Skip to main content

Aan: Burgemeester dr. ing. J.J.P.M. Gilissen

Kinderpardongemeente Venray

Goed nieuws! Jouw gemeenteraad heeft een motie aangenomen en is nu kinderpardongemeente. Je kunt je burgemeester nog steeds een bericht sturen, om hem of haar te laten weten dat je de oproep aan het kabinet steunt.

Wij roepen onze gemeente op: laat je hart spreken en word kinderpardongemeente!

Waarom is het belangrijk?

Ruim 400 kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet.

De afgelopen maanden hebben al ruim 75.000 mensen via www.zezijnalthuis.nl hun steun gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Nu roepen wij u op zich ook achter hen te scharen. Steun de kinderen en uw collega burgemeesters en gemeenteraden. We willen niet dat kinderen die hier thuis zijn, worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in Nederland.

De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. Maak onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Uw stem is belangrijk om het verschil te kunnen maken voor deze kinderen, want #zezijnalthuis.
Venray, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Links

Updates

2018-07-03 15:41:35 +0200

Petitie is geslaagd met 207 handtekeningen

2018-06-06 11:24:37 +0200

24 mei jl heeft de venrayse gemeenteraad met overgrote meerderheid (PvdA,CDA,D66,Venray Lokaal,SP stemden voor) een motie ter ondersteuning van het kinderpardon aangenomen. De Staatssecretaris zal hierover geinformeerd worden.
Ook Venray mag zich kinderpardongemeente noemen.
Maar de kinderen wachten nu nog steeds, dus druk blijft nodig
met vriendelijke groet
piet kroft

2018-04-21 21:55:17 +0200

20 april hebben we de 200e steunbetuiging voor het kinderpardon gekregen.
3 mei gaan we ermee naar Burgemeester Hand Gilissen. Ondertussen worden ook de fractievoorzitters van de politieke partijen benaderd met de vraag de actie te steunen.
200 is mooi maar meer steun voor de 400 kinderen is nog beter. Namens hen bedankt voor de steun tot nu toe en alvast bedankt voor je verdere actie.
piet kroft

2018-03-22 12:05:46 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-03-21 15:44:28 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-03-21 09:07:28 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-03-20 21:41:57 +0100

10 handtekeningen verzameld