Skip to main content

Aan: De lijsttrekkers van deelnemende partijen aan de Tweede Kamerverkiezingen

Ieder een dak boven het hoofd

2021 moet een keerpunt zijn voor dak- en thuislozen. Het moet het jaar zijn dat er perspectief wordt geboden aan deze mensen door de politiek. Politieke Jongerenorganisaties, lokale bestuurders en maatschappelijke organisaties zijn het eens. Dakloosheid moet worden aangepakt. Daarom vragen we u om u tijdens de komende formatieonderhandelingen in te zetten voor de volgende zaken:

1. Voer het Housing First-principe in. Op deze manier zorgen we ervoor dat mensen een veilig thuis hebben én dat zij passende zorg en begeleiding krijgen voor problemen waar zij tegenaan lopen. Maak een huis de allereerste voorwaarde op de weg naar herstel en geef mensen de kans om hun leven op de rit te krijgen;

2. Bouw huizen bij en zorg ervoor dat deze betaalbaar en toekomstbestendig zijn. Zorg ervoor dat er voldoende (sociale) woningen beschikbaar zijn om mensen acuut te kunnen opvangen. Er zijn veel daklozen die genoeg inkomen hebben, maar die op de wachtlijsten van corporaties staan. Door meer aanbod te creëren, dringen we het aantal daklozen terug;

3. Schrap de verhuurdersheffing bij woningcorporaties. Zo geven we hen de ruimte om te bouwen en te investeren in de broodnodige woningen voor onze daklozen;

4. Creëer meer capaciteit in doorstroomvoorzieningen, zodat de nachtopvang meer ruimte heeft om mensen ’s nachts een slaapplek aan te bieden;

5. Faciliteer zolang er daklozen zijn permanente 24-uur winteropvang in gemeenten, zodat ’s winters niemand buiten hoeft te slapen.

6. Schrap bureaucratische barrières, zoals de kostendelersnorm, die tot onredelijke uitkomsten leiden en het risico op dakloosheid vergroten.

Waarom is het belangrijk?

Een dak boven je hoofd is een basisbehoefte en een mensenrecht, verankerd in de grondwet en de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens. Een woning is een plek waar je warm en veilig kan zijn én een noodzaak voor elke burger in dit land, want je moet een adres hebben waarop de overheid met je kan communiceren. Tussen 2009 en 2019 is het aantal dak- en thuisloze mensen meer dan verdubbeld. Namelijk van 17.300 naar 39.300 mensen. Het aantal jongeren hierin is zelfs verdrievoudigd. Bovendien is er een hele nieuwe groep ontstaan: ‘de werkende dakloze’. Het lukt hen simpelweg niet om een woning te vinden, terwijl ze wél een inkomen hebben en geen complex psychische of verslavingsproblematiek. Dit laat zien dat iedereen dakloos kan worden. En dat ligt niet aan henzelf, maar aan het gebrek aan voldoende, betaalbare woningen in Nederland.

Het is niet uit te leggen dat bijna 40 duizend mensen in Nederland leven zonder een dak boven hun hoofd. Het is nu tijd om te kiezen. Zet in op beleid waar iedereen van profiteert en zorg ervoor dat we iedereen in Nederland kunnen voorzien in hun recht op een dak boven het hoofd.

Updates

2021-04-09 17:49:47 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2021-02-09 19:07:42 +0100

500 handtekeningen verzameld

2021-01-27 13:44:02 +0100

100 handtekeningen verzameld

2021-01-27 12:44:42 +0100

50 handtekeningen verzameld

2021-01-27 12:25:26 +0100

25 handtekeningen verzameld

2021-01-27 12:13:35 +0100

10 handtekeningen verzameld