Skip to main content

Aan: Het college van Burgemeester en wethouders en de raadsleden van de gemeente Groningen

Herdenk de trans-Atlantische slavernij: een eigen monument in Groningen!

De trans-Atlantische slavernij was een misdaad tegen de mensheid. Als Groningers vanuit alle lagen van de bevolking pleiten wij met deze petitie voor een trans-Atlantisch slavernijmonument in Groningen, een monument ter bezinning, herdenking, het uiten van rituelen en het creëren van wederzijds begrip.

De gemeente Groningen wil één monument laten maken voor het herdenken van zowel het VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) als het WIC (West-Indische Compagnie) verleden.

Het doel van deze petitie is om een duidelijk signaal af te geven aan de gemeente: wij pleiten voor een trans-Atlantisch slavernijmonument.

Waarom is het belangrijk?

Binnen de Afro-diaspora gemeenschap in Groningen wordt al 15 jaar gepleit voor een monument ter herdenking van de trans-Atlantische slavernij. De financiële rijkdom van Nederland is opgebouwd met bloed, zweet en tranen van tot slaaf gemaakten uit het Caribisch deel van het Koninkrijk der Nederlanden en Suriname. De nazaten van deze tot slaaf gemaakten hebben het recht om hier te zijn en daarmee ook het recht om te kunnen herdenken. Daarnaast worden zowel inwoners van provincie en stad als toeristen bewust gemaakt van de gedeelde geschiedenis en erfenis van Groningen én Nederland.

Wij erkennen en begrijpen het leed van andere groeperingen die naast de trans-Atlantische slavernij ook zijn uitgebuit binnen het Nederlands koloniaal verleden. Een landelijk groeiend bewustzijn van een omvangrijk koloniaal verleden moet geen reden zijn voor het overschaduwen van het trans-Atlantische slavernijverleden. Het op één hoop gooien van deze geschiedenis doet het leed van de slachtoffers van de trans-Atlantische slavernij tekort. Het ontneemt de mogelijkheid om als gemeenschap te herdenken en draagt bij aan het koloniale systeem dat juist moet worden ontkracht, door de gemeenschap zichtbaar een stem te geven. Het veralgemeniseren van ervaringen, rituelen, heling en identiteit neemt de mogelijkheid tot bezinning, verbinden en reflecteren weg.

Daarbij is ook gebleken uit onderzoek dat Groningen vanuit het bestuurlijke betrokken is bij de WIC. Juist met het realiseren van een monument ter nagedachtenis aan de trans-Atlantische slavernij ontstaat erkenning. Wij willen meer zelfbeschikking en zeggenschap over de totstandkoming van een monument dat ons allen aangaat.

Daarom vragen wij eenieder die ons hierin steunt deze petitie massaal te tekenen om onze wens kracht bij te zetten. De petitie overhandigen wij vervolgens aan het college van Burgemeester en wethouders en aan de raadsleden van de gemeente Groningen.

Teken en deel deze petitie zodat wij laten zien dat er draagvlak is voor een monument ter nagedachtenis aan het trans-Atlantisch slavernijverleden vanuit de Groningse Gemeenschap!
Groningen, Nederland

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2023-08-12 19:46:30 +0200

500 handtekeningen verzameld

2023-07-18 13:21:49 +0200

100 handtekeningen verzameld

2023-07-18 11:33:45 +0200

50 handtekeningen verzameld

2023-07-18 10:41:00 +0200

25 handtekeningen verzameld

2023-07-18 10:14:56 +0200

10 handtekeningen verzameld