Skip to main content

Aan: Minister Wiebes

Red het Zonnepaneel!

Red het Zonnepaneel!

Het kabinet moet zich aan beloften houden en moet de salderingsregeling voor zonnepanelen handhaven tot 2023. Mensen hebben geïnvesteerd in zonnepanelen met het idee dat je de opgewekte stroom mag aftrekken van de hoeveelheid stroom die je afneemt van je energieleverancier. Dat het nu eerder wordt afgeschaft, is niet eerlijk naar de burgers die geïnvesteerd hebben in een duurzamere toekomst. Beloofd is beloofd! #beloftemaaktschuld #redhetzonnepaneel

Waarom is het belangrijk?

Bijna een half miljoen huishoudens in Nederland wekt zelf duurzame energie op met behulp van zonnepanelen. Zonnepanelen kunnen op een duurzame manier een groot deel van onze eigen stroombehoefte afdekken. Zonlicht is namelijk onuitputtelijk en bij het omzetten van zonlicht naar elektriciteit ontstaan geen broeikasgassen of schadelijke stoffen.
Overdag leveren zonnepanelen energie op. Deze energie wordt door de huishoudens aan het Net geleverd, en wordt dan vooral door bedrijven gebruikt. De meeste huishoudens verbruiken vooral in de avond elektriciteit. Het energiebedrijf verrekent de levering aan het Net met de stroom die huishoudens zelf afnemen van het Net (dit heet salderen) en betaalt de huishoudens daarvoor een eerlijke prijs. Dit is de salderingsregeling.

Wil je meer weten over salderen? Ga dan naar https://nl.wikipedia.org/wiki/Salderen

Deze salderingsregeling is een van dé manieren voor huishoudens om zelf een steentje bij te dragen aan het opwekken en gebruiken van duurzame energie. Iedereen is enthousiast, steeds meer huishoudens investeren in zonnepanelen, de duurzame groei zit er goed in en zonne-energie begint meer en meer aan te slaan. Dat de regeling nu ineens toch wordt afgeschaft past niet binnen de ambities op het gebied van duurzaamheid.

Ook past het afschaffen van de regeling niet in een eerlijk Nederland. Echte grootverbruikers van energie krijgen nogal in het oog springende kortingen op zowel de energiebelasting als de opslag duurzame energie. Zie voor een overzicht bijvoorbeeld: https://www.eneco.nl/zakelijk/service-contact/geldzaken/energiebelasting/
Tegenover al die regelingen voor bedrijven staat nu nog de salderingsregeling voor huishoudens. En juist deze regeling voor huishoudens wordt opeens afgeschaft omdat dit beter is voor Nederland. Dat klopt toch niet? Wij vinden een gezond, schoon en eerlijk land belangrijker. En daar hoort de salderingsregeling gewoon bij!

Hoe het overhandigd gaat worden

Met jouw handtekening laten we zien hoe breed de steun is voor een duurzame toekomst.
Hoe we de handtekeningen overhandigen zal nog bekeken worden. Details hierover worden later bekend gemaakt.
We houden je op de hoogte van de vorderingen en het uiteindelijke resultaat!

Categorie


Redenen om te tekenen

  • We zijn er nog niet. Na 2023 zal iedereen net als nu maar ongeveer 30% van zijn totalen opbrengst zelf gebruiken. Voor de resterende 70% krijgt men nog maar +/- 8 cent per Kw na 2030. Hoe afbouw er tussen 2023 en 2030 uitziet houden ze nog angstvallig stil. Als ze de energiebelasting per geleverde KW met 10% per jaar opbouwen kan ik mijn installatie uit 2011 niet terugverdienen. En om te voorkomen dat mensen uitwijken naar postcode roos projecten wordt ook daar de weg dicht getimmerd.
  • De staat probeert zijn verdienmodel te handhaven en ontneemt ons daarom het recht zelf duurzame energie-producent te worden die zoveel mogelijk wil opwekken om er zelf en als maatschappij (klimaat) beter van te worden. Waarom mogen bakkers onbeperkt broden bakken en verkopen, en wij niet onbeperkt energie opwekken en verkopen?
  • Net als zovelen hen ik geïnvesteerd in zonnepanelen, er vanuit gaande dat ik in ieder geval tot 2023 kan salderen. De overheid moet niet tijdens het spel de spelregels gaan veranderen. Dat is puur bedrog. En de rekening betalen wij.

Updates

2018-06-20 19:56:44 +0200

Saldering voor zonnepanelen wordt terugleversubsidie

De huidige regeling voor saldering van zelf opgewekte stroom met onder andere zonnepanelen wordt in 2020 vervangen door een terugleversubsidie. De nieuwe regeling richt zich behalve op de stimulering van zonne-energie, ook op andere hernieuwbare energiebronnen zoals windenergie. Het uitgangspunt bij de nieuwe regeling is een gemiddelde terugverdientijd van circa zeven jaar. Dat schrijft minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat in een brief aan de Tweede Kamer.

Lees verder op https://www.duurzaamnieuws.nl/saldering-voor-zonnepanelen-wordt-terugleververgoeding

2018-04-11 15:08:28 +0200

4.000 handtekeningen verzameld

2018-03-13 18:37:21 +0100

3.000 handtekeningen verzameld

2018-03-08 10:52:20 +0100

2,000 handtekeningen verzameld

2018-02-25 22:49:04 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-02-20 11:44:19 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-02-13 18:05:07 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-02-13 15:35:54 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-02-13 12:47:02 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-02-13 09:35:07 +0100

10 handtekeningen verzameld