Skip to main content

Aan: onderwijsmakers van geneeskunde

Klimaatonderwijs in het geneeskundecurriculum

Beste onderwijsmakers en decanen,

Wij geloven dat studenten binnen de opleiding geneeskunde beter voorbereid moeten worden op de toekomst. Een toekomst waarin de nu al zichtbare gevolgen van klimaatverandering alleen maar duidelijker zullen worden. De klimaatcrisis heeft grote impact op de volksgezondheid en zowel de WHO als de Lancet noemen het ‘the greatest global health threat of the 21st century’. Toch krijgen geneeskundestudenten nagenoeg geen onderwijs over deze grote verandering. Daarom onze dringende oproep aan u onderwijsmakers: neem de klimaatcrisis en de gevolgen die deze heeft voor de gezondheid op in het geneeskunde curriculum.

Enerzijds moet een arts als ‘medisch deskundige’ op de hoogte zijn van het samenspel tussen klimaat, leefomgeving en het optreden van ziekte. Door de klimaatcrisis zullen ziektepatronen veranderen. Welke (nieuwe) infectieziekten zullen we zien in Nederland? Wat zijn de effecten van extremer weer op patiënt? Krijgen we een langer pollenseizoen en zien we een toename van astma? Dit zijn een paar voorbeelden van vragen waar een toekomstig arts op voorbereid moet zijn.

Minstens zo belangrijk is de maatschappelijke rol van de arts als ‘gezondheidsbevorderaar’. Studenten moeten onderwezen worden hoe zij als arts kunnen bijdragen aan een gezonde planeet en een gezonde leefomgeving voor hun patiënten. Dat begint dichtbij: met het terugdringen van de CO2 uitstoot naar nul in de eigen ziekenhuizen. Alleen een duurzame zorgsector heeft toekomst en hier spelen artsen een cruciale rol in.
Als onderwijsmakers zijn jullie hierin van levensbelang. Bereid onze toekomstige dokters voor op een wereld die anders is dan die van vandaag. Geef geneeskundestudenten onderwijs over de gezondheidseffecten van de klimaatcrisis én over hoe het beter kan! Denk vooruit, anders lopen we straks achter de feiten aan.

Namens alle ondertekenaars,

https://co2assistent.nl/css/logo-zorgvoorklimaat-strak-350.png
https://co2assistent.nl/css/logo-co2assistent-strak-350.png

Waarom is het belangrijk?

Categorie

Updates

2022-12-23 16:47:32 +0100

10 handtekeningen verzameld