Skip to main content

Aan: Alle burgers in Nederland

Klimaatdoelen halen zonder kernenergie – jouw stem telt! TK2023 + petitie

De crisis is nu. Wij eisen van de Tweede Kamer een écht duurzaam en eerlijk klimaatbeleid voor een leefbare toekomst zonder kernenergie.

Teken deze petitie en kies op 22 november 2023 voor partijen die tegen kernenergie zijn! Volgens de verkiezingsprogramma's spreken zich alleen de Partij voor de Dieren en GroenLinks-PvdA duidelijk tegen kernenergie uit en willen in plaats daarvan volop in hernieuwbare en écht duurzame energiebronnen investeren om de klimaatdoelen te halen.

Samen kunnen we massale investeringen in en de bouw van nieuwe kerncentrales in Nederland voorkomen en voor een eerlijk en schoon klimaatbeleid kiezen.

Daarvoor hebben we jouw steun nodig!

We hebben nú nog de kans om een 75.8% meerderheid voor miljarden investeringen in kernenergie en de bouw van nieuwe atoomreactoren in ons land terug te draaien! Laat jouw stem horen op 22 november!

Waarom is het belangrijk?

Volgens de laatste Peilingwijzer gaan op dit moment 75.8% van alle stemmen[1] naar partijen die volgens hun verkiezingsprogramma TK2023 grootschalig in kernenergie en de bouw van minstens 2 nieuwe kerncentrales in Nederland willen investeren: VVD, NSC, PVV, BBB, D66, FvD, CDA, Volt, CU, Denk, SGP, JA21, 50PLUS. Hiervoor is al € 5 miljard belastinggeld gereserveerd.
De VVD is bijv. zelfs van plan om tot 2035 minstens 4 nieuwe kerncentrales en meerdere kleine te bouwen. Ook de 50 jaar oude kerncentrale Borssele zou open blijven[2]. JA21 wil kernenergie als “dé elektriciteitsbron van de toekomst” bestempelen[3].
Vele van deze partijen noemen kernenergie een “CO2-vrij” (NSC, D66)[4,5], “duurzaam” (BBB)[6] en “milieuvriendelijk” (PVV)[7] alternatief om de klimaatdoelen te halen.

Is kernenergie daadwerkelijk een duurzaam en klimaatneutraal alternatief voor fossiele brandstoffen?

1. Kernenergie is afhankelijk van eindige grondstoffen, zoals uranium, en daarom geen goed alternatief voor fossiele energiebronnen.

2. Tijdens de bouw en ontmanteling van de kerncentrales, bij winning en transport van uranium en de verwerking en opslag van het radioactief afval komen veel broeikasgassen vrij. Daardoor is kernenergie niet CO2-vrij of klimaatneutraal. De winning van de grondstof uranium heeft bovendien massieve gevolgen voor het milieu.

3. Voor de productie van kernenergie maken we ons afhankelijk van grondstofleveringen uit niet-EU landen, waardoor we - net als bij gas – een zelfstandige energieverzorging niet kunnen garanderen. In 2022 kwamen slechts 0.15% van de uranium leveringen voor EU kerncentrales uit de EU zelf, de rest uit niet-EU landen. Hiervan zijn de top leveranciers: Kazachstan 26.82%, Nigeria 25.38%, Canada 21.99%, en Rusland 16.89%.[8]

4. Er bestaat wereldwijd nog steeds geen duurzame oplossing voor de opslag van heel giftig atoomafval dat duizenden jaren levensgevaarlijk blijft. Ook niet in Nederland.

5. Kerncentrales zijn bijzonder kwetsbaar in oorlog situaties en voor terroristische aanvallen, omdat kernreactoren continu gekoeld moeten worden. Als er grote problemen met het elektriciteitsnet zijn of het koelsysteem vernield wordt, heeft een oververhitting van de kern een gevolg met rampzalige consequenties. Ook een natuurramp zoals in Fukushima kan dramatische gevolgen hebben.

Kernenergie vs. hernieuwbare energiebronnen:

6. Volgens het CBS is de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in de eerste helft van 2023 gestegen naar 27,6 miljard kWh (vooral uit zonne- en windenergie). Dat is 46 procent van de totale elektriciteitsproductie in Nederland. Ter vergelijking, in dezelfde periode werd 1,93 miljard kWh geproduceerd uit kernenergie.[9] Daardoor was de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare bronnen in die tijd 14,3 keer hoger dan uit kernenergie. Kernenergie levert bovendien geen substantiële bijdrage aan de onze energieverzorging: in 2021 kwam maar 3.1% van de elektriciteitsproductie uit kernenergie.[10] Uit deze cijfers blijkt ook dat we ons niet afhankelijk moeten maken van kernenergie en uranium leveranciers als we in plaats daarvan verder in hernieuwbare energie investeren.

7. Vaak wordt het argument gebruikt dat kerncentrales 24/7 energie kunnen produceren en daardoor een stabiele bron van energie zijn. Een voorbeeld uit Frankrijk verduidelijkt dat het in de praktijk anders eruitziet: In 2021 hadden alle 56 kernreactoren in Frankrijk te maken met productie uitvallen en stonden gemiddeld 103.75 dagen lang stil.[11] Dat is een productie uitval van 28.4% per jaar.

8. Kernenergie is enorm duur! Een kerncentrale kost vele honderden miljoenen euro’s. Ook is het opwekken van energie inmiddels aanzienlijk duurder dan energie uit hernieuwbare bronnen. In 2021 waren de gemiddelde LCOE kosten in de VS voor het produceren van windenergie US$ 38 per MWh, en voor zonne-energie US$ 36 per MWh, vergeleken met US$ 167 per MWh voor kernenergie.[12] Kernenergie is dus 4 tot 5 keer duurder dan hernieuwbare alternatieven.

9. De bouw van nieuwe kerncentrales duurt vele jaren. Als de bouw tot 2035 duurt, zijn dat nog 12 jaren voordat er überhaupt energie wordt geproduceerd en een bijdrage aan onze energievoorziening kan leveren. Door de inzet op hernieuwbare energiebronnen kunnen we sneller energie produceren.

Wat kan jij doen?

--> Teken deze petitie als je voor de inzet op écht duurzame en hernieuwbare energiebronnen bent in plaats van kernenergie!
--> Ga op 22 november 2023 naar het stemlokaal en kies voor partijen die tegen kernenergie zijn. Kies voor een eerlijke en schone toekomst!
--> Deel deze petitie op social media, en met je vrienden, familie en collega’s.
--> Ga naar de klimaatmars op 12 november in Amsterdam.

Laat je stem horen op 22 november! Stem voor een duurzame toekomst zonder kernenergie! We kunnen het tij nú nog keren!

Sources:
[1] https://peilingwijzer.tomlouwerse.nl/, bijgewerkt op 31.10.2023
[2] https://www.vvd.nl/pijlers/klimaat-en-energie/
[3] https://ja21.nl/fileadmin/user_upload/Verkiezingsprogramma_TK_23_A4_v3.pdf ; p. 13
[4] https://storage.googleapis.com/groep-pieter-website/NSC_verkiezingsprogramma_2023_01.pdf ; p. 55
[5] https://d66.nl/wp-content/uploads/2023/10/DEF_D66_VKP2023_2023-2027.pdf ; p. 18
[6] https://boerburgerbeweging.nl/wp-content/uploads/2023/10/BBB_VERKIEZINGSPROGRAMMA_NOV2023_Corr5.pdf ; p.116
[7] https://www.pvv.nl/index.php/component/content/article.html?id=6567:dertigledendebat-over-bericht-europese-kerncentrales-niet-veilig-genoeg
[8] https://euratom-supply.ec.europa.eu/activities/market-observatory_en
[9] https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2023/38/bijna-helft-elektriciteitsproductie-uit-hernieuwbare-bronnen
[10] https://www.worldnuclearreport.org/+-The-Netherlands-+.html
[11,12] WNISR 2022, p. 83-85, 280, https://www.worldnuclearreport.org

Categorie

Updates

2023-12-04 14:59:13 +0100

50 handtekeningen verzameld

2023-11-11 12:44:05 +0100

25 handtekeningen verzameld

2023-11-10 19:33:34 +0100

10 handtekeningen verzameld