Skip to main content

Aan: Minister van Infrastructuur en Waterstaat, Cora van Nieuwenhuizen

100 km/u: hard genoeg op de snelweg

Wij verlagen onze maximumsnelheid tot 100 km/u, omdat dit beter is voor het klimaat, luchtkwaliteit, veiligheid en het zorgt voor minder lawaai. Op deze manier willen we Den Haag laten weten dat het menens is. Om de klimaatdoelen te halen, ongelukken te voorkomen en geluidsoverlast te verminderen willen wij een lagere maximumsnelheid. Wij rijden alvast minder hard, maar we willen dat Den Haag snel ons voorbeeld volgt door de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/u. Je kunt ons herkennen aan het blauwe 100-hard -genoeg-vignet in onze auto's.

Waarom is het belangrijk?

Door de maximumsnelheid te verlagen naar 100 km/u krijg je:
- Minder CO2-uitstoot*: 130 naar 100 km/u rijden bespaart 16% minder CO2-uitstoot.
- Betere luchtkwaliteit: 100 km/u rijden i.p.v. 130 km/u bespaart stikstof (zo'n 28%)
- Minder brandstof(kosten)**
- Minder ongelukken en minder verkeersslachtoffers: Er zijn drie keer zoveel verkeersslachtoffers sinds de verhoging van de maximumsnelheid.
- Minder lawaai***: Verlaagt een personenauto de snelheid van 130 naar 100 km/uur scheelt dat 3 dB (bandenlawaai). Doen alle personenauto's dat, dan staat het gelijk aan de helft van het aantal decibellen. Hoewel vrachtverkeer alsnog veel geluid produceert, kom je dan alsnog op 40% minder geluid uit.

Als veel milieubewuste automobilisten rustiger rijden en dat aan eenieder laten zien is dat ook een politiek signaal. Maak jezelf herkenbaar door het blauwe Vignet van de Nederlandse Stichting Geluidshinder (NSG) in je auto te hangen. Zo draag je bij aan een betere toekomst. Dit initiatief is ontwikkeld door de NSG. Meer informatie vind je hier: https://www.nsg.nl/nl/100_hard_genoeg

* https://www.tno.nl/media/6709/co2_uitstoot_van_personenautos_in_norm_en_praktijk_tno_rapport_mon-rpt-2010-00114.pdf
** https://www.milieucentraal.nl/duurzaam-vervoer/autokeuze-en-gebruik/zuinig-rijden/
*** https://joop.bnnvara.nl/nieuws/eenvandaag-drie-keer-zoveel-doden-door-130-kmu-op-snelweg
**** https://nsg.nl/nl/100_hard_genoeg

Categorie

Updates

2019-09-25 16:46:39 +0200

100 handtekeningen verzameld

2019-04-16 11:33:07 +0200

50 handtekeningen verzameld

2019-04-01 19:57:08 +0200

25 handtekeningen verzameld

2019-03-31 15:28:19 +0200

10 handtekeningen verzameld