Skip to main content

Aan: Mark Rutte, Eric Wiebes en Ed Nijpels

Klimaatrechtvaardigheid: stuur de multinationals weg van de klimaattafels!

Europa is in de ban van de kosten van de klimaatcrisis. En terecht, want multinationals komen niet over de brug. De grote energiereuzen en de fossiele industrie houden een eerlijke verdeling van de kosten van de energietransitie tegen. Jarenlang hebben ze geld verdiend aan vervuilende industrie, twijfel gezaaid over de ernst van klimaatverandering en door hun lobby de bescherming van mens en milieu tegengewerkt.

Al sinds februari dit jaar onderhandelen ze mee aan de klimaattafels. Als de kalkoen die over het kerstdiner beslist. Vorige week waarschuwden de milieu-organisaties dat er geen akkoord komt, als bedrijven niet méér bijdragen. (1) Die bedrijven reageerden met nieuwe eisen en een vertragingstactiek. Het is tijd dat de politiek kiest voor de burger en de planeet, en stopt met het pamperen van belastingontwijkende vervuilers.

Van tafel met de vervuilende industrie. Tijd voor klimaatrechtvaardigheid, laat de vervuiler zijn deel betalen!

Waarom is het belangrijk?

Wij vragen toch ook geen geld als wij de fiets pakken, voor groene stroom kiezen of ons afval scheiden? Wij nemen gewoon onze verantwoordelijkheid. Als we de kosten van klimaatbeleid eerlijk verdelen, plukt iedereen de vruchten van een duurzame samenleving.

Over twee weken moet er een klimaatakkoord getekend worden, en nog steeds liggen de grote bedrijven dwars. Vorige week luidden de groene organisaties de noodklok dat er veel te weinig vooruitgang geboekt wordt. Eerder al waarschuwden de vakbonden dat burgers en werkenden buitensporig op dreigen te draaien voor de kosten.

Grote bedrijven profiteren al decennia van onze gunstige ligging, publieke voorzieningen en stabiele economie. Nu vragen we ze mee te betalen aan een groenere economie, en nu geven ze niet thuis. Ze chanteren onze politici door te dreigen met verhuizen, in plaats van gewoon eerlijk mee te betalen en nieuwe banen te creëren in de duurzame economie.

Wij roepen premier Mark Rutte op de mooie woorden die hij spreekt op de klimaatconferentie in Katowice in de praktijk te brengen. Wij roepen minister Eric Wiebes op te kiezen voor resultaat, en wij roepen Ed Nijpels, die de gesprekken aan de zogenaamde klimaattafels leidt, op de grote vervuilers met hun schaamteloze eisen buitenspel te zetten. Nu blijkt dat ze ook hier weer niet over de brug komen, zeggen wij, burgers van Nederland: dan beslissen we wel zonder hen.

Het heeft lang genoeg geduurd, wij laten ons niet tegen elkaar uitspelen, wij buigen niet langer mee met het grootbedrijf. Wie vervuilt, betaalt!

(1) https://fd.nl/economie-politiek/1280729/milieuorganisaties-hekelen-gebrekkige-voortgang-klimaatakkoord

Hoe het overhandigd gaat worden

Als het kabinet niet durft te kiezen voor de burgers en de planeet, en als er aan de tafels niet genoeg gebeurt, zoeken we samen met iedereen die de planeet een warm hart toedraagt naar manieren om eerlijker, rechtvaardiger en groener de Parijsdoelen te bereiken.

Er staat heel wat op het spel, en wij eisen dat er werk gemaakt wordt van onze toekomst.

Updates

2018-12-11 12:35:09 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2018-12-11 10:56:07 +0100

500 handtekeningen verzameld

2018-12-11 10:11:17 +0100

100 handtekeningen verzameld

2018-12-11 10:03:27 +0100

50 handtekeningen verzameld

2018-12-11 09:57:54 +0100

25 handtekeningen verzameld

2018-12-11 09:53:09 +0100

10 handtekeningen verzameld