Skip to main content

Aan: Burgemeester V.J.H. Molkenboer

Kinderpardongemeente Woerden

Kinderpardongemeente Woerden

Wij roepen onze gemeente op: laat je hart spreken en word kinderpardongemeente!

Waarom is het belangrijk?

Ruim 400 kinderen dreigen Nederland uitgezet te worden terwijl zij hier geworteld zijn. Het zijn onze buren, onze klasgenoten, onze collega’s, onze teamgenoten en onze vrienden. Ze horen bij ons. Hoe Nederlands zij zich in hun hoofd of hart ook voelen, op papier zijn ze het nog niet.

De afgelopen maanden hebben al ruim 75.000 mensen via www.zezijnalthuis.nl hun steun gegeven voor verblijfsrecht voor de 400 overgebleven kinderen die al langer dan vijf jaar in Nederland zijn. Nu roepen wij u op zich ook achter hen te scharen. Steun de kinderen en uw collega burgemeesters en gemeenteraden. We willen niet dat kinderen die hier thuis zijn, worden uitgezet. Al veel te lang zijn deze kinderen speelbal van de politiek en wachten zij op zekerheid en een thuis in Nederland.

De Tweede Kamer nam eerder een motie aan om voor deze groep een oplossing te vinden, maar in het regeerakkoord is deze oplossing nog steeds niet geboden. Dus kijken we naar onze lokale bestuurders, die dagelijks in aanraking komen met deze kinderen. Maak onze gemeente een kinderpardongemeente en stuur een brief naar staatssecretaris Harbers van Justitie en Veiligheid. Uw stem is belangrijk om het verschil te kunnen maken voor deze kinderen, want #zezijnalthuis.

Woerden, Netherlands

Maps © Stamen; Data © OSM and contributors, ODbL

Updates

2018-10-05 23:25:05 +0200

De gemeenteraad heeft voor de petitie gestemd!

http://www.progressiefwoerden.nl/nieuws/woerden-vraagt-den-haag-om-soepeler-kinderpardon

2018-09-13 13:53:02 +0200

De petities vragen burgemeesters om hun gemeente een signaal te laten geven aan Den Haag om iets te veranderen aan de regels. Het is jammer dat de burgemeester niet zelf het initiatief neemt om de gemeenteraad te vragen zich uit te spreken over dit probleem en een stemming te organiseren om kinderpardongemeente te worden.

Gelukkig zijn er meer wegen die naar Rome leiden dus komende maandag komt deze petitie ter sprake tijdens de open fractievergadering.

in de praktijk zijn sinds 26 oktober 2017 al 67 andere vluchtelingen op vergelijkbare wijze door Mark Harbers in Nederland gebleven. Dit geeft al aan dat de staatssecretaris ook worstelt met de regels, en dat de regels eigenlijk niet voldoen.

2018-09-13 13:52:56 +0200

Ik heb een reactie gekregen van de burgemeester (secretaresse):

Beste Martijn,
U heeft de burgemeester benaderd, voor de actie kinderpardongemeente.
Echter de burgemeester is niet de juiste persoon om hier iets van te zeggen. U kunt het beste contact opnemen met de Gemeente Raad van Woerden.
Ik wens u veel succes met de actie.
Met vriendelijke groet,

Monique de Wit

2018-09-12 13:35:05 +0200

10 handtekeningen verzameld