Skip to main content

Aan: De aankomend Minister van Volkshuisvesting

Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!

De Tweede Kamerverkiezingen staan voor de deur. Daar moeten we kunnen kiezen voor volkshuisvesting in plaats van woningmarkt. Een goede, betaalbare woning in een leefbare buurt moet inzet zijn voor het komende kabinetsbeleid. We roepen daarom met deze petitie de aankomend minister van Volkshuisvesting op om mens boven markt te plaatsen en te investeren in brede volkshuisvesting.

Teken de petitie en steun de oproep aan de aankomend minister van Volkshuisvesting.

Dit is wat we willen:

1. Meer sociale huurwoningen
Vergroot het aantal sociale huurwoningen door rap bij te bouwen en de verhuurderheffing te schrappen. De verhuurderheffing – een belasting die alleen op sociale huurwoningen wordt geheven – heeft de staatskas met 10 miljard euro gespekt en de sociale woningvoorraad verkleind. In vijf jaar tijd kromp de sociale huursector bij corporaties met 108.000 huizen. Schrap deze boete op het betaalbaar aanbieden van huurwoningen, zodat er meer gebouwd kan worden, huren behapbaar worden en verduurzaming betaalbaar. Schrap daarnaast de kostendelersnorm waardoor de bestaande woningen beter worden benut.

2. Maak huren weer betaalbaar
Woonlasten voor huurders met een laag- en middeninkomen zijn te hoog. Terwijl het inkomen van huurders de laatste jaren nagenoeg gelijk bleef, stegen de huren fors. Voor middeninkomens is er nauwelijks meer aanbod van betaalbare woningen. Verhoog daarom de inkomensgrens voor sociale huur, zodat woningzoekers met een bescheiden middeninkomen niet overgeleverd zijn aan de vrije huurmarkt. Leg daarnaast de prijzen in de vrije sector aan banden. Verbeter het wettelijk puntenstelsel zodat de kwaliteit van een woning leidend is in het bepalen van de maximale huurprijs en laat dit ook gelden voor woningen in de vrije sector.

3. Meer zekerheid en een sterkere positie voor huurders
Stop de flexibilisering van rechten van huurders. Geef huurders woonzekerheid. Stop de draaideurcontracten. Een vaste huurovereenkomst moet de norm te zijn. Pak huisjesmelkers aan. Kom met een vergunning die verhuurders kwijt kunnen raken als ze over de schreef gaan. Zo pakken we bedreigingen en intimidatie van huurders aan. Maak van het vragen van een te hoge huur een economisch delict en bestraf dit met boetes. Geef huurders invloed in hun woonsituatie: voorkom het schrappen van de instemmingsnorm van 70% met renovaties en ken huurders initiatiefrecht toe om nodige renovaties op te eisen.

4. Betere kwaliteit van huurwoningen
Huurwoningen moeten op betaalbare manier worden verduurzaamd. Zodat ook lagere inkomens profiteren van de energietransitie en dalende stookkosten. Problemen met schimmel, vocht en luchtkwaliteit dienen tot het verleden te behoren. Investeer in leefbare huizen en wijken voor iedereen.

Waarom is het belangrijk?

De wooncrisis is onrechtvaardig. Voornamelijk mensen die geen woning bezitten of kunnen kopen worden er door geraakt. Huurders zijn gemiddeld 38 procent van hun inkomen kwijt aan wonen. In 2019 konden 800.000 hurende huishoudens door de hoge woonlasten niet rondkomen. Door de verwachte inkomensdalingen vanwege de coronacrisis dreigt dit aantal zelfs verder op te lopen. Wonen is voor veel huurders, zowel in de sociale als de vrije sector, te duur.

Voor veel starters, spoedzoekers en andere woningzoekenden is het onmogelijk een betaalbare huurwoning te vinden. De wachttijden voor een sociale huurwoning zijn ellenlang. De huurprijzen in de commerciële sector onbetaalbaar.

Huurders wonen te vaak in slecht onderhouden woningen, lopen tegen huisjesmelkers aan of zitten door een tijdelijk huurcontract in grote onzekerheid.

De problemen op de woningmarkt zijn geen natuurverschijnselen, maar de uitkomst van beleid. Het roer moet nu echt om. En dat kan ook. Weg met de wooncrisis, een huis voor iedereen!

Updates

2020-10-07 16:04:34 +0200

10,000 handtekeningen verzameld

2020-07-02 17:48:54 +0200

5,000 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:55:50 +0200

1,000 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:33:41 +0200

500 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:13:37 +0200

100 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:09:56 +0200

50 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:07:42 +0200

25 handtekeningen verzameld

2020-07-01 11:05:26 +0200

10 handtekeningen verzameld