Terug naar de petitie

Aan: Mark Rutte, Eric Wiebes en Ed Nijpels

Klimaatrechtvaardigheid: stuur de multinationals weg van de klimaattafels!

Reden van ondertekenen

  • Zolang multinationals meepraten, worden er nooit effectieve maatregelen genomen. Multinationals hoeven aan niemand verantwoording af te leggen en zullen dus nooit tegen hun belang handelen.