Skip to main content

Aan: Kamercommissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Kom in actie voor de GGZ

De Geestelijke Gezondheidszorg (GGZ) is in crisis. De wachtlijsten blijven groeien, personeelstekorten lopen op en inmiddels is er voor duizenden mensen met complexe problemen geen uitzicht op een passende behandeling. Staatssecretaris Blokhuis komt steeds met toezeggingen en mooie woorden, maar ondertussen blijft concrete actie en echte verandering uit. Het ministerie blijft maar vertragen, het wordt tijd dat de Tweede Kamer het heft in eigen handen neemt.

Donderdag is er een debat in de Tweede Kamer over de GGZ en de problematiek die daar speelt. Ook de reactie van de staatssecretaris op het manifest van Lijm de Zorg staat daar op de agenda. Maar er is geen tijd meer te verliezen: voor we het weten komen er verkiezingen en met een lang formatieproces en een nieuwe staatssecretaris en dan kunnen we weer opnieuw beginnen. Kamerleden spraken zich eerder al uit voor onze oplossingen, en moeten er nu voor zorgen dat de punten van Lijm de Zorg zo snel mogelijk tot echt resultaat gaan leiden!

We kunnen niet langer wachten. Er moet zo snel mogelijk een oplossing komen. De eisen van Lijm de Zorg zijn duidelijk.
- De wachtlijsten moeten aangepakt worden. De specialistische zorg die regionaal niet gefinancierd kan worden moet landelijk geregeld worden, zoals staatssecretaris Blokhuis had toegezegd.
- De spoedeisende psychiatrie moet altijd bereikbaar zijn voor mensen in nood.
- De helpdesk voor mensen die vast zijn gelopen in dit systeem moet doorzettingsmacht hebben en breder bekend worden gemaakt.

Stuur daarom een mail naar de Kamercommissie om hen erop te wijzen op de problemen in de GGZ en hen op te roepen de staatssecretaris aan zijn woord te houden. Alles staat al klaar, je hoeft alleen de mail te versturen!

Waarom is het belangrijk?

De GGZ verkeert in crisis. Lijm de Zorg voert al 10 maanden actie voor de GGZ. Staatssecretaris Paul Blokhuis heeft in januari toegezegd dat hij nu ‘echt iets gaat doen’. Ook hebben veel Kamerleden hun steun voor de punten van Lijm de Zorg al vaker uitgesproken. Tot op heden is er echter nog niets gebeurd met die mooie woorden. En dat terwijl de wachtlijsten voor gespecialiseerde hulp alleen maar verder zijn gegroeid. De politiek weet dat het anders moet, maar maakt om onbegrijpelijke redenen geen haast. We moeten nu in actie komen, voordat het te laat is. Want langere wachtlijsten kosten letterlijk levens.

Na alle beloftes van de staatssecretaris is het nu tijd voor daden. Daarom vragen we de Tweede Kamer om meer sturing te geven en het heft in eigen handen te nemen. We moeten haast maken, want de kabinetsperiode loopt al bijna ten einde. Des te belangrijker om nu in actie te komen, want als dit vraagstuk op de formatietafel beland zijn we zo weer maanden, zo niet jaren verder.

Updates

2020-11-18 15:58:55 +0100

1,000 handtekeningen verzameld

2020-11-18 13:29:47 +0100

500 handtekeningen verzameld

2020-11-18 12:38:18 +0100

100 handtekeningen verzameld

2020-11-18 12:32:16 +0100

50 handtekeningen verzameld

2020-11-18 12:28:07 +0100

25 handtekeningen verzameld

2020-11-18 12:23:55 +0100

10 handtekeningen verzameld