Skip to main content

Aan: Het kabinet Rutte IV

Kabinet, houd je aan je afspraak en stop fossiele investeringen in het buitenland!

Nederland heeft nog maar 6 maanden om de Glasgowverklaring uit te voeren en te stoppen met investeren in fossiele projecten in het buitenland. Maar terwijl het kabinet beloofde om voor de zomer met een plan te komen over de uitvoering ervan, schuift het dit nu op de lange baan en lijkt de belofte te worden afgezwakt. Zo dreigen er uitzonderingen te worden toegestaan, waardoor er toch nog in fossiele brandstoffen in het buitenland kan worden geïnvesteerd met onze publieke middelen. Dat mogen we niet accepteren.

Nederland moet haar beloften nakomen en de Glasgowverklaring uitvoeren, zónder uitzonderingen en slagen om de arm. We roepen het kabinet op om deze toezegging te doen. Alleen dit zal ons helpen om een 1,5°C scenario in zicht te houden en duurzame ontwikkeling mogelijk te maken voor iedereen.

Waarom is het belangrijk?

Tijdens de Klimaattop in Glasgow in november 2021 maakte de Nederlandse regering een historische draai: na steeds te hebben geweigerd, tekende Rutte onder publieke druk uiteindelijk de zogenaamde Glasgowverklaring. Hiermee beloofde Nederland om per eind 2022 te stoppen met de financiële overheidssteun voor fossiele projecten in het buitenland en in plaats daarvan publiek geld te investeren in hernieuwbare energie. Maar nu staat deze belofte onder druk, zo blijkt uit een recent verschenen Kamerbrief [1] en de beleidsnota van minister Liesje Schreinemacher (BHOS).

Een goede uitvoering van de Glasgowverklaring kan miljarden aan fossiele investeringen verschuiven richting hernieuwbare energiebronnen. Veel fossiele projecten zouden zonder deze overheidssteun namelijk niet van de grond komen. Samen met de andere ondertekenaars heeft Nederland de kans om $28 miljard dollar per jaar [2] te verschuiven van fossiele naar hernieuwbare projecten. Als andere landen dit voorbeeld volgen kan er zelfs $39 miljard per jaar worden verschoven en dat bedrag is groot genoeg om iedereen die dat nog niet heeft toegang te geven tot energie.

Het kabinet had de Tweede Kamer beloofd om de Glasgowverklaring voor de zomer uit te werken en te vertalen in concreet beleid. Dit is niet gebeurd. In plaats hiervan heeft de regering laten weten dit uit te stellen en af te wachten wat andere landen gaan doen. Uit de recente Beleidsnota van het Ministerie van BHOS blijkt bovendien dat de overheid een uitzondering op de Glasgowverklaring wil maken voor investeringen in fossiel als de energievoorziening in het geding is. Door dit niet verder te definiëren, bestaat er een risico dat dit misbruikt wordt om door te gaan op de oude, fossiele, voet.

Dit brengt niet alleen onze klimaatdoelen in gevaar, maar Nederland gijzelt zo ook de groene transitie in armere landen. Deze landen worden door de fossiele investeringen afgeremd in hun duurzame ontwikkeling en vangen de zwaarste klappen op van klimaatverandering en de financiële risico’s van fossiele energie. Daarnaast lost het de huidige problemen met energieleveringszekerheid niet op [3]. Integendeel.

Het niet nakomen van de belofte uit Glasgow is onacceptabel, want de klok is aan het tikken om nog een kans te houden om onder de 1,5C opwarming te blijven. De Tweede Kamer moet er bij het kabinet op aandringen om de Glasgowverklaring goed uit te voeren en niet af te zwakken. Daarom is het nodig dat wij nu weer van ons laten horen!

[1] https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z14649did=2022D30204
[2] https://www.iisd.org/publications/report/turning-glasgow-statement-into-action
[3] https://fd.nl/opinie/1444085/glasgow-beloften-moeten-ook-nu-worden-nagekomen-pkg2caOedT79

Updates

2022-08-25 07:16:06 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2022-07-19 10:41:10 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2022-07-19 08:54:00 +0200

500 handtekeningen verzameld

2022-07-14 17:32:44 +0200

100 handtekeningen verzameld

2022-07-14 10:28:43 +0200

50 handtekeningen verzameld

2022-07-13 18:34:12 +0200

25 handtekeningen verzameld

2022-07-13 17:19:26 +0200

10 handtekeningen verzameld