Skip to main content

Aan: Minister van Binnenlandse Zaken Kajsa Ollongren

Hoog tijd voor een huisjesmelkersboete! We wachten al te lang!

We zitten midden in een wooncrisis. Er zijn veel te weinig betaalbare huurwoningen en huurprijzen rijzen de pan uit. Daarom wordt de roep om een huisjesmelkersboete steeds sterker. Het lijkt zo voor de hand te liggen dat we verhuurders beboeten die veel meer huur vragen dan wettelijk is toegestaan. Toch blijft minister Ollongren tot nu toe stoïcijns weigeren, terwijl er zelfs al meerdere moties in de Tweede Kamer zijn aangenomen!

Wij zijn klaar met het uitstelgedrag. Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft duidelijk een duwtje in de rug nodig. Teken daarom deze petitie en roep haar op om zo snel mogelijk werk te maken van de huisjesmelkersboete. Weg met malafide huisbazen, weg met veel te hoge huren en weg met het uitbuiten van jongeren, studenten en andere huurders!

Waarom is het belangrijk?

De huren rijzen de pan uit: sinds 2017 zijn de prijzen voor kamers gestegen met 12% .Dit jaar zagen we de grootste huurstijging in zes jaar. [1] Ondertussen zit al een kwart van de huurders in Nederland financieel klem en moeten jongeren soms wel 50% van hun inkomen uit aan de huur uitgeven. [2]

Daarbij komt dat er te vaak veel te hoge huren worden gevraagd. Uit cijfers van de Landelijke Studentenvakbond blijkt dat driekwart van de studenten teveel betaalt voor hun woning. [3] Gemiddeld wordt huurders maar liefst €106,69 per maand teveel gevraagd. [4] Daarom pleit de Landelijke Studentenvakbond, net als vele andere woonorganisaties, al veel langer voor de mogelijkheid om huisjesmelkers te kunnen beboeten wanneer zij teveel huur vragen.

Want ook al overtreden huisjesmelkers de wet door teveel huur te vragen, op dit moment kun je daar als huurder nauwelijks iets aan doen. Op dit moment is namelijk het enige wat je kunt doen wanneer je teveel huur betaalt, naar de Huurcommissie stappen. Als je als huurder door hen in het gelijk wordt gesteld moet de verhuurder de te veel gevraagde huur terug betalen. Huisjesmelkers nemen dat gewoon mee in hun businessmodel.

Al lange tijd klinkt de roep om hardere maatregelen: een huisjesmelkersboete. Eerder nam de Tweede Kamer een motie aan die gemeenten in staat moet stellen om zo’n boete uit te delen. Maar minister Kajsa Ollongren stelt het uitvoeren van die motie telkens uit.. In de tussentijd hebben huurders nog steeds veel te weinig rechten en kunnen verhuurders doorgaan met hun kwalijke verdienmodel.

[1] https://resources.kamernet.nl/content/pdf/Verhuurmarkt_Rapportage_Kamernet_2019.pdf en https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2020/37/grootste-huurstijging-in-zes-jaar
[2] https://www.nibud.nl/beroepsmatig/nibud-luidt-noodklok-kwart-van-de-huurders-zit-financieel-klem/
[3] https://lsvb.nl/2020/09/19/huurprijs-studentenkamers-opnieuw-flink-omhoog/
[4] https://www.huurcommissie.nl/fileadmin/afbeeldingen/Downloads/Jaarverslagen/jaarverslag_2019.pdf

Hoe het overhandigd gaat worden

Tijd om de druk op te voeren. Binnen deze kabinetsperiode nog, want we wachten al te lang. Met deze petitie geven we een duidelijk signaal aan politieke partijen: voer de motie alsnog uit en laat de huisjesmelkersboete in debatten, verkiezingsprogramma’s en het regeerakkoord terugkomen. Jouw stem helpt daarbij. Het besluit is er al, maar de uitvoering laat op zich wachten. En we wachten al te lang. Tijd voor een huisjesmelkersboete!

Categorie

Updates

2021-12-16 13:55:51 +0100

500 handtekeningen verzameld

2020-11-16 17:18:01 +0100

100 handtekeningen verzameld

2020-11-16 14:03:26 +0100

50 handtekeningen verzameld

2020-11-16 10:51:49 +0100

25 handtekeningen verzameld

2020-11-16 09:14:44 +0100

10 handtekeningen verzameld