inclusief zijn voor alle genders en zo onnodige uitsluiting ten einde brengen. Artikel 1 van onze grondwet zegt dat iedereen in Nederland gelijk behandeld dient te worden. Om deze wet na te leven moet de overheid op zijn minst zorgen dat talige ongelijkheid binnen haar eigen documenten voorgoed tot de geschiedenis zal behoren.

Updates

2018-06-22 18:44:51 +0200

25 handtekeningen verzameld

2018-06-04 14:54:38 +0200

10 handtekeningen verzameld